UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos lyginamoji analizė ir jos perspektyvos


Vadybos bakalauro darbas.

Įvadas. Paslaugos samprata , savybės, klasifikacija. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos samprata, savybės. Paslaugų kokybės apibrėžtis, modeliai, vertinimo kriterijai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos kokybės apibrėžtis, vertinimo kriterijai. Paslaugų rinkodaros kompleksas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos rinkodaros kompleksas. Paslaugos kainų nustatymo metodai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos kainos nustatymo metodas. Įmonių ūkinės veiklos analizės organizavimas ir aspektai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ SWOT analizė. Įmonių pelningumo rodiklių analizė. Įmonių veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Savarankiškų šilumos tiekimo įmonių susikūrimas. Trumpa UAB „Mažeikių šilumos tinklai” charakteristika. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pelningumo rodiklių analizė. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ turto valdymo rodiklių nustatymas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ likvidumo rodiklių apskaičiavimai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ įsipareigojimų rodiklių apskaičiavimai. UAB “Mažeikių šilumos tinklai” ir AB “Jonavos šilumos tinklai” lyginamoji sąnaudų analizė. Įmonių šilumos gamybos apimtys. Bendrovių technologiniai ir komerciniai nuostoliai. Savikainos struktūros palyginimas. Šilumos gamybai naudojamos kuro rūšys. Pagrindiniai bendrovių šilumos vartotojai ir šilumos kaina. Šilumos kainos nustatymo metodas bendrovėse. Bendrovių mokami mokesčiai už išmetamus teršalus į atmosferą. Vartotojų įsiskolinimas už šilumą. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir kiti šaltiniai.


Baigiamajame darbe nagrinėjami uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ finansinės veiklos aspektai. Analizuojant atskirus finansinius rodiklius, atskleidžiami vidiniai įmonės rezervai bei galimybės racionaliau panaudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.

Nagrinėjant UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ finansinę būklę, pasinaudota įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitomis, moksline literatūra.

Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas- įvertinti UAB “Mažeikių šilumos tinklai” ūkinės veiklos perspektyvas ir pateikti pasiūlymus veiklos gerinimui.

Analizuojant finansinius įmonės rodiklius atskleista, kad įmonė turi užtektinai vidinių finansinių rezervų naujų investicijų įsisavinimo galimybėms, jų finansavimui.

Pagal įmonės pelningumo, turto likvidumo bei įsipareigojimų koeficientus nustatyta, kad įmonė patraukli kredito institucijoms, bankroto galimybė maža.

Daugiausia dėmesio buvo skiriama UAB “Mažeikių šilumos tinklai” veiklos sąnaudų analizei. Analizės duomenys buvo lyginami su AB “Jonavos šilumos tinklai”, kuri savo gamybiniais pajėgumais labiausiai atitiko analizuojamą įmonę. Lyginant šių įmonių ūkinės veiklos sąnaudas, buvo nagrinėjami įmonių tapatumai, skirtumai, ypatybės. Tai įgalino nustatyti UAB “Mažeikių šilumos tinklai” tolimesnės veiklos perspektyvas.

Akcentuota, kad pagrindinė UAB “Mažeikių šilumos tinklai” problema yra alternatyvaus mazutui kuro neturėjimas, didelės vartotojų skolos , apyvartinių lėšų stygius.

Rekomenduota taikyti dvinarę šilumos kainą, kuri leistų sulyginti gaunamų pajamų srautus, siekti gamtinių dujų atvedimo į Mažeikius. Mažinant vartotojų skolas, trumpinti atsiskaitymo už šilumą dienų skaičių.

In the final test-paper is investigating JSC “Mazeikiu silumos tinklai” aspects of financial activity, for we could estimate existing position and future perspectives. In analyses of separate financial indicators, is opening interior reserves of Enterprise and possibilities for more rational utilization of material, work and financial reserves.

The main goal of final test-paper – to appreciate JSC ”Mazeikiu silumos tinklai” perspectives of economic activity, to offer suggestions for activity improving.

In analyses of financial Enterprise indicators is detected, that the Enterprise has enough interior financial reserves for assimilation of new investments possibilities, financing of them.

According profitableness of the Enterprise, liquidity of the property and obligations coefficients was established, that the Enterprise is attractive to the credit institutions and possibility of the bankruptcy is low.

Is recommended to use binomial price for warmth, which could let to compare torrents of incoming receipts, to aim at straighten of natural gas to Mazeikiai. Also is recommended to decrease users debts, to shorten days number for settling with warmth.

2.1. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos kokybės apibrėžtis, vertinimo kriterijai14

4.1. UAB „Mažeikių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos kainos nustatymo metodas20

Baigiamojo darbo tema: Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos lyginamoji analizė ir jos perspektyvos.

Baigiamajame darbe nagrinėjama tema yra aktuali, nes įmonės vadovybė suinteresuota žinoti bendrovės finansinę padėtį, ekonominius-gamybinius rodiklius, sąnaudas šilumos gamybai, kurias būtų galima palyginti su kita šilumos tiekimo įmone. Palyginimui pasirinkimą lėmė panašūs

AB „Jonavos šilumos tinklai“ pajėgumai, gamybos ir pardavimų apimtys bei tai, kad AB “Jonavos šilumos tinklai” šilumos gamybai naudoja dujas. Remiantis Europos Sąjungos direktyvomis, nuo 2009 metų sieringo mazuto deginimas bus uždraustas. Įmonės, neturinčios alternatyvaus mazutui kuro, bus priverstos mokėti didžiules baudas, kas turės lemiamą įtaką šilumos kainai.

 • Vadyba Bakalauro darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Viktorija
 • 70 puslapių (15588 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos bakalauro darbai
 • Microsoft Word 457 KB
 • UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos lyginamoji analizė ir jos perspektyvos
  10 - 3 balsai (-ų)
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos lyginamoji analizė ir jos perspektyvos. (2017 m. Kovo 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/uab-mazeikiu-silumos-tinklai-veiklos-lyginamoji-analize-ir-jos-perspektyvos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 06:49