UAB „Kretingos vandenys“ bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita kursinis darbas


Santrauka. Įvadas. Uab „Kretingos vandenys“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Uab „Kretingos vandenys“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos teorinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė ir analizės būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Santykiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Pardavimų pelningumo rodikliai. Uab „Kretingos vandenys“Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Uab „Kretingos vandenys“ pelno (nuostolių) ataskaitų už 2013-2014 metus pristatymas. Horizontalioji Uab „Kretingos vandenys“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji Uab „Kretingos vandenys“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Uab „Kretingos vandenys“ santykinių rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiame kursiniame darbe buvo analizuojama UAB „Kretingos vandenys“ bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita. Kursiniame darbe, remiantis įvairia moksline literatūra, išanalizuota pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė, bei šios ataskaitos santykiniai rodikliai. Kad būtų įvertintas įmonės lėšų panaudojimo efektyvumas būtina atlikti ataskaitos analizę. Darbo teorinėje dalyje aptariau ataskaitų analizės būdus, o praktinėje – pasinaudodama teorine medžiaga, atlikau konkrečios įmonės dvejų ataskaitinių metų pelno (nuostolių) ataskaitų analizę. Analizuodama paskutinių dvejų metų ataskaitose pateiktus duomenis nustačiau, kad UAB „Kretingos vandenys“ veikla, yra stabili. Bendrovės pajamos tendencingai auga, bet pelnas dar yra nepatenkinamas, dėl didelių administracinių išlaidų. Santykiniai pelningumo rodikliai parodė, kiek atitinkamo pelno tenka vienam pardavimo pajamų litui. Apskaičiavusi santykinius veiklos efektyvumo rodiklius nustačiau, kad įmonė geba kontroliuoti išlaidas. Atlikus pelno (nuostolių) ataskaitos analizę parodė, kad įmonės pardavimai didėjo, sąnaudos buvo mažinamos įmonės pelnai buvo didinami, bet galutinis rezultatas dar nėra patenkinamas.

Darbo objektas. UAB „Kretingos Vandenys“ 2013-2014 metų pelno (nuostolių) ataskaita.

Darbo tikslas. Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti UAB „Kretingos Vandenys“ finansines ataskaitas.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti finansines ataskaitas ir išanalizuoti pelno (nuostolių) ataskaitą;

Išnagrinėti pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius, aptarti ataskaitos nagrinėjimo būdus.

Atlikti UAB „Kretingos Vandenys“ pelno (nuostolių) ataskaitų už 2013-2014 m. horizontaliąją analizę nustatyti pajamų, sąnaudų ir pelno (nuostolių) kitimo tendencijas nagrinėjamu laikotarpiu.

Vertikalios analizės metu nustatyti kokie veiksniai įtakoja bendrovės grynojo pelno kitimą. Įvertinti atitinkamų veiksnių įtakos dydį.

Apskaičiuoti ir įvertinti santykinius rodiklius, naudojantis UAB „Kretingos Vandenys“ pelno (nuostolių) ataskaitose pateiktais duomenimis.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“ į registruota 1995 m. rugpjūčio 12 d. kaip specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės vietoje anksčiau buvusios Kretingos valstybinės vandens tiekimo įmonės. Vykdant Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą ir įstatymo „Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklų sričių“ pripažinimo netekusiu galios įstatymą 2003 m. lapkričio 28 d. perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę. Įmonėje dirba 84 darbuotojai (apdraustieji).

UAB „Kretingos vandenys“ teikia tokias paslaugas:

Rašydama kursinį darbą naudojausi įvairiais mokslinės literatūros šaltiniais ir internetiniais puslapiais bei moksliniais straipsniais. Darbas rengtas, vadovaujantis Mauricienės I., Vaitiekaus A. „Studentų baigiamojo darbo ir kursinio darbo rengimo metodika“ (2011).

Kad, įvertinti „Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaita“ rėmiausi Mackevičiaus J. „Įmonių veiklos analizė“ (2005), kuri aprašo kokios analizės rūšys dažniausia naudojamos analizuojant finansinių ataskaitų rodiklius. Bagdžiūnienė V. „Finansinė turto apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas“ (2008) ši knyga analizuoja horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos apskaičiuotų rodiklių išvadas apie įmonės dinamiką. Mackevičius J. ir Poškaitė D. „Finansinės ataskaitos“ (1997) nagrinėja vertikaliosios pelno ir nuostolių ataskaitos analizės apskaičiuotų rodiklių išvadas apie įmonės pelningumą, išlaidas, tenkančias vienam pardavimų litui, bendrą pelningumo, veiklos pelno lygį ir kt.

2 PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS TEORINĖ ANALIZĖ

Pelno (nuostolių) ataskaita, pasak V. Bagdžiūnienės, rodo įmonės veiklos rezultatą, kuriam apskaičiuoti naudojamos įmonės pripažintos pajamos ir sąnaudos. Mano nuomone, aiškesnis būtų J. Mackevičiaus apibrėžimas, kur sakoma, kad pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos visos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir gauti veiklos rezultatai Šis apibrėžimas daugiau orientuotas į pajamų ir sąnaudų išaiškinimą, tai yra, kokios sąnaudos lemia didesnes ar mažesnes pajamas, nuo ko priklauso apskaičiuojamas pelno dydis. Įmonė, pardavinėdama prekes, uždirba ne tik pardavimų pajamų ir patiria prekių pagaminimo sąnaudų, taip pat pajamų ji gauna ir iš kitų netiesioginių veiklos rūšių, bei patiria sąnaudų vykdydama tokią veiklą. Visos šios pajamos ir sąnaudos bus nurodytos pelno (nuostolių) ataskaitoj

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 145 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6818 žodžiai)
  • Universitetas
  • Renata
  • UAB „Kretingos vandenys“ bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita kursinis darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
UAB „Kretingos vandenys“ bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita kursinis darbas. (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-kretingos-vandenys-bendroves-pelno-nuostoliu-ataskaita-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 12:24
×