UAB „Dovilina“ sąnaudų apskaita ir analizė


Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų klasifikavimas ir pripažinimas. Sąnaudų apskaitos reglamentavimas. Sąnaudų pateikimas finansinėse ataskaitose. Sąnaudų analizės metodologija. Finansinės analizės reikšmė apskaitoje. Sąnaudų analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ veiklos aprašymas ir apskaitos politika. Uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ veiklos aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ apskaitos politika. UAB „Dovilina“ praktinis apskaitos politikos taikymas įmonėje. Uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ ūkinės veiklos rezultatų analizė. Pardavimo savikainos ir pardavimo pajamų įtaka bendrajam ir grynajam pardavimo pelningumui. Uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ struktūros sąnaudų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Literatūra. Priedai.


Vykdydama savo veiklą, kiekviena įmonė siekia uždirbti kuo daugiau pajamų, patirti kuo mažiau sąnaudų ir kartu gauti kuo daugiau pelno. Jei pajamų per ataskaitinį laikotarpį bus uždirbta daugiau nei patirta sąnaudų, įmonė galės skaičiuoti pelną. Jei sąnaudos viršys pajamas, tuomet teks įvertinti patirtus nuostolius. Taigi, atsiranda kitas svarbus aspektas, norint ištirti kaip ir kur buvo patirtos sąnaudos yra jų analizė. Analizės metu nagrinėjama sąnaudų ir kitų rodiklių dinamika ir struktūra, ryšiai ir priklausomybė, taip pat atskleidžiami ir analizuojami veiksniai, turėję įtakos didesniems rodiklių kitimams. Jei gaunami nuostoliai finansinių metų gale yra sietini su įmonės veiklos plėtra – tai vertinami teigiamai, nes ateityje investicijos duos didesnius pelnus. Jei galutinis veiklos rezultatas – nuostoliai kartojasi kelerius metus iš eilės, tai akcininkai turėtų susimąstyti, ar naudingą įmonės veiklą tęsti, ieškoti priežasčių verslo darbų organizavime ir finansų valdyme.

Darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės ,,Dovilina“ 2014-2016 m. sąnaudos ir jų apskaita. Įmonės pavadinimas ir tam tikra informacija, kuri leidžia identifikuoti įmonę, yra pakeisti.

Darbo tikslas – išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ sąnaudų apskaitą bei atlikti jų finansinių rodiklių analizę.

3. Apibūdinti UAB „Dovilina“ veiklą ir išnagrinėti jos sąnaudų apskaitą.

Darbo metodai: mokslinės bei teorinės literatūros lyginamoji analizė, sintezė ir apibendrinimas, uždarosios akcinės bendrovės „Dovilina“ finansinių ataskaitų empirinis tyrimas, santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas, jų lyginimas, analizė ir pateikimas grafiškai.

Šiame skyriuje bus aptarti sąnaudų teoriniai aspektai. Jų teorinė samprata, įvertinimas ir pripažinimas apskaitoje. Taip pat kaip sąnaudos grupuojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose.

Registruojant sąnaudas apskaitoje, privaloma žinoti du momentus, kuriuos pateikia kaupimo ir palyginimo principai:

Tik laikantis šių sąnaudų pripažinimo tvarkos, galima apskaičiuoti atitinkamo laikotarpio finansinį rezultatą ir jis bus patikimas, nes to paties laikotarpio pajamos bus lyginamos su to paties laikotarpio sąnaudomis. (7, 227)

Apskaitoje ir pelno (nuostolių) ataskaitoje sąnaudos skirstomos į atitinkamas grupes, kad analizuojant įmonės finansines ataskaitas, būtų galima spręsti, kurios įmonės sąnaudos yra tipinės veiklos, o kurios priskiriamos netipinėms veiklos sąnaudoms. (žr. 1 paveikslą).

Šaltinis: sudaryta darbo autorės, pagal 11 - ą verslo apskaitos standartą [interaktyvus].

Šis sąnaudų rūšių skirstymas sudarytas pagal naujausią pavyzdinį sąskaitų planą. Smulkiau sąnaudos skirstomos į 8 grupes:

Jei įmonė parduoda prekes, natūralu, kad nori žinoti, pelninga ar ne yra jos vykdoma prekybinė veikla. Tai apskaičiuoti įmonė gali lygindama prekių pardavimo kainą su tų prekių pirkimo (įsigijimo) kaina bei su kitomis sumomis, kurios buvo skirtos tam, kad ši veikla būtų vykdoma.(9, 100)

Šaltinis: sudaryta darbo autorės, remiantis 11-uoju verslo apskaitos standartu [interaktyvus].

Nustatant parduotų prekių savikainos rodiklį, neturi būti įskaitytas įmonės mokamas pridėtosios vertės mokestis. Tačiau negrąžinamas PVM į sąnaudas gali būti įskaitomas.

  • Microsoft Word 193 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (12487 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • UAB „Dovilina“ sąnaudų apskaita ir analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB „Dovilina“ sąnaudų apskaita ir analizė. (2018 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-dovilina-sanaudu-apskaita-ir-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 27 d. 05:16
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo