UAB Elista finansinė analizė


Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelningumo valdymo samprata ir esmė. Finansinės atskaitomybės dokumentai ir vertinimo rodikliai. Finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų klasifikacija. Pagrindiniai vertinimo rodikliai. Uab "Elstila" įmonės charakteristika. Uab "ELSTILA" finansinės būklės analizė. Santykinė finansinė analizė. Išvados. Literatūra.

Darbo problema – analizuojant bendrovės finansus nuolat susiduriame su kintančia informacija. Norint priimti racionalius valdymo sprendimus, svarbus tinkamas ir objektyvus informacijos vertinimas.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, darbo autorės praktinės žinios, įmonės dokumentų analizė, atliekama taikant horizontaliosios ir vertikaliosios struktūros analize, lūžio taško ir lentelių analizė bei grafinis vaizdavimas.

Darbo struktūra – darbą sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis yra teorinio aprašomojo ir informacinio pobūdžio, o antroji – praktinio pobūdžio. Tik gerai supratus pirmąją dalį, galima atlikti teisingą įmonės finansinės būklės įvertinimą.

Pirmojoje dalyje buvo trumpai aptariamos finansų ir jų analizės sampratos, rūšys ir metodai, vėliau remiantis literatūra bei praktika suformuota struktūra, kaip turėtų būti atliekama finansinė analizė, kokie rodikliai yra svarbūs.

Darbo aktualumas - finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui. Jos informacija padeda patikrinti ar priimti sprendimai tiklūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Ji padeda įmonės vadovui priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė- tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais. Atliekant įmonės finansinę analizę galima sužinoti kuriose srityse įmonė turi trūkumų ir kaip juos sumažinti, taip pat galima prognozuoti įmonės veiklą, atlikti apskaitą ir kontrolę.

Darbo problema – analizuojant bendrovės finansus, nuolat susiduriame su kintančia informacija. Norint priimti racionalius valdymo sprendimus, svarbus tinkamas ir objektyvus informacijos vertinimas.

Darbo tikslas – atlikti UAB „Elstila “ finansinę analizę.

Darbo metodai - mokslinės literatūros analizė, darbo autorės praktinės žinios, įmonės dokumentų analizė, atliekama taikant horizontaliosios ir vertikaliosios struktūros analize, lūžio taško ir lentelių analizė bei grafinis vaizdavimas.

Jei įmonės finansai tinkamai valdomi, tada galima tikėtis gauti didesnę naudą turint mažesnius finansinius išteklius ir, atvirkščiai. (Juozaitienė 2007, p. 8)

Pagrindinius finansinės analizės tikslus galima įvardinti taip:

Įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių panaudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių pagrindines priežastis;

Beveik visi pasisakę šia tematika autoriai tiesiogiai arba netiesiogiai pripažįsta, jog pagrindinis šaltinis siekiant išanalizuoti finansinę būklę yra finansinės ataskaitos.

Savo darbe išskyriau dvi balanso rūšis: horizontalioji (žiūrėti 1 priedą) ir vertikalioji (žiūrėti 2 priedą).

Balanso straipsnius sudaro 5 grupės, pažymėtos skirtingomis raidėmis (abėcėlės tvarka nuo A iki E):

Šiuos straipsnius galima dalinti į dar smulkesnes jų grupes, siekinat juos sukonkretinti. Lietuviškame balanso standarte, dotacijos, išskiriamos kaip atskira balanso grupė, nors dotacijas yra priskiriamos prie nuosavo kapitalo, nes tai įmonės nuosavybė. Tiek turtas, tiek įsipareigojimai skirstomi pagal laiko atžvilgį į ilgalaikius bei trumpalaikius. Toks turto ir įsipareigojimų skirstymas leidžia lengviau palyginti laiko atžvilgiu susijusį trumpalaikį turtą ir įsipareigojimus bei ilgalaikį turtą ir įsipareigojimus.

Pelno (nuostolio) ataskaitas išskyriau į horizontaliąją (žiūrėti 3 priedą) ir vertikaliąją pelno (nuostolio) ataskaitas (žiūrėti 4 priedą)..

Pelno (nuostolio) ataskaitą sudaro 13 straipsnių, kurie pažymėti romėniškais skaitmenimis. Straipsniuose pateikiami 8 skirtingų tipų pajamos ir sąnaudos bei 5 pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnius sudaro pelno rūšys po atitinkančių pajamų ir sąnaudų (žr. 1.2 lentelę)

Siekiant sužinoti įmonės veiklos rezultatą, pirmiausia būtina ją įvertinti. Kadangi vertinimas gali būti daugialypis, vertinti galima įvairiais aspektais. Marsh C. (2013) teigimu, verslo veiklos vertinimas dauguma atvejų prasidės atsižvelgiant į ekonomikos ir pramonės sąlygas, kuriose veikia įmonė. Svarbu, ar tai ekonomikos pakilimas ar nuosmukis, todėl įmonės finansinis pajėgumas ir stipriosios pusės bus lyginamos su likusia pramonės dalimi (Marsh, 2013). Tačiau manytina, kad nepaisant aplinkos sąlygų siektinas svarbiausias ir reikšmingiausias veiklos rodiklis yra uždirbamas pelnas. Dėl šios priežasties analizė dauguma atvejų pradedama įmonės finansinių rodiklių apžvalga. Nors yra ir daug kitų vertinimo rodiklių, tokių kaip valdymo efektyvumas, rinkodaros veikla ir pan., vis dėl to galutiniai įmonės veiklos efektyvumo rodikliai susiję su turimo nuosavo ir skolinto kapitalo dydžiais, apyvartinių lėšų kiekiu, darbuotojų skaičiumi, atlyginimų atitinkamoje sferoje dydžiais, apyvartos augimu, ir daug kitų rodiklių. Kurie iš jų tampa pagrindiniais, priklauso nuo to, kokią įmonės veiklos dalį siekiama išanalizuoti ir įvertinti, per kokį laiko vienetą, santykiniais ar absoliučiais rodikliais. Teisingų rodiklių analizė gali tapti prielaida priimti vieną ar kitą sprendimą, kuria linkme pakreipti įmonės veiklą. Visi rodikliai apima ir minėtą valdymo efektyvumą ir įmonės teikiamų paslaugų paklausą rinkoje, pirkėjų perkamąją galią, prekių ar paslaugų kokybę.

  • Microsoft Word 116 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (7198 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ligita
  • UAB Elista finansinė analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
UAB Elista finansinė analizė. (2015 m. Lapkričio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-elista-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 14:58
×