UAB „Eurovaistinė“ socialiai atsakinga veikla ir jos analizė


Etikos referatas.

Įvadas. Įmonių požiūris į socialinę atsakomybę. Etikos kodekso svarbumas. Gruzijos verslo etiketo ypatumai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbe pateikta įmonės UAB „Eurovaistinė“ socialiai atsakingos veiklos aspektai, aptarti įmonės socialiai atsakingos veiklos aspektus, išanalizuoti etikos kodeksų svarbumą, pasirinkta užsienio šalis ir išnagrinėti verslo bendravimo ypatumai su šia šalimi.

Socialinė atsakomybė yra siejama su verslo įmonių veikla. Visuomenė dažnai iš verslo tikisi socialinės atsakomybės. Ji turi vilčių, kad įmonė, be savo tiesioginių tikslų, savo veikloje numato ir socialinius. Socialinė atsakomybė įpareigoja įmonę būti atsakingą už kiekvieną savo veiksmą, kuris daro vienokį ar kitokį poveikį žmonėms, jų bendruomenėms ir aplinkai. Įmonės supranta, jog atsisakydamos žalingo socialinio poveikio, kuris iki tol nešė pelną, arba dalį savo fondų panaudodama saugiems produktams gaminti, gali prarasti dalį savo pelno. Daugelis užsienio autorių vieningai teigia, jog „socialinės atsakomybės“ sąvoka suprantama ir kaip moralinė organizacijos atsakomybė. Norint sužinoti ar įmonė yra socialiai atsakinga, reikia nagrinėti jos sprendimų priėmimą. Įmonių socialinė atsakomybė yra jos narių atsakomybės rezultatas, arba pasekmė. Socialinė atsakomybė nereiškia, kad įmonės privalo atsisakyti savo pirminių ekonominių tikslų. Socialinė atsakomybė reikalauja iš įmonių suderinti gaunamą naudą ir tos naudos pasiekimo būdus su viešaisiais interesais.

Įmonių socialinę atsakomybę galima apibrėžti, kaip įmonių politiką ir praktiką, kai jos, laikydamosios įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius santykius savanoriškai integruoja socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Įmonės kartu su visuomeniniais ir valstybinio sektoriaus partneriais ieško novatoriškų sisteminių socialinių, aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų. [4] Socialiai atsakingos įmonės privalo būti atsakingos visose savo veiklose. A. Carroll išskiria keturias tarpusavyje susijusias socialinės atsakomybės sferas: ekonominė atsakomybė, juridinė atsakomybė, etinė atsakomybė, filantropinė atsakomybė. Plačiausiai aprėpianti įmonės atsakomybė yra ekonominė. Ji pasireiškia, kai įmonės akcininkai sulaukia patenkinamos grąžos iš savo investicijų, vartotojai gauna geros kokybės produktus už sąžiningą kainą. Mažiau aprėpianti įmonės atsakomybė yra juridinė atsakomybė. Jos metu darbas vyksta pagal visas taisykles, vykdomi teisiniai įsipareigojimai. Sekanti atsakomybė yra etinė – įmonė įsipareigoja vykdyti savo veiklą teisingai net tada, kai tai nėra reglamentuota. Siauriausiai aprėpianti įmonės atsakomybė – filantropinė. Vykdydama ją įmonė nesiekia sau naudos, užsiima labdaringa veikla ir rūpinasi kitais. [4] Tačiau taip jau yra susiformavę visuomenėje, kad įmonės investuodamos dažniausiai tikisi sulaukti finansinės naudos.

Lietuvoje verslo tradicijos pradėjo formuotis po 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo. ĮSA sąvoka lietuviškos literatūros kontekste yra gana nauja. Lietuva atsiskyrusi nuo Sovietų Sąjungos bandė įsilieti į Vakarų pasaulį. ĮSA principai buvo formuojami Vakarų patirties pagrindu. ISA idėjos ir praktika yra sudėtingas iššūkis Lietuvai. Lietuviai taip pat pradėjo suprasti, kad siekiant išlikti rinkoje neužtenka remtis tik galiojančiais įstatymais ar tradiciniais vadybos metodais. Lietuvos patirtis ĮSA palyginti su senbuvėmis, gerokai skiriasi. Vakarų verslininkus priimti socialinius įsipareigojimus skatina – vartotojai, t.y. visuomenė ir jos darinių spaudimas. Tuo tarpu Lietuvos įmonėse tokio pobūdžio iniciatyvos reiškiasi kitokiais būdais, tarp kurių dažniausiai išskiriami šie:

Organizacijos siekia tapti moraliomis ir etinių poreikių tenkinimą dažnai sieja su ĮSA iniciatyvomis.

Verslas demonstruoja, kad vykdo visuomenės labui daug daugiau, negu reikalauja Lietuvos įstatymai.

Socialiai atsakingos verslo idėjos Lietuvoje taip pat plinta, nors ir yra aiškiai išsiskiriantis šalies rezervuotas požiūris į vadybos modernizaciją. (1;227)

„Eurovaistinė“ vykdydama savo veiklą, vadovaujasi išsikeltais tikslais: patenkinti klientai, kompetentingas personalas, efektyvi ir lanksti valdymo sistema, geri darbo rezultatai.

  • Etika Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Ivona
  • 18 puslapių (4610 žodžių)
  • Etikos referatai
  • Microsoft Word 46 KB
  • UAB „Eurovaistinė“ socialiai atsakinga veikla ir jos analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
UAB „Eurovaistinė“ socialiai atsakinga veikla ir jos analizė. (2016 m. Balandžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/uab-eurovaistine-socialiai-atsakinga-veikla-ir-jos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:58