UAB gamybos informacinė sistema


Informatikos kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Organizacijos veiklos aprašas. Duomenų srautų diagramos. Duomenų struktūrų modeliai. Reikalavimų specifikavimo dokumentas. Projektiniai sprendimai. Duomenų bazės schema. SQL sakiniai. Formos. Ataskaitos. Valdymo skydelis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Uždaroji akcinė bendrovė „Algirda“ užsiima baldų gamyba. Įmonės veiklai būtina įvairios paskirties inventorius: žaliavos, techninė ir programinė įranga, darbuotojai. Efektyviam gamybos valdymui būtina uždarosios akcinės bendrovės „Algirda“ gamybos apskaitos informacinė sistema.

Kursinio darbo tikslas: sukurti uždarosios akcinės bendrovės „Algirda“ gamybos apskaitos informacinę sistemą.

Kursinio darbo uždaviniai:

Užpildyti reikalavimų specifikavimo dokumentą.

Parengti organizacijos veiklos aprašą.

Sudaryti duomenų srautų diagramas.

Sudaryti duomenų struktūrų modelius.

Sukurti duomenų bazės schemą.

Sukurti SQL sakinius (užklausas).

Sudaryti formas.

Sudaryti ataskaitas.

Atliekant kursinį darbą, kompiuterizuojama veiklos sritis aprašyta duomenų srautų struktūrų diagramomis, užpildytas organizacijos veiklos aprašas, parengtas ir suderintas specifikavimo dokumentas, sukurta informacinė sistema naudojantis MS Access 2007 priemonėmis.

Aukščiausio lygmens duomenų srautų diagrama. Sudaryta aukščiausio lygmens duomenų srautų diagrama, kurioje UAB „Algirda“ veikla žymima vienu procesu. Aukščiausio lygmens duomenų srautų diagramos išoriniai dalyviai: žaliavų tiekėjai, bankai, Sodra, darbo birža, paslaugų tiekėjai, gaminių užsakovai. Aukščiausio lygmens duomenų srautų diagrama pateikta 1 paveiksle.

Nulinio lygmens duomenų srautų diagrama. Aukščiausio lygmens duomenų srautų diagrama detalizuojama nulinio lygmens duomenų srautų diagrama. Šioje diagramoje įmonę atitinkantis procesas įskaidomas į organizacijos apraše pateiktus procesus: finansų valdymą, gamybos valdymą, paslaugų valdymą, pirkimų valdymą. Nulinio lygmens duomenų srautų diagramoje išskirti duomenų srautai susiejami su konkrečiais procesais, taip pat numatyti duomenų srautai tarp atskirų įmonės procesų. Tarpusavyje siejami Gamybos valdymo, Pirkimų valdymo ir Paslaugų valdymo procesai, Paslaugų valdymo ir Finansų valdymo procesai. Nulinio lygmens duomenų srautų diagrama pateikta 2 paveiksle.

Pirmo lygmens duomenų srautų diagramoje išskiriama kompiuterizuojama veiklos sritis, kuri detalizuojama numatomais kompiuterizuoti procesais. Kuriamoje informacinėje sistemoje kompiuterizuojamas gamybos valdymo procesas, kuris detalizuojamas užsakymų gamybai apskaita, pagamintos produkcijos apskaita.

Duomenų srautų diagramoje išskirtam – žaliavų užsakymų ataskaitų duomenų srautui sukurtas duomenų struktūros modelis. Užsakymų ataskaita apima tiekėjo informaciją, užsakymo numerį, užsakymo datą, užsakytos žaliavos informaciją, kiekį ir užsakymo kainą. Tiekėjo informaciją sudaro: numeris, įmonės pavadinimas, kodas, telefono numeris ir adresas. Žaliavos duomenis sudaro unikalus numeris, pavadinimas, matavimo vienetai ir tipas. Žaliavų užsakymų ataskaitos duomenų struktūrų modelis pateiktas 4 paveiksle.

Sudarytas pagamintų gaminių ataskaitos duomenų struktūros modelis, kuris apima gaminio, gamybos ir kontrolieriaus duomenis. Gaminio duomenis apima gaminio pavadinimas ir jo matavimo vienetai. Gamybos duomenis apima jai priskirtas unikalus numerį, datą ir už gamybą atsakingą darbuotoją. Šis duomenų struktūrų modelis pateiktas 5 paveiksle.

UAB gamybos informacinė sistema. (2015 m. Spalio 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/uab-gamybos-informacine-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:08