Uab „Maxima“ klientų lojalumo vertinimas


Įvadas. Tyrimo metodologija. Uab „Maxima pristatymas“. Vartotojų lojalumo tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Temos aktualumas. Mokslo ir technologijų pažanga, intensyvėjantys tarptautiniai ekonominiai ryšiai keičia visų sričių vartotojų nuostatas, todėl verslo klestėjimui nebeužtenka patrauklios produktų kainos ar kokybės. Pasak R. Korsakienės (2008), globalizacija, intensyvi konkurencija ir kintanti vartotojų paklausa skatina įmones ieškoti būdų, leidžiančioms išlikti konkurencingomis rinkoje. Nuolat beiskeičiančioje aplinkoje įmonėms vis svarbiau orientuotis į rinką ir vartotoją, todėl kiekviena organizacija, nesvarbu ar ji teikia paslaugas, ar parduoda produktą, turi suprasti, kad tik turėdama lojalių klientų ratą bei užmegzdama su jais ilgalaikius, patikimus ryšius, gali pasiekti užsibrėžtų ir ilgalaikių tikslų. Taigi, būtent investavimas į lojalius klientus gali būti vienas geriausių organizacijos strateginių sprendimų.

Tyrimo problema. Dabartiniu metu jaučiama stipri konkurencinė kova dėl lojalių vartotojų. Rinka yra perpildyta įvairių produktų ir paslaugų, todėl paprastam vartotojui labai sunku išsirinkti jam tinkamą produktą. Kiekvienai organizacijai lojalūs klientai – yra gyvybiškai svarbūs. Kokiais veiksmais ir būdais įmonė turėtų pritraukti ir išlaikyti vartotojus, patenkinant ir pranokstant jų lūkesčius bei išsiskirti iš konkurentų, šiandien tampa pagrindine problema, norint ne tik išlikti rinkoje, bet ir turėti konkurencinį pranašumą.

Tyrimo objektas. Prekybos tinklo „Maxima“ klientų lojalumas.

Darbo tikslas. Atlikti prekybos tinklų „Maxima“ klientų lojalumo vertinimą.

Darbo uždaviniai:

Ištirti prekybos „Maxima“ klientų lojalumą.

Išnagrinėti pagrindinius veiksnius, kurie lemia klientų lojalumą;

Tyrimo metodai: anketinė apklausa , duomenų apdorojimas, jų sisteminimas ir analizė, rezultatų pateikimas lentelių ir diagramų pavidalu.

Tyrimas – tai tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas, taikant įvairiais priemones. Lojalumo tyrimai padeda įvardinti organizacijos veiklos stiprybes ir silnybes. Iš jų galime sužinoti klientų nuomonę apie produktų ir paslaugų kokybę, jų lūkesčius ir norus, kurie teigiamai veikia ir turi didžiausią įtaką ugdant laimingą ir ištikimą klientą, nes būtent didžioji pelno dalis yra ir gaunama iš jų. Taigi, atlikus tyrimą, buvo įvertintas prekybos tinklo „Maxima“ lojalumas.

Tyrimo metodo pasirinkimas. Tyrimo metodas – tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas, taikant tam tikras priemones. Tai sisteminė procedūra, susidedanti iš nuosekliai pasikartojančių operacijų, kurių taikymas kiekvienu konkrečiu atveju leidžia pasiekti norimų rezultatų. Ištirti prekybos tinklo „Maxima“ vartotojų lojalumą buvo nuspręsta naudoti kiekybinį tyrimo metodą – apklausą. Vykdyta anketinė apklausa.

Kiekybinio tyrimo instrumentas – anketa. Anketa sudaryta uždarų, plataus pasirinkimo klausimų principu. Anketoje galima išskirti įžanginę dalį, kurioje pateikiamas trumpas tyrimo pristatymas, klasifikavimo – kurioje gaunama su įvairiausiomis respondento demografinėmis charakteristikomis susijusi informacija, pagrindinė tyrimo problema tiesiogiai susijusi informacija ir baigiamoji dalį, kurioje padėkojama respondentams už dalyvavimą apklausoje. Anketa sudaryta iš 14 klausimų. Pirmieji du klausimai skirti respondentų klasifikavimui. Tai klausimai, kurie skirti gauti pagrindinei informacijai apie respondentą – jo lytis ir amžius.

Trečias ir ketvirtas klausimas padeda nustatyti pakartotinių pirkimų dažnumą ir kiek išleidžiama vieno apsipirkimo metu. Trečiame klausime respondentams pateikiamos penkios galimos atsakymų alternatyvos (aukštam dažnumui priskiriami pirmieji trys, žemam – paskutiniai du atsakymai). Ketvirtas klausimas skirtas nustatyti vartotojų išlaidas vieno apsipirkimo metu.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 232 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3091 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milda
  • Uab „Maxima“ klientų lojalumo vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Uab „Maxima“ klientų lojalumo vertinimas. (2016 m. Vasario 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-maxima-klientu-lojalumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 12:09
×