UAB Klevas pelningumo prognozė


UAB Klevas pelningumo prognozė Įvadas. Planuojamas gaminti gaminių skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Varikliams varyti. Ilgalaikio turto amortizacija ir nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. A veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių ir vieno. Gaminių kainos. Planuojamos pardavimo pajamos. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pelningumas. Lūžio taškas. Išvados. Literatūra.


Gamybos mastas (planuojama pagaminti produkcija) įvertina ne tik baigtų, bet ir nebaigtų gaminių apimtį (nebaigtą gamybą).

Planuojama gaminti = Planuojama parduoti – likutis metų pradžioje+likutis metų pabaigoje(1)

Planuojamo parduoti gaminių skaičiaus, likučio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje duomenys paimti iš užduoties.

Darbininkų skaičius = Darbo imlumas / Vieno darbininko planinio efektyvaus darbo laiko * Planuojamo išdirbio koeficiento(2)

Pagrindinės medžiagos reikalingos tam, kad galima būtų pagaminti reikiamą produkciją.

Pagrindinių medžiagų poreikis apskaičiuojamas planuojamą gaminti gaminių skaičių dauginant iš atitinkamos jų sunaudojimo normos. (3)

Šių dydžių suma bus lygi visos gamybinės programos (produkcijos) pagrindinių medžiagų poreikiui.

Pagrindinių medžiagų išlaidos apskaičiuojamos medžiagų poreikį padauginus iš atitinkamos jų kainos, o vieno vieneto produkcijos išlaidos - gautą sumą padalinus iš planuojamo gaminti gaminių skaičiaus. (4)

5. GAMINIŲ VIENETINIAI ĮKAINIAI, PAGRINDINIŲ DARBININKŲ DARBO UŽMOKESTIS BEI ĮMOKOS SOC DRAUDIMUI

Įkainis = Valandinis tarifinis atlygis * Laiko norma produkcijos vienetui pagaminti (5)

Tiesioginės gamybos išlaidos = pagrindinių medžiagų išlaidos + pagrindinių darbininkų darbo užmokestis + SODRA + transportavimo išlaidos(7)

Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nurodytas duotoje užduotyje, o pagalbinių darbininkų DU – dauginamas iš darbininkų skaičiaus apskaičiuoto antroje užduotyje. (8)

Metų užmokesčio darbo planas gaunamas atskirai visus darbo užmokesčius, socialinį draudimą bei garantinį fondą padauginus iš dvylikos.(10)

Kiekvieno įrenginio elektros energijos poreikis varikliams varyti = įrenginio efektyvaus darbo laiko fondas* elektros variklio galingumo panaudojimo koeficientas* įrenginių kiekis* vieno įrenginio elektros variklio galingumas (13)

Įmonė naudos antrą planą juridiniams asmenims, kai per metus sunaudoja apie 60 tūkst. kwh ir gauna 30 kw galios. Tuomet elektros energija kainuos 0,2238 Lt/kwh

Metinė nusidėvėjimo suma = Ilgalaikio turto įsigijimo vertė – Ilgalaikio turto likvidacinė vertė / Naudingo tarnavimo laiko, (metais)(14)

Veiklos sąnaudos - tai išlaidos, kurios nepriklauso gamybai ar kitai pagrindinei veiklai. Šioms išlaidoms yra priskiriamos įmonės valdymo ir darbo organizavimo išlaidos bei pardavimų išlaidos. Veiklos sąnaudos gali būti: transportavimo išlaidos, sandėliavimas, patalpų nuoma, administracinių patalpų apšildymas ir apšvietimas, ryšio išlaidos ir pan.

Pardavimo savikaina rodo, kiek įmonei kainavo vėliau parduotos prekės arba kokius kaštus patyrė, jas pasigamindama pati. Pardavimo savikainos rodiklį visuomet reikia sieti su parduota per laikotarpį produkcija, perparduotomis prekėmis ar suteiktos paslaugomis, t. y. į šį rodiklį turi būti įtrauktos tik tos išlaidos, kurios buvo skirtos per laikotarpį parduotai produkcijai pagaminti ar perparduotoms prekėms įsigyti.

Per laikotarpį parduotos produkcijos savikaina = Per laikotarpį pagamintos produkcijos savikaina + Gatavos produkcijos likučių savikaina laikotarpio pradžioje - Gatavos produkcijos likučių savikaina laikotarpio pabaigoje (31)

Galutinis įmonės veiklos rezultatas yra pelnas. Pelnas yra skirtumas tarp įmonės gaunamų pajamų ir joms uždirbti patirtų sąnaudų.

Apskaičiavus visus rodiklius pastebėjome, kad 2014 metų planuojamas pelnas lygus 10281260,00 Lt, o grynasis pardavimo pelnas sudarys 11,75 procentus.

Kadangi UAB „Klevas” grynasis pardavimo pelningumas pagal vertinimo lygį yra vertinamas patenkinamai, įmonė turetų padidinti gamybos apimtį, šiuo atveju dušo kabinų gamybą, norint pasiekti gerų rezultatų ir kad sumažintų bankroto riziką.

Manome, kad darbo tikslą pasiekėme sėkmingai. Mums padėjo įgytos žinios paskaitų metu bei konspekto medžiaga. Atliekant skaičiavimus susidūrėme su sunkumais skaičiuojant įmonės veiklos sąnaudas, ir netiesiogines gamybos išlaidas. Atlikę šį darbą labiau įsiigilinome į įmonės darbo organizavimą ir įgavome daugiau praktinių žinių.

  • Microsoft Word 53 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (3676 žodžiai)
  • Kolegija
  • Robertas
  • UAB Klevas pelningumo prognozė
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB Klevas pelningumo prognozė. (2017 m. Lapkričio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-klevas-pelningumo-prognoze.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 02 d. 00:55
×
147 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo