UAB Mažeikona finansinė analizė ir valdymas


Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB „Mažeikona“ charakteristika. UAB „Mažeikona“ dinaminė ir struktūrinė analizė. Balanso dinaminė ir struktūrinė analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminė ir struktūrinė analizė. UAB „Mažeikona“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Veiklos pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo)rodiklių analizė. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


Darbo objektas – UAB „Mažeikona“ 2012-2014 metų finansiniai veiklos rezultatai.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Mažeikona“ finansinę būklę ir veiklos rezultatus 2012-2014 metais.

Išnagrinėti dinamiškai ir struktūriškai UAB „Mažeikona“ balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą atkleidžiant įmonės veiklos rezultatus;

UAB „Mažeikona“ įkurta 2003 m sausio 30 d. Pagrindinis įmonės veiklos pobūdis mechaninis metalo apdirbimas. Įmonė užsiima įvairių mechaninių mechanizmų remontu, gamyba. Gamybinė veikla vygdoma tik Mažeikiuose, bet pagamintų gaminių galima rasti ir UAB “Saurida” tinklo degalinėse ir pas ūkininkus, bei kitų įmonių mechanizmuose. Įmonė įsikūrė bankrutavus Kompresorių gamyklai „Oruva”.

Įmonė specializuojasi metalo gamyboje. 2003-2014 m. bendrovė daug darbo ir lėšų skyrė gaminamų gaminių produkcijos reklamai ir dalyvauja parodose. Tai ženkliai padidino metalo gaminių paklausą. Bendrovės darbuotojai domisi metalo gamybos naujovėmis, nuolat ieško modernesnių priemonių tobulinimui, nes šiuolaikinis pirkėjas yra itin išrankus. Pagrindiniai įmonės siekiai:

Apibendrinant galima teigti, kad įmonės pagrindinis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną bei patenkinti vartotojų, partnerių, darbuotojų, akcininkų poreikius, kuris pasiekiamas tik sąžiningai bei objektyviai vykdant UAB „Mažeikona“ veiklą bei sudarant finansinę atskaitomybę.

Iš 2 paveikslo matyti, kad 2012-2014 m. ilgalaikis turtas atitinkamai sudarė 6447, 4862 ir 3163 Eur ir kasmet turėjo tendenciją mažėti. UAB „Mažeikona“ trumpalaikis turtas analizuojamu laikotarpiu ženkliai padidėjo t.y. nuo 28,02 tūkst. Eur iki 106,56 tūkst. Eur, o tai sudaro 78,54 tūkst. Eur arba 280,36 proc. Nuosavas kapitalas 2012-2014 m. kito nevienodai, kadangi tik finansiniais metais nuosavas kapitalas tapo teigiamas, o 2012 ir 2013 m. nuosavo kapitalo suma buvo neigiama. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai analizuojamu laikotarpiu sumažėjo apie 4831Eur, o tai sudaro 13,05 proc.

UAB „Mažeikona“ dinaminė balanso analizė parodė, kad ilgalaikis turtas 2012-2014 m. sumažėjo perpus t.y. (žr. 1 priedą) 3284 Eur arba 50,94 proc. Ilgalaikio turto mažėjimui didžiausią įtaką turėjo mašinų ir įrangos sumažėjimas 1562 Eur (100 proc.), kadangi įmonė pardavė mašinas ir įrenginius norėdama padengti esančius nuostolius. Taip pat didelę įtaką ilgalaikio turto mažėjimui turėjo kitos įrangos sumažėjimas 724 Eur arba 99,68 proc. Kitos įrangos, prietaisų ir įrengimų balanso straipsnis sumažėjo dėl tos pačios priežasties kaip ir mašinų ir įrangos straipsnis.

Trumpalaikis turtas 2012-2014 m. turėjo tendenciją ženkliai didėti net 78,54 tūkst. Eur arba 280,36 proc., kadangi padidėjo išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai analizuojamu laikotarpiu padidėjo 100844 Eur arba 52658,16 proc., kadangi įmonė iš anksto nusprendė apmokėti tiekėjams už medžiagas reikalingas konteineriams gaminti. Neigiamą įtaką trumpalaikio turto pokyčiui turėjo atsargų sumažėjimas, kadangi 2012-2014 m. atsargos sudarė atitinkamai 16306, 19045, 76 Eur ir sumažėjo 16229 Eur (99,53 proc.) dėl visiško atsargų pardavimo.

Nuosavas kapitalas UAB „Mažeikona“ analizuojamu laikotarpiu kito nevienodai, tačiau 2012-2013 m. nuosavo kapitalo būklė buvo pakankamai prasta – neigiama. 2012 m. nuosavas kapitalas sudarė -2550 Eur, o 2013 m. neigiama suma padidėjo iki -38454 Eur. Pagrindinė priežastis dėl kurios nuosavo kapitalo suma buvo neigiama patirti ankstesnių ir ataskaitinių metų nuostoliai. Tai reiškia, kad įmonė dirbo nepelningai ir susidarė pakankamai dideli nuostoliai, kurie atsiliepė nuosavam kapitalui. 2014 m. UAB “Mažeikona“ akcininkams atkūrus nuosavą kapitalą ir padengus patirtus nuostolius nuosavas kapitalas padidėjo iki 77541Eur.

  • Microsoft Word 128 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (5698 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • UAB Mažeikona finansinė analizė ir valdymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
UAB Mažeikona finansinė analizė ir valdymas. (2017 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-mazeikona-finansine-analize-ir-valdymas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 11 d. 10:51
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo