UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugos analizė


Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Paslaugos analizė teoriniu aspektu. Paslaugos samprata ir klasifikacija. Paslaugų rinkodaros kompleksas. Paslaugos kainų nustatymo metodai. Paslaugų kokybės apibrėžtis, modeliai, vertinimo kriterijai. Išorinių veiksnių įtaka paslaugai. Vidinių veiksnių įtaka paslaugai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugos analizė. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” charakteristika. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos paslaugos samprata, savybės. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” teikiamos paslaugos rinkodaros kompleksas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” šilumos kainos nustatymo metodas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugos kokybės apibrėžtis, vertinimo kriterijai. Išorinių veiksnių įtaka UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugai. Vidinių veiksnių įtaka UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugai. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Abstract. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.


Baigiamajame darbe sprendžiama problema - kaip užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir kokie ekonominio vertinimo metodai įgalina išgauti informaciją apie įmonės veiklos efektyvumą.

Darbo aktualumas - neteisingai suvokiamos šilumos savybės ir ypatybės sudaro sąlygas šilumos sektoriaus menkinimui ir faktų iškraipymui.

išnagrinėti ir apibendrinti UAB „Mažeikių šilumos tinklai” teikiamos paslaugos ypatumus;

Paslaugų rūšys turi savo skiriamuosius bruožus bei savybes, kurios būdingos bendrai visoms paslaugoms. Šios savybės yra:

Neapčiuopiamumas. Neapčiuopiamumas sukelia nemažų keblumų ir vartotojams, ir paslaugų tiekėjams. Vartotojams sunku suvokti ir įvertinti paslaugos naudą, kol ja nepasinaudota.

Teikti paslaugą vartotojui galima tik tada, kai ji užsakoma. Paslaugos teikimas neįvyks, jeigu vartotojas jos neužsakys (L.Bagdonienė, 2010).

Priklausomai nuo paslaugos, paklausa gali padidėti tam tikrais metų, mėnesio, savaitės periodais.

Pastebima tendencija, kad paslaugų sferą valstybė labiau saugo nuo užsienio konkurencijos negu prekių sferą.

Rinkodarinį klasifikavimą sudaro prielaidos atskleisti bendruosius paslaugų bruožus, kurie svarbūs rinkodaros sprendimams, nagrinėjant paslaugos prigimtį, teikėjų ir vartotojų santykius.

Mokslininkas M.T.Copeland pasiūlė paslaugas klasifikuoti į pirmo būtinumo, kasdienės ir ypatingos paklausos (L.Vengrienė, 2011).

Yra ir specifinių paslaugų klasifikavimo sistemų, kai klasifikavimo požymiu gali būti:

paslaugos teikimo vieta (paslauga teikiama paslaugų įmonėje ar vartotojo buvimo vietoje);

Rinkodaros strategija- tai tikslų pasiekimo būdas, principų visuma, kuriais vadovaujantis yra priimami sprendimai. Strategijoje galima rasti atsakymus į šiuos klausimus:

kaina - tai paslaugos nominalus santykis, kuris rodo, kiek pinigų reikia tam tikram kiekiui paslaugų įsigyti (J.Rastenis, 2011).

Paslaugos kainą galima keisti keičiant teikėjo gaunamų pinigų arba teikiamų paslaugų kiekį, keičiant vartotojo gaunamų paslaugų kiekį arba keičiant teikiamų paslaugų kokybę.

Įvedant į rinką naują paslaugą, jos kaina dažnai suderinama su kitų firmų atitinkamos kokybės paslaugų kainomis, tarsi „pasitinkant“ konkurenciją.

Mokslininkas F.Kotleris (S.Stoškus, 2010) pateikia veiksnius, juos sugrupuodamas į vidinius ir išorinius, išskirdamas svarbiausius kiekvienoje veiksnių grupėje:

Daugelį problemų galima išspręsti kainos apskaičiavimo metodu - pagal paklausos kreivę. Taikant šį metodą, galima rasti kainą, atitinkančią pačias didžiausias pajamas. Pakanka paklausos grafike pasirinkti keletą kainų ir padauginti jas iš atitinkamo prekių kiekio.

Šis metodas paremtas vartotojų specialia apklausa: vartotojai balais įvertina svarbiausias ne tik tiriamosios, bet ir parduodamų konkurentų paslaugų savybes.

Šis vartotojų vertinimo metodas naudotinas, kai rinkoje yra panašių paslaugų. Jis teikia gerų idėjų dėl galimų kainos ribų.

Taigi, naudojantis bet kuriuo modeliu, kokybės lūkesčiai nustatomi, remiantis vartotojų poreikiais, potencialiems vartotojams paskleidžiama nuomone ir tiekėjo komunikaciniais pranešimais.

Įmonės rezultatai išsiskiria ekonominių ir gamybinių procesų sudėtingumu, atsakomybe už finansinius ir gamybinius rezultatus, į savo veiklą įtraukiant materialinius, techninius ir darbo jėgos išteklius. Stambios įmonės veiklos rezultatai lemia įmonės vietą šakinėje rinkoje, krašto ekonomikoje ir jos vietą tarptautinėje ekonomikos sistemoje.

K.Lukoševičius, B.Martinkus, R.Piktys (2010), teigia, kad yra dvi sąvokos, kurias reikia skirti, tai efektas ir efektyvumas.

Didžiausią įtaką verslo sėkmei turi ekonominiai pokyčiai, paklausos ir pasiūlos svyravimas, konkurencijos pobūdis ir kt.

Politinę ir teisinę verslo aplinką veikia politinis stabilumas, kurį užtikrina Seimas ir Vyriausybė, realizuodami politinius susitarimus, priimdami ir įgyvendindami įstatymus, teisinius normatyvinius aktus, vykdydami reguliavimo funkcijas.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 1065 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (14227 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugos analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
UAB „Mažeikių šilumos tinklai” paslaugos analizė. (2017 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-mazeikiu-silumos-tinklai-paslaugos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 17:34
×