UAB ,,McDonalds'' konkurencinė analizė


Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Konkurencinės aplinkos samprata. Konkurencinės aplinkos strategija. Konkurencinės aplinkos SSGG analizė. Konkurencingumo analizė. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. UAB,,McDonalds“ veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB ,,McDonalds“ konkurencinė analizė pagal strategines grupes. UAB ,,McDonalds“SSGG analizė. UAB ,,McDonalds“ klientų bei konkurentų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.


Temos aktualumas. Šiomis dienomis konkurencija yra ypač aktuali tema tiek senai įsitvirtinusioms įmonės, tiek beplanuojančioms kurtis. Visas įmones, išskyrus monopolijas, veikia didesnės ar mažesnės skirtingų tipų konkurencijos rinkose.Anot Friedricho A. Hayeko konkurencija yra nuolatinė finansinės, ekonominės ir bet kurios veiklos dalis. Būtų nelengva ekonomistus apginti nuo kaltininmo, kad per pastaruosius metus ar dešimtmečius konkurenciją jie nagrinėjo rendamiesi prielaidomis, kurios jeigu jos būtų teisingos, konkurenciją paverstų visiškai beverčiu ir neįdomiu dalyku. Jeigu kiekvienas žinotų visa, ką ekonomikos teorija vadinama ,,duomenimis“ tai konkurencija išties būtų švaistūniškas derinimosi prie šių faktų būdas. Tad nenuostabu, jog kai kurie autoriai padarė išvadą, kad galime arba visiškai atmesti rinką arba, kad jos rezultatai geriausiu atveju laikytini tik pirmuoju žingsniu kuriant visuomeninį produktą, kurį poto galime tvarkyti, taisyti ar perskirstyti bet kokiu mums tinkamu būdu. Dar kiti, konkurencijos sampratą įgiję iš vadovėliu , padarė išvada, kad tokia konkurencija net neegzistuoja.

Tyrimo problema. Pasirinkta tema yra labai aktuali tiek gamintojų tiek vartotojų atžvilgiu, nes konkurencinė aplinka yra įžvelgiama beveik visose rinkos srityse. Daugelyje mokslinių straipsių konkurencinės aplinkos klausimai yra gan plačiai išnagrinėti įvairių autorių, kaip M.Porterio. Tačiau įmonė, kuri nori būti konkurencingiausia turi pirmiausia suformuoluoti jos tikslus atitinkančią konkurencinę analizę, turi pasikliauti apibendrintais teorijos konkurencijos strategijos formavimo procesais. Todėl darbe formuluojama problema – kaip išlikti konkurencingiausia įmone rinkoje.

Darbo struktūra: Šiame kursiniame yra išskiriamos trys svarbiausios dalys, tai mokslinės literatūros analizė, kurioje bandoma atskleisti temą teoriniu aspektu. Antra dalis, tai tyrimo dizainas, kuriame yra pristatoma tyrimo eiga. Trečioji dalis, tai darbo rezultatai ir jų aptarimas. Susteminami gautos apklausos duomenys diagramų bei lentelių pagalba. Pabaigoje yra pateikiamos išvados, rekomendacijos bei kursinio darbo priedai pvz., kaip klausimynas.

Gebėti naudotis moklsliniais literatūros straipsniais, nuos nagrinėti, analizuoti rašant kursinį darbą.

Panaudoti įgytus informacinių technologijų kompiuterinės raštvedybos pagrindus darant lenteles, diagramas.

Pateikti tikslias išvadas bei rekomendacijas darbo pabaigoje.

Gebėti aiškiai formuluoti savo mintis kursiniame darbe.

Anot V. Kvainauskaitė ir V. Snieška, kurie nurodo, jog konkurencija – tai keleto asmenų rungtyniavimas siekiant to paties tikslo. (Kvainauskaitė, Snieška, 2003). Remiantis šiuo apibrėžimu, galima teigti, kad konkurencija – tai varžymasis tarpusavyje. Kad konkurencija – tai varžymasis, patvirtina ir R. Stanikūnas, kuris teigia, kad „Daugelis autorių konkurenciją apibrėžia kaip varžymąsi, rungtyniavimą kurioje nors ūkio srityje“. (Stanikūnas, 2009). Pauksnienė, Antanavičienė, Paleckis (2011) išskiria 3 konkurencijos tipus:

Konkurencijos sąvoka ekonomikoje dažniausiai yra siejama su rinka, su jos dalyviais. Dauguma ekonomistu nesutaria būtent šiuo klausimu apie konkurenciją.

Konkurencija gali būti suvokiama, kaip visiems būdingas bruožas, skatinantis tobulėti ir vystytis bei augti savo srityje, taip susikuriant geras gyvenio sąlygas.

Konkurencija – varžybos arba rungtynės, dažniausiai vykstančios tarp daugiau ar mažiau lygiaverčių varžovų.(Stanikūnas, 2009)

Konkurencija - santykiai tarp bet kokio skaičiaus įmonių, kurios parduoda panašias prekes ar paslaugas tuo pačiu laiku apibrėžtam vartotojų ratui. (D.G Goyder, 2003)

Paskutiniais dešimtmečiais rinkoje labai padidėjo konkurencija. Taip yra todėl, kad vis daugėja įmonių užsiimančių ta pačia ar panašia veikla. Tam, kad identifikuoti konkurentus bei jų veiksmus ir padėti organizacijai parengti efektyvias strategijas yra daroma konkurencingumo analizė.

Rundh ( 2005) nurodo tokius įmonės konkurencingumo išlaikymo veiksnius :

•Klausimyno (anketos) turiniui – siekta, kad respondentui klausimai būtų aiškiai suformuluoti.

•Klausimyno (anketos) formai – siekta, kad respondentas suprastų teisingai klausimą, kad nebūtų galimos kitos reikšmės.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 118 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (4902 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • UAB ,,McDonalds'' konkurencinė analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
UAB ,,McDonalds'' konkurencinė analizė. (2016 m. Birželio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-mcdonalds-konkurencine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 20:58
×