UAB „Lautoma“ krovinio vežimo maršrutu Lietuva – Malta analizė


Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Final work annotation. Kursinio darbo sąžiningumo deklaracija. Įvadas. Dėstymo dalis. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Įmonės pristatymas. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės SSGG analizė. Krovinių vežimo organizavimo analizė. Analizuojamojo krovinio charakteristikos Sudarymas, pakuotės parinkimas. Transporto rūšies ir transporto Priemonės pasirinkimo argumentavimas. Rangavimo metodo taikymas. Transportinės talpos pasirinkimas kroviniui. Krovos darbų vertinimas. Krovinių vežimo organizavimo identifikuotos Problemos ir sprendimo būdai. Krovinių vežimo maršrutų analizė ir vertinimas. Krovinių vežimui reikalingi dokumentai. Pirmo maršruto laiko sąnaudų išklotinė. Pirmo maršruto technologinių-eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Maršruto finansinių rodiklių skaičiavimas. Antro maršruto laiko sąnaudų išklotinė. Antro maršruto technologinių-eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Maršruto finansinių rodiklių skaičiavimas. Maršrutų palyginamojo analizė. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltinių sąrašas.


Kursinio darbo pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio mėn. 18 d., kursinio darbo gynimas numatomas 2019 m. sausio 08 d.

Kursinio darbo duomenys: dalykų „Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas“ atlikti darbai, maršruto duomenų analizė, atlikti rinkos tyrimai.

Kursinio darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „Lautoma“ krovinių pervežimo procesą ir nustatyti tobulinimo galimybes.

Kursinio darbo trumpas apibūdinimas: Dėstymo dalyje atlikta analizė, krovinių vežimo Europos šalyse remiantys remiantis literatūros ir informaciniais šaltiniais. Toliau išanalizota UAB „Lautomos“ vidinė ir išorinė aplinka, atlikta įmonės SSGG analizė, atlikta krovinių vežimo organizavimo analizė, parinkta transporto priemonė ir pakuotės parinkimas. Toliau buvo apskaičiuoti du įmonėje vykdomi maršrutai, ir po atliktu skaičiavimų tapo aišku, kad abu maršrutai įmonei yra pelningi, nes pirmo maršruto rentabilumas 22% o antro 7,7%.

Kursinio darbo metodai: Informacinių šaltinių analizė, įmonės veiklos analizė, rangavimo metodas, technologinių-eksploatacinių rodiklių apskaičiavimas.

Kursinio darbo rezultatai: Atlikus krovinio analizę, parinkus transporto priemonę bei atlikus technologinių-eksploatacinių rodiklių apskaičiavimą, tapo aišku, kad įmonei yra pelningi du maršrutai, nes pirmo maršruto rentabilumas 22% o antro 7,7%.

Darbo apimtis – 51 puslapių. Darbe pateikta 12 – paveikslų, 18 – lentelių, naudotos literatūros sąrašą sudaro 16 šaltinių. Darbo pabaigoje pateikta 0 priedų.

Prasminiai žodžiai: Transportas, Europa, Kroviniai, Malta, Tentas, Išlaidos, Apskaičiavimai, Palyginimas.

UAB "LAUTOMA" ANALYSIS OF FREIGHT TRANSPORT IN VILNIUS, LITHUANIA – MALTA

The purpose of the term work: Analyze JSC "Lautoma" process of cargo transportation and determine the possibilities of improvement.

Brief description of the term of work: The teaching part analyses the support of freight transport in European countries on the basis of literature and information sources. Further analysis was made of JSC "Lautomos" internal and external environment, a SWOT analysis of the company, an analysis of the organization of the freight transport, selected vehicle and the choice of packaging. Two routes were calculated in the company, and after the calculations made it became clear that both routes were profitable for the company because the profitability of the first route was 22% and the second 7.7%.

Term working methods: Analysis of information sources, enterprise activity analysis, ranking method, computation of technological-performance indicators.

The results of the term paper: As a result of the cargo analysis, the choice of the vehicle and the calculation of the technological-performance indicators made it clear that the company was profitable two routes because the profitability of the first route was 22% and the second 7.7%.

Working volume – 51 pages. In the work there are 12 – paintings, 18 – tables used, the literature list consists of 16 sources. At the end of work there are 0 additions.

  • Microsoft Word 1396 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 51 puslapis (8621 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • UAB „Lautoma“ krovinio vežimo maršrutu Lietuva – Malta analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
UAB „Lautoma“ krovinio vežimo maršrutu Lietuva – Malta analizė. (2020 m. Vasario 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-lautoma-krovinio-vezimo-marsrutu-lietuva-malta-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 25 d. 10:16
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo