UAB Konstrukcija planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas


UAB Konstrukcija planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas. Įvadas. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Reikalingas įrengimų skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. ,atskirų gaminių ,visos planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Įmonės pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Nenuostolingas pardavimo mastas. Išvados. Literatūra.


Planuojamas parduoti gaminių skaičius ir pagamintos produkcijos likučiai laikotarpio pabaigoje paimti iš kursinio darbo užduoties.

Per laikotarpį planuojamų pagaminti gaminių skaičius = Per laikotarpį planuojamų parduoti gaminių skaičius – Pagamintų gaminių likučiai laikotarpio pradžioje + Planuojami pagamintų gaminių likučiai laikotarpio pabaigoje.

Tn –įrenginio naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį ,val.;

pagalbiniai darbininkai dirbs 2žm.,dviem pamainom ir 2 valytojos. 2*2+2=6; Tai darbininkų viso:

Medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui išlaidos apkaičiuojamos, sudauginus medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui ir kainas. Kadangi užduotyje medžiagų kaina duota nuo tonos, o medžiagų sunaudojimo norma 1 gaminiui išreikšta kilogramais, o medžiagų kaina duota nuo tonos, tai padarome nuo kilogramų, šiuos skaičius padalinus iš 1000.

Išlaidos pagrindiniams medžiagoms atskiriems gaminiams: apkaičiuojamos, sudauginus gaminių skaičius su išlaidos medžiagoms 1 gaminiui.

Md – vidutinis medžiagų poreikis per parą, natūrine išraiška, kg;

I – vidutinis tiekimo intervalas, 40dienu(duomenis paimti iš kursinio darbo užduoties).

Md – vidutinis medžiagų poreikis per parą, natūrine išraiška ;

Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos yra apskaičiuojamos atitinkamai dalijant visos gamybinės programos tiesiogines gamybos išlaidas iš planuojamų pagaminti gaminių skaičiaus.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė ligu 10% nuo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės, tik informacijos apdorojimo programa 1lt.

Visos gamybinės išlaidos, be tiesioginių medžiagų ir darbo išlaidų ,kurių reikia produkcijai pagaminti tai yra netiesioginės gamybos išlaidos.

Kitos netiesioginės gamybos išlaidas , pagalbinės medžiagos, patalpų nuomos kaina paimti iš kursinio darbo užduoties, o kiti duomenis iš kursinio darbo.

Kitos veiklos sąnaudos , automobilio naudojimo išlaidos, ryšių paslaugos, reklamos ir pardavimo rėmimo išlaidos ir patalpų nuomos kainą paimti iš kursinio darbo užduoties, o kiti duomenis iš kursinio darbo.

Vieno gaminio komercinė savikaina rasime padalijant planuojamos pagaminti produkcijos komercinė savikaina iš planuojamų pagaminti gaminių kiekio.

Atliktas kursinis darbas parodė, kad UAB „Konstrukcija“ planuojamos veiklos 2009 pirmam pusmečiui yra pelninga. Tai rodo apskaičiuotas grynasis pelnas.

Įmonės vadovai norintys uždirbti daugiau pelno, turėtų skirti dėmesį prekės savikainos mažinimui, efektyvesnį medžiagų panaudojimą, tai padėtų sumažinti gamybines išlaidas ir padidinti pelną. Gamybos įmonės gamybos procesas yra gamyba. Kiekvienai įmonei yra svarbu sužinoti ar jos planuojamos produkcijos gamyba bus pelninga.

Atlikus tyrimą apie UAB „Konstrukcija“ būsimos veiklos per pusmetį planinius ekonominius rodiklius, sužinota, kad įmonėje iš viso turi dirbti 47 žmonės, kad bendrasis įmonės plotas turėtų būti 266,67m² , kad planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina sudarys 823793,96Lt; įmonės sąnaudos sudarys 96566,76Lt; planuojamos pardavimo pajamos sudarys 1100160,00Lt; bendrasis pelnas - 276366,10Lt , bendrasis pelningumas yra 25,12%, o svarbiausia, viską atskaičiavus, grynasis pelnas - 143839,47Lt, pelningumas sudarytų 13,07%.

Tai iš tikrųjų tikrai geri rodikliai įmonei. Įmonė pasieks tikrai gerų rezultatų dirbant pagal šį gamybos planą, nedarant jokių klaidų, dirbant visu pajėgumu.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 80 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5587 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • UAB Konstrukcija planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas
    10 - 2 balsai (-ų)
UAB Konstrukcija planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas. (2017 m. Rugsėjo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-konstrukcija-planuojamos-gaminti-produkcijos-pelningumo-ekonominis-pagrindimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 17:35
×