UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita


Įmonė. S istorija , veikla ir apskaitos politika. Piniginių lėšų bei debitorinių skolų apskaita. Atsargų ir ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Įmonės rengiamos finansinės ataskaitos ir jų analizė. Mokestinė apskaita.


Už bendrovės įstatų tinkamą vykdymą, už ūkinių operacijų, piniginių lėšų ir materialinių vertybių teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, už bendrovės valdymo organų sprendimų, bendrovės vadovo įsakymų paisymą. Taip pat atsako už banko operacijų, bendrovės sąskaitos tinkamą, savalaikį ir atidų tikrinimą, už turto inventorizacijos savalaikį atlikimą, už atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir biudžetų tinkamą savalaikį ir atidų tikrinimą. Už apskaitos dokumentų apsaugą, už teisingos informacijos , finansinės atskaitomybės pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai ir auditoriui, už tinkamą suteiktų įgaliojimų naudojimą.

3. Įmonės dokumentus, pateikiamus bankui, gali pasirašyti tik asmenys, kurių parašai yra pateikti banke esančioje įmonės parašų ir antspaudų pavyzdžių kortelėje.

7. Mokėjimo nurodymai numeruojami suteikiant raidinį simbolį –M ir skaitmenis nuo 00001 kiekvienas paskesnis didinamas 1. Numeruoti mokėjimo nurodymus nuo 1 pradedama kiekvienų metų sausio 1 dieną. Mokėjimo nurodymai registruojami Mokėjimo nurodymų registre.

Suteiktas ilgalaikes paskolas ir gautinas sumas ir jos apskaitoje traukiamos į 162 sąskaitą ir dar detalizuojamos į subsąskaitas

1625 Sukauptos pajamos apmokėtinos vėliau nei per kitą ataskaitinį laikotarpį

Suteiktas trumpalaikes paskolas ir gautinas sumas ir jos apskaitoje traukiamos į sąskaitą 241 ir po to detalizuojamos į subsąskaitas:

Kitos gautinos sumos įtraukiamos į apskaitą sąskaitoje 243 ir sąskaita dar detalizuojama į subsąskaita. Gautinos sumos nurašomos tik tada, kai netenkama teisės kontroliuoti tą turtą ar jo dalį. Aiškinamajame rašte pateikiama reikšminga informacija, susijusi su per vienus metus gautinomis sumomis.

Kontroliuotinomis skolomis laikomos skolos, kurios gali likti neapmokėtos pinigais ar kitokiu turtu. Kontroliuotinų sumų pripažinimo kriterijai;

įmonė turi informacijos, kad skolininkas laiku neatsiskaito ir su kitais kreditoriais

pirkėjas trečią kartą ilgiau nei 10 dienų vėluoja atsiskaityti su įmone.

Kaip ir minėjau kontroliuotinos sumos perkeliamos į sąskaitą 2418, surašant buhalterinę pažymą, kurioje nurodoma kokiu pagrindu ji surašyta ir perduodama darbuotojui atsakingam už pirkėjų skolų administravimą.

Abejotinomis skolomis laikomos skolos kurių įmonė nesitiki atgauti. Abejotinų skolų sąnaudų įvertinimas įmonėje atliekamas pagal pirkėjų skolos ir tos skolos įsisenėjimą. Šis būdas taikomas pirkėjų, kuriems teikiamos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugos, skolų sąnaudų įvertinimui. Įmonėje numatyti tokie abejotinų skolų pripažinimo kriterijai pagal skolų įsisenėjimo trukmę:

Skolos grąžinimo terminas viršytas nuo 91 iki 180 dienų - 10%

Skolos grąžinimo terminas viršytas nuo 181 iki 270 dienų - 50%

Skolos grąžinimo terminas viršytas daugiau kaip 271 diena - 90%sąnaudas sąskaitoje

Apskaičiuota abejotinų skolų suma apskaitoje registruojama sąskaitoje Nr. 2419 Abejotinos skolos (-) tuo pat metu pripažįstant abejotinų skolų sąnaudas sąskaitoje Nr. 6117 Abejotinų skolų sąnaudos. Abejotinomis skolomis pripažįstamos pirkėjų skolos, kurių nepavyko susigrąžinti ilgiau nei 9 kalendorinius mėnesius, skolininkas yra miręs arba pripažintas mirusiu, skolininkui iškelta bankroto byla, pradėta skolininko likvidavimo procedūra.

Nematerialiuoju turtu įmonėje laikoma programinė įranga ir jų licencijos ir kita programinė įranga jei jų suma yra didesnė nei 150 eurų. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos veiklos sąnaudoms ir registruojamos pardavimų sąskaitose 6109 Programų priežiūra, 6111 remonto ir eksploatacijos sąnaudos. Nurašius nevisiškai amortizuotą turtą neamortizuoto turto vertės suma pripažįstama nuostoliais

  • Microsoft Word 49 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (6030 žodžiai)
  • Kolegija
  • Renata
  • UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
UAB Kretingos vandenys buhalterinė apskaita - praktikos ataskaita. (2017 m. Balandžio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-kretingos-vandenys-buhalterine-apskaita-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 04 d. 05:33
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo