UAB finansiniai rodikliai


Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės tikslai, uždaviniai ir būdai. Finanisnės analizės šaltiniai ir rūšys. Finansinių santykinių rodiklių skaičiavimo ir vertinimo metodika. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Uždaroji akcinė bendrovė „Xxx“ veiklos apibūdinimas. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ 2010 – 2012 metų veiklos finansinė analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ balanso horizontali ir vertikali analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ pelno (nuostolių) horizontali ir vertikali analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių kitimas Uždarojoje akcinėje bendrovėje „XXX“. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė Uždarojoje akcinėje bendrovėje „XXX“. Uždarosios akcinės bendrovės „XXX“ veiklos efektyvumo analizė. Uždarosios akcinės bendrovės „XXX“ bankroto tikimybės analizė. Išvados ir siūlymai. Literatūros sarašas. Santrauka. Summary. Priedai.

Finansinė analizė vaidina svarbų vaidmenį įmonėje. Tikslus įmonės padėties žinojimas, o taip pat priežasčių, kurios įtakoja tokią bendrovės situaciją, išsiaiškinimas, yra pagrindas norint nustatyti tikslią įmonės finansinę būklę. Finansinių priežasčių, kurios sukelia tam tikras pasekmes, nustatymas yra būtinas, kad būtų galima pateikti išvadas apie įmonės esamą padėtį. Išvadose atsispindi ne tik tam tikrų veiksnių poveikis, tačiau taip pat nurodoma kaip duoti veiksniai įtakoja esamą įmonės būklę. Tik išnagrinėję atskiras ekonomines įmonės sritis, galima susidaryti tikslų jos vaizdą bei sužinoti kas ir kokią (teigiamą ar neigiamą) įtaką turėjo bendrovės plėtojimui.

Kiekvienos įmonės vadovai turi priimti tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui: kiek ir kokia kaina parduoti prekes ar siūlomas paslaugas, kada galima įsigyti daugiau ilgalaikio turto, o kada geriau jį sumažinti, o kiekvienam darbuotojui svarbiausia – darbo užmokesčio dydis bei darbo vietų skaičius. Kiekvienas vadovo priimtas sprendimas teigiamai arba neigiamai atsiliepia įmonės plėtojimui. Ekonominės krizės laikotarpiu, sunku įsivaizduoti įmonę, kuri sėkmingai užsiimtų savo veikla, vadovui savarankiškai priimant sprendimus. Tik susipažinus su finansinės analizės išvadomis įmonės vadovas gali priimti geriausius duotų metų sprendimus. Nors išvados ir atrodys geriausios, tai dar nereiškia, kad ateityje nekils jokių rūpesčių. Todėl finansinė analizė neapsiriboja esamos situacijos nagrinėjimu, tačiau taip pat lygina kokia situacija buvo praeityje ir kaip vadovų priimti sprendimai atsiliepė dabartinei įmonės padėčiai. Pasitelkus ankstesnių metų rodiklius bei esant dabartinei įmonės ir rinkos padėčiai, remiantis ekonominės analizės rezultatais bandoma nuspėti tolimesnį įmonės gyvavimą.

Darbo tikslas – Atlikti Uždarosios akcinės bendrovės „XXX“ finansinių rodiklių įvertinimą remiantis gautomis pelno (nuostolių) ataskaita bei balansu.

Bakalaurinis darbas susideda iš keturių pagrindų skyrių. Pirmasis skyrius turi du poskyrius, kuriuose atsispindi nagrinėjamų literatūros šaltinių išvados apie finansinę analizę. Antras skyrius susideda iš trijų poskyrių. Tenai pateikiama santykinių rodiklių klasifikavimas, jų apibūdinimas bei įvertinimas. Trečiame skyriuje – vienas poskyris – atsispindi įmonės aprašymas, veiklos pobūdžio apibūdinimas bei apskaitos principai. Ketvirto skyriaus pirmame poskyrį nagrinėjama Uždarosios akcinės bendrovės „XXX“ balanso horizontali ir vertikali analizė; antrame poskyrį – pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė, trečiame poskyrį apskaičiuota įmonės mokumo, pelningumo bei veiklos efektyvumo santykiniai rodiklių. Taip pat įmonė pelningumo rodikliai lyginami su ūkio šaka bei analizuojama galima bankroto tikimybė.

Įmonių finansinė analizė – tai neutralus ir platus įmonės finansinės būklės, pinigų srautų bei veiklos rezultatų tyrimas. Analizė atliekama pasitelkus finansines ataskaitas, tokias kaip: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas. Dėl to, kad atliekant šią analizę naudojamos daugiau nei viena ataskaita, L. A. Bernstein finansinę analizę dar vadina ir finansinių ataskaitų analizę. (11, 10) Nors analizė atlikta pagal klaidingai parengtą finansinę atskaitomybę, neigiamai atsiliepia tolimesniam įmonės vystymuisi. Neturėdami tikslios ir teisingos informacijos, įmonės vadovai negali priimti teisingų sprendimų efektyviai vadovauti įmonei. Tuo tarpu investuotojai, negali deramai atsirinkti investicijų objektų. (5, 113)

Didelę reikšmę finansinės analizės turiniui turi analitiko siekiami tikslai. Todėl, skiriami tokie pagrindiniai finansinės analizės tikslai: (3, 68)

Padėti suformuoti normatyvinę finansinių rodiklių sistemą, kurios pagalba būtų galima prognozuoti bendrovių tolimesnę veiklą bei įvertinti sprendimų efektyvumą;

Tirti pinigų srautus prognozuojant jų galimus kitimus, išsiaiškinti įmonės veiklos efektyvumą;

Nustatyti įvairių veiksnių (vidaus ir aplinkos) įtaką veiklos rezultatams;

Išsiaiškinti kaip galima pagerinti įmonės veiklą;

Siekiant įmonių rezervų ir nepanaudotų galimybių atskleidimo informacija apdorojama pasitelkus analizės būdų sistemą (žr. 1 priedą). Skiriama tokios pagrindinės grupės:

Grafinė – prie šio būdo priskiriama linijiniai grafikai ar diagramos. Jie vaizdiškai pristato jau gautus rezultatus, leidžia nustatyti ryšį tarp veiksnių ar atskirų rodiklių taip pat parodo kitimą per tam tikrą laikotarpį;

Tam, kad būtų pasiektas galutinis tikslas, vadovaujantis ankščiau minėta metodika būtina įvykdyti tam tikrus uždavinius.

Svarbiausias finansinės analizės uždavinys – pasak J. Mackevičiaus – nustatyti įmonės veiklos ateities perspektyvas, nepaisant to, kad nagrinėjamose finansinėse ataskaitose matome praeities įvykius. Pasitelkus šią analizę galime įvertinti įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus. Dėka to, galima bandyti numatyti įvykius ateityje, kurie turės teigiamą ar neigiamą įtaką įmonės tikslams ir veiklos plėtrai.

  • Ekonomika Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 699 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 65 puslapiai (12379 žodžiai)
  • Zivile
  • UAB finansiniai rodikliai
    10 - 2 balsai (-ų)
UAB finansiniai rodikliai. (2015 m. Lapkričio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-finansiniai-rodikliai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 14:08
×