UAB DK „PZU Lietuva“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas


Daudimo kursinis darbas. Įvadas. Finansinė analizė Uab dk „Pzu Lietuva“. Uab dk „Pzu Lietuva” mokumo rodiklių analizė ir vertinimas. Draudimo bendrovės „Pzu Lietuva“ likvidumo rodiklio analizė ir vertinimas. Uab dk „Pzu Lietuva“ pelningumo rodiklių analizė ir vertinimas. Uab dk „Pzu Lietuva“ finansinio stabilumo rodiklių analizė ir vertinimas. Išvados. Literatūra.


Draudimo objektas – UAB DK „PZU Lietuva“ finansinė veikla .

Darbo tikslas – įvertinti UAB DK „PZU Lietuva“ finansinę veiklą, remiantis finansinės analizės skaičiavimais.

Darbo uždaviniai:

1.Išsiaiškinti finansinės analizės sąvoką ir aspektus.

2.Išanalizuoti UAB DK „PZU Lietuva“ mokumo rodiklius ir juos įvertinti.

3.Išanalizuoti UAB DK „PZU Lietuva“ likvidumo rodiklius ir juos įvertinti.

4.Išanalizuoti UAB DK „PZU Lietuva“ pelningumo rodiklius ir juos įvertinti.

5.Išanalizuoti UAB DK „PZU Lietuva“ finansinio stabilumo rodiklius ir juos įvertinti.

Finansinė analizė – tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja susijusių veiklų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus sprendimus ir įgyvendinti numatytus tikslus (4,8).

Finansinės analizės reikšmė yra labai didelė ypatingai šiuolaikinėmis ūkio raidos sąlygomis. Padidėjus informacijos patikimumo reikalavimams priimant sprendimus, poreikis kuo nuodugniau išsiaiškinti pirminių ir antrinių veiksnių, lėmusių rodiklių kitimą, priežastis. Konkurencingos rinkos sąlygomis, kuomet įmonės siekia sėkmingai konkuruoti viena su kita, ypač reikia efektyvios veiklos rezultatų kontrolės bei vertinimo sistemos, kad įmonių vadovybė galėtų priimti racionalius, tinkamus valdymo sprendimus. Taip pat norint sėkmingai konkuruoti rinkoje, reikia nuolat ieškoti rezervų veiklai gerinti, kurti naujus produktus ir paslaugas, tobulinti valdymo metodus. Sprendžiant šiuos kiekvienos įmonės uždavinius svarbią reikšmę turi finansinė analizė, ja remiantis galima objektyviai ir pakankamai tiksliai įvetinti ekonominę padėtį, įmonės veiklos sąlygas ir galimybes.

Atliekant įmonės finansinę analizę yra naudojami įvairūs šaltiniai, tačiau daugiausia remiamasi apskaitos duomenimis – finansinėmis ataskaitomis. Šiame darbe naudojama UAB DK „PZU Lietuva“. finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita) kaip finansinės analizės šaltinis.

Įmonės veikla įvairiapusė ir sudėtinga, kiekvienos įmonės tikslas – siekti gerų finansinių rezultatų, t.y. pelningos veiklos. Todėl nagrinėjant įmonės veiklą labai svarbu įvertinti ne tik finansinį rezultatą, bet ir nustatyti jam įtakos turėjusius veiksnius, taip pat atskleisti priežastis, dėl kurių įvyko tam tikrų rodiklių pokyčiai. Tai galima atlikti naudojant įvairias finansinės analizės rūšis. Yra labai daug įvairiai skirstomų finansinės analizės rūšių, tačiau šiame darbe pasirinkta rūšis – horizontalioji analizė.

  • Draudimas Kursiniai darbai
  • 2015 m.
  • Aistė
  • 37 puslapiai (8550 žodžių)
  • Kolegija
  • Daudimo kursiniai darbai
  • Microsoft Word 520 KB
  • UAB DK „PZU Lietuva“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
UAB DK „PZU Lietuva“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas. (2015 m. Vasario 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/uab-dk-pzu-lietuva-finansines-veiklos-analize-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:21