Uab „Galita“ veiklos finansinė analizė


Įvadas. Įmonės veikla. Balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontali ir vertikali Uab „Galita“ balanso (litais) analizė. Horizontali ir vertikali Uab „Galita“ pelno (nuostolio) ataskaitos (litais) analizė. Įmonės mokumo būklės įvertinimas. Įmonės finansinių rezultatų įvertinimas ir veiklos efektyvumo įvertinimas. Įmonės finansinių rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas. Įmonės veiklos kompleksinis įvertinimas. Išvados.

DARBO TIKSLAS: praktiškai įsisavinti finansinės analizės atlikimo metodiką ir taikyti paskaitose įgytas žinias praktinėje veikloje. Atliekant finansinės analizės praktiką įmonėje, gilinti žinias vertinant įmonės veiklą ir jos efektyvumą, mokumo būklę, finansinius rezultatus, kapitalo struktūrą. Šios praktikos metu suformuoti įmonių finansinės analizės atlikimo ir jų veiklos vertinimo praktinius įgūdžius.

UAB „Galita“ įregistruota 2008 m. rugpjūčio mėnesį Vytauto Ališausko Tauragės rajone. Įmonė veikia pagal uždarosios akcinės bendrovės nuostatus. UAB „Galita“ užsiima krovininių automobilių su vairuotojais nuoma.

Steigiant UAB „Galita“ buvo suformuotas įstatinis kapitalas, kuris susideda iš nuosavų paprastųjų akcijų kurių vienvaldis savininkas yra Vytautas Ališauskas ir yra lygus 40000 Lt. Per visą laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo, bendrovės nuosavas kapitalas neženkliai išaugo, įmonė per savo gyvavimo metus sukaupė pelno ir paskirstė į rezervus.

Įmonėje apskaitos darbai organizuojami vadovaujantis įmonių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

Vyr. buhalterė buhalterinę apskaitą veda pagal sąskaitų planą, kuris atitinka finansinių atkaitų rodiklių reikalavimus ir yra patvirtintas įmonės direktorės, rengia finansines Sodros ir statistikos formas, laiku atsiskaito su mokesčiais, Sodra, tiekėjais. Stebi kaip naudojami materialiniai ir finansiniai įmonės ištekliai.

Iš horizontaliosios analizės matome, kad įmonės bendra turto vertė per 2011 metus išaugo 28065 Lt, t.y. 7,43 proc. Šiam turto didėjimui įtaką per nagrinėjamus metus padarė ilgalaikio turto išaugimas, tačiau sumažėjo trumpalaikis turtas. Atitinkamai 24,36 proc. ir -5,42 proc. tai pavaizduota 1 paveiksle.

Horizontalioji nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė rodo, kad per nagrinėjamą laikotarpį pasikeitė nuosavas kapitalas 22,28 proc. Tam įtakos turėjo sumažėję ilgalaikiai įpareigojimai -2,68 proc bei išaugęs nepaskirstytasis pelnas 133,24 proc. UAB „Galita“ ilgalaikių įsipareigojimų sumažėjimą galėjo lemti tai kad 2011 m. ji neturėjo jokių ilgalaikių isipareigojimų bankams, buvo išsimokėtos pasiimtos paskolos. Įmonės kapitalas bei rezervai išliko beveik nepakitę.

Iš vertikaliosios analizės matyti kokia dalį įmonės turto užima trumpalaikis ir ilgalaikis turtas. Kaip matome trumpalaikio turto finansiniais metais įmonėje yra daugiau nei ilgalaikio turto t.y. 0,14 %. Taip pat iš vertikaliosios analizės matome nedidelę, bet tendenciją mažėti įmonės įsiskolinimams.

2.2.Horizontali ir vertikali UAB „Galita“ pelno (nuostolio) ataskaitos (litais) analizė

Finansiniais 2011 metais UAB „Galita“ pardavimo pajamos išaugo 70,10 proc. Tačiau iš vertikaliosios analizės matyti, kad 2011m. neženkliai padidėjo pardavimo savikaina t.y. 4,90 proc. tai galime matyti 1 paveiksle.

Analizuojamus laikotarpius įmonė baigė pelningai, tačiau lyginant 2011 m. su praėjusiais finansiniai metais matyti ryškus pelno mažėjimas nuo 6,23 % iki 2,24 %. Grynojo pelno mažėjimui įtakos turėjo išaugusios veiklos sąnaudos. Lyginant finansinius 2011 m. su 2010 m. matone kad veiklos sąnaudos padidėjo 43508 LT t.y. 153,78 proc.

Bendrojo pelningumo rodiklis

  • Finansai Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2944 žodžiai)
  • Kolegija
  • Audrius
  • Uab „Galita“ veiklos finansinė analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Uab „Galita“ veiklos finansinė analizė. (2015 m. Birželio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-galita-veiklos-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 17:50
×