UAB „Kauno autobusai“ verslo analizė ir planavimas


Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. UAB „Kauno autobusai“ ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės steigėjai, veikla ir tikslai. Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojų, jų funkcijų paskirstymas. Įmonės turto, transporto priemonių parko (darbo priemonių) analizė ir įvertinimas. Įmonės personalo dalyviai, darbo normavimas ir apmokėjimas. Įmonės teikiamų paslaugų apimtys, paslaugų kokybė ir konkurencingumas. Įmonės finansinės veiklos analizė. UAB „Kauno autobusai“ veiklos SSGG analizė. Transporto įmonės plėtros galimybė. Įmonės veiklos plėtros kryptys. Siūlomos konkrečios priemonės įmonės plėtrai. Įmonės plėtrai siūlomų priemonių, įgyvendinimui reikalingos lėšos, investicijos ir finansavimo šaltiniai. Išvados. Literatūra.


1.1. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų analizuojamos srities rinkos analizė

2.3.Įmonės turto, transporto priemonių parko (kitų darbo priemonių) analizė ir įvertinimas

3.3. Siūlomų priemonių įdiegimo transportinis/logistinis, ekonominis, socialinis, ir aplinkosauginis pagrindimas

3.4. Įmonės plėtrai siūlomų priemonių įgyvendinimui reikalingos lėšos, investicijos ir finansavimo šaltiniai

1) Verslo plano pristatymui ir diskusijai skiriama 10 min. pagal išankstinį seminarų tvarkaraštį.

2) Verslo plano pristatymui parengiama PP skaidrės, gali būti ir papildoma padalinamoji medžiaga.

4. Ekologinė funkcija – saugo miestą nuo ekologinių problemų, kurias sukeltų didelis lengvųjų automobilių kiekis.

A. Baublys kartu su A. Vasiliausku (2006), teigiantys, kad transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei, nes jis formuoja ir atspindi miestiečių gyvenimo būdą bei kultūrą, prisideda prie ekonominės plėtros. Autoriai taip pat pažymi, jog visuomenės funkcionavimas labai priklauso nuo transporto sektoriaus kokybės. Miesto visuomeninį keleivinį transportą sieja glaudūs ryšiai su ūkine, kultūrine bei socialine sistemomis, todėl minėti autoriai išskyrė šiuos viešajam transportui keliamus uždavinius:

vykdo, kadangi dirba kasdien ir nuolat siekia organizuoti efektyvų, malonų bei patogų gyventojų ir svečių susisiekimą Kauno mieste.

Bendrovės buveinė: Raudondvario pl. 105, 47185 Kaunas, Lietuvos Respublika. Nuo 2014 m. Balandžio 1d. įregistruotas bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 8.843 tūkst. eurų

Bendrovės valdymo struktūrą (žr. 2 pav) galima įvardinti kaip linijinę – funkcinę. UAB „Kauno autobusai“ pagrindiniai valdymo organai yra:

valdyba – kolegialus valdymo organas, kurią sudaro septyni nariai, renkami keturių metų kadencijai; valdyba nustato veiklos kryptis, skiria aukščiausio lygio administracijos vadovus;

Bendrovėje taip pat yra septinios tarnybos – keleivių vežimo, finansų, administracijos ir personalo , technikos, plėtros, IT, patarėjas procesų integracijos klausimais – kurioms vadovauja bei yra pavaldūs generaliniam direktoriui.

2015m birželio 30 d. bendrovės transporto parką sudarė 219 autobusų, keturi nuomojami mažos talpos autobusai, 140 troleibusų ir vienas mokomasis troleibusas. 2015m sausio mėn. įsigyti 3 dėvėti MB mikroautobusai, kovo mėn., ìsigyti 4 su dviem priekabomis autobusai Van Hool AGG300. Nurašyti 3 MAN 240M-12, DAB SILKEBORG ir sudvejintas KAROSA B741 markės nusidėvėję autobusai bei parduotas 1 Škoda 14TR nusidėvėjęs troleibusas.

Įmonės įvaizdžio ir paslaugų kokybės pagrindinis kūrėjas yra personalas. Kad darbas būtų efektyvus ir pelningas, darbuotojų tikslai turi sutapti su bendrais firmos tikslais. Todėl įmonės vadovybė turi būti suinteresuota savo darbuotojų gerove ir tiksliai išdėstyti ko ji siekia ir kaip ji tai tikisi įgyvendinti. Įmonėje kiekvieno darbuotojo pareigos yra tiksliai apibrėžtos, todėl yra aiškus darbo pasidalijimas, o tai įgalina darbą atlikti efektyviausiai. Šiuo metu įmonėje dirba daugiau kaip 1085 darbuotojų, iš kurių 717 tiesiogiai aptarnauja bendrovės klientus, taip pat per 117 kitų sričių (IT, finansų, vadybos, energetikos, marketingo ir t.t.) specialistų ir apie 248 techninio aptarnavimo darbuotojų.

Siekiant motyvuoti darbuotojus, buvo įvesta metinių priedų sistema. Pagal šią sistemą metų pabaigoje labiausiai prie įmonės tikslų įgyvendinimo prisidėję darbuotojai bus motyvuojami pagal jų pasiektus objektyviai išmatuojamus rodiklius

Pagrindinės paslaugos, kurias teikia UAB „Kauno autobusai“ yra keleivių vežimas. 2014m. bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pervežė 80,2 mln. kelivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais – 19,1 mln, kilometrų, iš jų autobusų nuvažiuota rida mieste – 10,9mln, kilometrų, troleibusų – 8,2 mln, kilometrų. Kadangi UAB “Autrolis” prijungtas prie UAB “Kauno autobusai” tik 2014 m., balandžio pirmą dieną, rezultatus palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpi gan sudėtinga. Todėl įmonė pateikia suminius 2013m – 2014m duomenys.

  • Microsoft Word 1199 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5478 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vitalij
  • UAB „Kauno autobusai“ verslo analizė ir planavimas
    10 - 3 balsai (-ų)
UAB „Kauno autobusai“ verslo analizė ir planavimas. (2016 m. Gruodžio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-kauno-autobusai-verslo-analize-ir-planavimas.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 04 d. 13:58
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo