UAB finansinė analizė. Praktikos ataskaita


Finansines analizes praktikos ataskaita. Praktikos ataskaita finansine analize. Finansine praktikos ataskaita. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. "balanso horizontali analizė". Uab finansine ataskaita. Uab praktikos ataskaita. Finansu praktikos darbai. Praktikos ataskaita finansų. Pelno analize.

Įvadas. Uab „metalo prekyba“ veiklos charakteristika. Uab „metalo prekyba“ balanso horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ turto horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ nuosavybės horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizė. Uab „metalo prekyba“ santykinių rodiklių analizė. Uab „metalo prekyba“ pelningumo rodiklių analizė. Uab „metalo prekyba“ mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo koeficientai. Uab „metalo prekyba“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Uab „metalo prekyba“ kapitalo rinkos rodiklių analizė. Uab „metalo prekyba“ bankroto diagnostinė analizė. Uab „metalo prekyba“ bankroto diagnostinė analizė tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų balanso horizontali analizė. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų balanso vertikali analizė. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų pelningumo rodikliai. Priedas uab „metalo prekyba“ bendrąjį pelno pelningumo įtakojusių veiksnių analizė taikant grandininių pakitimų metodą. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų du pont nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų du pont turto pelningumo piramidinė analizė. Priedas uab „metalo prekyba“. Metų mokumo rodikliai.

Darbo objektas – UAB „Metalo prekyba“ 2005-2006 metų finansinė veikla bei jos rezultatai.

Darbo tikslas – atlikti UAB „Metalo prekyba“ 2005-2006“ metų finansinės būklės įvertinimą.

Analizuojant ilgalaikį turtą dinaminiu požiūriu jis išaugo 27,33 proc. Jo augimą sąlygojo sudėtinių jo dalių: nematerialaus, materialaus, finansinio bei kito ilgalaikio turto pokyčiai.

Ilgalaikio turto sudedamųjų dalių analizė pradedama nuo nematerialiojo turto analizės. Prestižo, programinės įrangos, petentų, licencijų bei kito nematerialaus turto pokyčiai pateikti 1 paveiksle.

Nagrinėjant nematerialųjį turtą, kaip vieną iš ilgalaikio turto dalių nustatyta, kad jo pokytis per 2005-2006 m. buvo didžiausias lyginant su kitomis ilgalaikio turto sudėtinių dalių pokyčiais ir sudarė 1474,941 tūkst. Lt arba išaugo beveik 6 kartus. Labiausiai tokį didelį augimą įtakojo, įmonės prestižas, kuris išaugo net 16 kartų. Jo pokytis atsvėrė kitų ilgalaikio nematerialaus turto sudedamųjų dalių sumažėjimą: patentai ir licencijos -64,88 proc. punkto, programinė įranga -28,04 proc. punkto, kt. nematerialus turtas -35,31 proc. Nematerialaus turto lyginamasis svoris ilgalaikiame turte išaugo 5,18 proc. , o visame turte 2005 m. sudarė 0,29 proc., o 2006 m. – 0,74 proc..

Visi išnagrinėti ilgalaikio nematerialaus turto pokyčiai reikšmingos įtakos bendrai turto struktūrai neturėjo, nes nematerialus turtas nėra pagrindinis įmonės ekonominės naudos kūrimo šaltinis ir jo lyginamasis svoris 2005-2006 metais turte vidutiniškai yra tik 0,52 proc..

Teigiama linkme kito visos kitos ilgalaikio turto dalys. Mašinos ir įrengimai išaugo 73,52 proc., o nebaigta gamyba net 4,5 karto iki 542168 Lt. Šie teigiami pokyčiai rodo, kad įmonė investuoja į darbo priemonių atnaujinimą, kas gerina darbo našumą ir kokybę. Bendras įmonės įrangos lyginamsis svoris visame turte 2005 m. sudarė 9,16 proc., o 2006 m. 5,44 proc. sumažėjo 3,72 proc. punkto, ilgalaikiame turte jis išaugo 6,7 proc. punkto, tokius pokyčius lėmė spartesnis kitų turto dalių augimas ir sulėtėjęs kitų ilgalaikio turto dalių augimas.

Apibendrinant galime teigti, kad materialaus turto lyginamasis svoris turte sumažėjo 11,29 proc., o ilgalaikiame turte – 9,71 proc. Tam įtakos turėjo trumpalaikio turto lyginamojo svorio visame turte augimas.

Įmonės finansinis turtas išaugo 29,31 proc., atidėtojo mokesčio turtas net 3 kartus. Bet šie rodikliai, nėra reikšmingi įmonei, nes jų lyginamas svoris turte nesiekia 1 proc..

Ilgalaikio turto analizė parodė, kad UAB „Metalo prekyba“ aktyvios investicinės veiklos nevykdė, nes pardavimams išaugus 70,20 proc. ilgalaikis turtas išaugo tik 27,33 proc..

Trumpalaikis turtas per 2005-2006 metus išaugo 136735769 Lt. t.y. 3 kartus. Tokį didelį augimą sąlygojo trumpalaikio turto sudėtinių dalių augimas. Ypač sparčiai augo išankstiniai apmokėjimai (12 kartų), atsargos (3 kartus), nebaigtos vykdyti sutartys (4,5 kartų), pirkėjų įsiskolinimai (2,8 kartų). Kitas trumpalaikis turtas sumažėjo 80 proc. punktų. Toks trumpalaikio turto augimas buvo sąlygotas didelės įmonės užsakymų apimties ir konkurencijos rinkoje.

Struktūriniu požiūriu didžiausią reikšmę įmonės turtui turi trumpalaikis turtas, o tai rodo, kad įmonė nėra orientuota į ilgalaikią verslo plėtrą. Tokia verslo politika padeda įmonei prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto dalių lyginamasis svoris turte 2005-2006 metais pateiktas 2 paveiksle.

  • Microsoft Word 152 KB
  • 2016 m.
  • 40 puslapių (8932 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jonas
  • UAB finansinė analizė. Praktikos ataskaita
    8 - 1 balsai (-ų)
UAB finansinė analizė. Praktikos ataskaita. (2011 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-finansine-analize-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 05 d. 05:52
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo