UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybės tyrimas ir gerinimo sąlygos


Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimo metodai. UAB ,,kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybės vertinimas. Įmonės charakteristika. Bibliografinių nuorodų sąrašas.


Temos aktualumas. Demokratiškėjant visuomenei ir valstybei plėtėsi žmogaus teisių ratas – tai teises į gyvybę, laisvę, ir socialinių teisių, viena iš jų yra teisė į sveikatą. Ši tema aktuali gyvenimui ir aplinkai. Gyventojai nori ir turi žinoti, koks į jų namus yra paduodamas geriamasis vanduo, ir kur išleidžiamos nuotekos, kad šios paslaugos nekeltų grėsmės gyventojų sveikatai. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo, todėl jo yra suvartojama daugiausiai. Iš požeminio vandens išteklių vanduo pasižymi gerais kokybiniais rodikliais, tačiau kartais jame pasitaiko didelė geležies koncentracija. Atsižvelgiant į neišvalytų ir neapdorotų nuotekų daromą žalą aplinkai, būtinas jų valymas naudojant nuotekų valymo įrenginius. Pagrindinė įmonės sėkmė yra suteikiamų paslaugų kokybė. Paslaugų vartotojai vertina ne tik pačią paslaugą, jos procesą, bet ir paslaugos rezultatą t. y. paslaugos kokybę. Kadangi didėja vartotojų poreikiai ir lūkesčiai, įmonės turi nuolat tobulinti ir tirti paslaugų kokybę.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti UAB,, Kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybę ir gerinimo sąlygos.

Taip pat UAB ,,Kelmės vanduo“ atsakinga už nuotekų surinkimą ir valymą Kelmės mieste. Nuotekų valykloje jos valomos biologinio valymo įrenginiais su azoto ir fosforo šalinimu. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kelmės rajone vartotojams apie 70 %. [1].

Kelmės rajone centralizuotai tiekiamu vandeniu yra aprūpinama apie 70% aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų. Pagal UAB „Kelmės vanduo“ duomenimis 2011 m. buvo išgauta vandens 575900 m3 , o išvalyta nuotekų 511900 m3 .m

Įmonėje dirba kvalifikuoti darbuotojai. UAB ,,Kelmės vanduo“ darbo efektyvumą užtikrina gerai organizuotos ir veikiančios administracijos, vandens apskaitos, aptarnavimo, energetikos, nuotekų šalinimo, nuotekų valymo ir vandens tiekimo tarnybos. Kiekvienas tarnybos darbuotojas vykdo jam paskirtas užduotis ir laikosi saugos reikalavimų.

2. Įmonės misija: tiekti gyventojiems gerą vandens kokybę, ir gerinti minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, dėl išleidžiamų nuotekų.

2015 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 44 klasifikuoti darbuotojai. Metų bėgyje bendrovėje buvo įdarbintas 1 darbuotojas ir 2 atleisti. Siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos ir teisinės aplinkos reikalavimų, bendrovės darbuotojai tobulino savo kompetenciją ir įgūdžius seminaruose, skirtuose susipažinti su techninėmis, technologinėmis naujovėmis, norminių teisės aktų išaiškinimo, vadybos, apskaitos, mokesčių, kad galėtų vykdyti savo pareigas.

1) Direktorius – vadovauja visai įmonei: įmonės ūkinei veiklai, užtikrina ritmingą ir pelningą bendrovės darbą pasirašo bendrovės vardu sutartis.

2) Finansinė tarnyba – atsakinga už finansinių-ūkinių operacijų vykdymą, ilgalaikio turto apskaitą ir kontrolę, materialinių vertybių apskaitą ir kontrolę, ūkinės-finansinės veiklos analizę, kasos operacijų vykdymą, įmonės finansinių ir ekonominių rodiklių analizę, teikiamų paslaugų įkainius, tarifų skaičiavimus. Finansinėje tarnyboje dirba 10 asmenų, kurie yra kvalifikuoti specialistai.

3) Vandens apskaitos tarnyba – vykdo abonentų apskaitos kontrolę, apskaitos prietaisų kontrolę, skaitiklių patikros kontrolę, vandens nutekėjimo analizę, sutarčių su abonentais sudarymą ir koregavimą, pakelto vandens apskaitą, išleidžiamų nuotekų apskaitą, mokėjimų už vandenį ir nuotėkas kontrolę bei teisinius skolų išieškojimus. Dirba 4 specialistai.

4) Vandens tiekimo tarnyba – atsakinga už vandens gavybą iš vandens telkinių, vandens pakėlimą, vandens gerinimą: fiziniais, cheminiais ir biologiniais metodais, vandens tiekimą į vandens tinklus, avarijų ir gedimų šalinimą, leidimų derinimą ir tvarkymą, magistralinių ir skirstomųjų vamzdynų iki įvadinių skaitiklių eksploataciją, papildomo vandens pakėlimo siurblinių ir kt. įrenginių eksploataciją, avarijų ir gedimų šalinimą, ūkines ir gamybines bei technines dokumentacijas. Dirba 8 inžineriai, kurie gerai išmano ir supranta savo darbą.

  • Microsoft Word 120 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (6202 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Akvilė
  • UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybės tyrimas ir gerinimo sąlygos
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybės tyrimas ir gerinimo sąlygos. (2016 m. Spalio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-kelmes-vanduo-paslaugu-kokybes-tyrimas-ir-gerinimo-salygos.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 29 d. 16:30
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo