Uab konfidenciali informacija ir jos apsauga


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Konfidencialios informacijos ir jos apsaugos teorinių aspektų analizė. Konfidencialios informacijos analizė. Konfidencialios informacijos apsaugos atsakomybės analizė. Darbuotojo atsakomybė. Vadovo atsakomybė. Pagrindinių apsaugos problemų, naudojant technologines priemones, analizė. Konfidencialumo sutarčių svarba ir jų analizė. Uab „x“ konfidencialios informacijos ir jos apsaugos taikymo analizė. Įmonės darbuotojų ir vadovų konfidencialios informacijos ir jos apsaugos suvokimo analizė. Konfidencialios informacijos apsaugos priemonių ir atsakomybės analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Darbe yra aptartiįmonės UAB „x“konfidencialios informacijos ir jos apsaugos teoriniai aspektai, numatytas darbo tikslas – išanalizavus konfidencialią informaciją ir jos apsaugą teoriniu aspektu, įvertinti dabartinį konfidencialios informacijos saugumą ir svarbą įmonėje bei išsiaiškinti pagrindinius trūkumus įmonėje susijusius su konfidencialios informacijos saugojimu. Norint pasiekti tikslą, reikėjo išsikelti uždavinius, kuriems įgyvendinti prireikė įvairių autorių mokslinės literatūros šaltinių.

Teorinėje darbo dalyje, analizuojant įmonės konfidencialią informaciją ir jos apsaugą panaudota tiek lietuvių, tiek užsienio autorių mokslinės literatūra. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant visus įmonės darbuotojus ir skyrių vadovus panaudota anketa ir atlikta šios anketos analizė.

Teorinės medžiagos analizė leido sužinoti svarbiausius konfidencialios informacijos aspektus, jos apsaugos būdus, metodus, jų pritaikymą įmonėje bei tai konfidencialios informacijos apsaugą reglamentuojančius dokumentus. Ištyrus įmonės veiklą buvo nustatyta, jog įmonėje konfidencialios informacijos apsauga yra reglamentuojama konfidencialumo sutartimis bei jos svarba įmonėje yra pakankamai aukšta. Taip pat, išsiaiškintas darbuotojų požiūris į konfidencialios informacijos saugojimo svarbą bei atsakomybę. Apibendrinant tyrimą galima teigti, kad nors įmonės konfidencialios informacijos apsaugos sistema yra pakankamai saugi, bet, tiek mano manymu, tiek kažikurių įmonės darbuotojų, ją dar reikėtų tobulinti ir jai skirti daugiau dėmesio, kadangi nuo šiuos informacijos priklauso įmonės sėkmė ir ateitis.

Darbo pabaigoje suformuluotos konfidencialios informacijos ir jos apsaugosanalizės išvados, kuriose siūloma stengtis kuo tiksliau teisingai įvertinti konfidencialią informaciją ir kaip ją teisingai saugoti. Patariama, apsidraudžiant saugoti didesnę apimtį informacijos, jo apsirinkant nebūtų paviešinama konfidenciali informacija.

Darbo objektas –UAB „ x“ konfidencialios informacijos ir jos apsauga.

Darbo tikslas –išanalizuoti UAB „ x“ konfidencialią informaciją ir jos apsaugos būdus bei priemones.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti konfidencialios informacijos sampratą bei informacijos saugojimų būdus ir priemones.

Ištirti UAB „x“ darbuotojų ir vadovų požiūrį į konfidencialią informaciją ir jos saugojimo svarbą.

Ištirti UAB „x“ pagrindinius konfidencialios informacijos apsaugojimobūdus ir priemones bei atsakomybę, ją pažeidžiant.

Darbo metodai:mokslinių šaltinių analizė, surinktų duomenų kaupimas, elektroninė apklausa, analizė, apibendrinimas.

UAB „x“ dirba tarptautinių automobilinių pervežimų srityje ir teikia paslaugas, susijusias su eksporto-importo kontraktų vykdymu.Įmonėekspedijuoja visų sudėtingumo lygių importinius krovinius. Palyginti neseniai, pasirodžiusi krovinių pervežimo ir su tuo susijusių paslaugų rinkoje, kompanija užsirekomendavo kaip patyręs ir patikimas partneris. Tai, anot įmonės vadovų, visų pirma lėmė darnus ir suderintas kolektyvo darbas ir individualus požiūris į klientą. Vienas iš pagrindinių sėkmės ir stabilaus vystymosi garantų buvo ir yra tarpusavio pasitikėjimas tarp klientų ir partnerių.

Informacijos šaltinių apžvalga.Kursiniame darbe buvo naudojama tiek lietuvių, tiek užsienio autorių literatūra, kuri padėjo analizuoti konfidencialią informaciją ir jos apsaugos būdus bei taikymą.

Kšivickienė D. Konfidenciali informacija darbe (2011) ir Ščukas L. Konfidencialumo sutartys – praktiniai aspektai (2005) buvo pagrindinė medžiaga, kuria remiantis buvo parašytas konfidencialios informacijos analizės skyrius.

Martinkus B., Stoškus S. ir Beržinskienė D. Vadybos pagrindai (2010), Kasiliauskas N. Konfidencialios (neteikiamos) informacijos problema (2006) ir Kšivickienė D. Konfidenciali informacija darbe (2011), naudojantis šių autorių teorine medžiaga bus parašytas konfidencialios informacijos apsaugos analizės skyrius.

Valstybinė teismo medicinos tarnyba – Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas (2008), Teisės Garantas Komercinės paslaptys (2008) ir Ščukas L. Konfidencialumo sutartys – praktiniai aspektai (2005) šie teoriniai šaltiniai bus pagrindinė pagalba rašant konfidencialumo sutarčių svarbos analizės skyrių.

Tyrimo metodikos apžvalga.Tyrimas buvo atliktas klausimyno pagalba, kuris buvo išsiųstas UAB “x” darbuotojams ir vadovams. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti įmonės darbuotojų ir vadovų požiūrį į konfidencilios informacijos svarbą ir apsaugą įmonės viduje. Tyrime dalyvavo 14 žmonių, iš kurių 9 darbuotojai, 4 skyrių vadovai ir įmonės vadovas. Tyrimo metu buvo panaudoti šie metodai: apklausa, mokslinių šaltinių analizė, duomenų kaupimas ir analizė.

Pirmiausia visiems įmonės darbuotojams ir vadovams buvo išsiųstas klausimynas, kurį jie užpildė elektroniniu būdu. Klausimynas susideda iš įvado, pavadinimo, rango tipo klausimų. Gavus įmonės darbuotojų ir vadovų atsakymus šie buvo apdoroti naudojant „Microsoft Excel“ programą ir išanalizuoti darbe.

Mokslinės literatūros analizė buvo naudojama norint išsiaiškinti pagrindines temos sąvokas.Darbe buvo naudotasi lietuvių ir užsienio autorių moksline literatūra ir straipsniais. Duomenų kaupimas padėjo sukaupti duomenis vienoje vietoje ir juos išanalizuoti, kadangi klausimyno atsakmymus ne visi respondentai atsiuntė tą pačią dieną, juos išsiuntus.

  • Microsoft Word 109 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (8861 žodžiai)
  • Kolegija
  • Elfija
  • Uab konfidenciali informacija ir jos apsauga
    10 - 3 balsai (-ų)
Uab konfidenciali informacija ir jos apsauga. (2015 m. Lapkričio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-konfidenciali-informacija-ir-jos-apsauga.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 22 d. 08:27
×