UAB Mokesčiai Lietuvoje


Lentelių sąrašas. Įvadas. Mokesčių sistema. Gyventojų pajamų mokestis. Apmokestinamų pajamų apskaičiavimo tvarka. Neapmokestinamasis pajamų dydis. Nekilnojamojo turto mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Pelno mokestis. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – išaiškinti UAB „Batukas“ 2014 m. mokamus mokesčius ir užpildyti jų deklaracijas.

Mokesčių mokėtojai – tai ūkio subjektai (įvairių rūšių įmonės) ir gyventojai. Mokėtojai moka mokesčius į kelis bendravalstybinius fondus:

Išlaidos, kurios gali būti atimtos iš pajamų, apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį

Iš gyventojo metinių pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų, jei gyventojas patyrė tokias išlaidas:

Sumokėtos palūkanos už vieną paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti; kai sutartis sudaryta iki 2009-01-01

Sumokėtos palūkanos už vieną gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą); kai sutartis sudaryta iki 209-01-01

Pagal mokesčio mokėjimo tvarką gyventojų pajamos skirstomos į dvi klases – A ir B (žr. į 3 lentelę).

Gyventojui išmokėtos išmokos, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą išmokas išmokantis asmuo iki mėnesio 15 dienos arba paskutinę mėnesio dieną.

Gyventojui išmokėtos išmokos, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pats gyventojas iki kitų metų gegužės 1 dienos.

UAB „Batukas“ 2014 m. gruodžio mėn. darbo užmokestis, nedarbingumo pašalpa, visi išskaičiuojami mokesčiai yra pateikti užpildytame darbo užmokesčio žiniaraštyje. (žr. 1 priedas) Bendra ir nustatytas atvejais kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų išmokų, priskirtų apmokestinamosioms pajamoms, suma deklaruojama mėnesinėje deklaracijoje (forma FR0572) iki kito mėnesio 15 dienos. Deklaracijos FR0572 pavyzdys pagal pateiktą individualią užduotį pateiktas 2 priede.

Bendra per metus gyventojui išmokėtų išmokų suma deklaruojama metinėje deklaracijoje (forma FR0471) iki kitų metų vasario 1 dienos. Deklaracijos FR0471 pavyzdys pagal pateiktą individualią užduotį pateiktas 3 priede.

Nekilnojamojo turto savininkai – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys;

Juridinis asmuo, perėmęs neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui naudotis nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui.

Mokesčio mokėtojai mokesčių vietos administratoriui atitinkamos mokestinio laikotarpio mokesčio deklaraciją (KIT711) pateikia iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos. UAB „Batukas“ nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuotas 2014 m. gruodžio 31 d. Įmonei nuosavybės teise priklausančio pastato mokestinė vertė yra 48715 Eur, turto likutinė vertė – 191708,33 Eur. Pastatas įsigytas ir pradėtas naudoti 2014 m. balandžio 15 d. UAB „Batukas“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (KIT711) pateikta 4 priede.

Pelno mokesčiui paprastai taikomas 15 proc. tarifas, jei įstatymo nenustatyta ko kita.

UAB „Batukas“ 2014 m. veiklos rezultatas parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje (6 priedas), o užpildyta pelno mokesčio deklaracija PLN204 pateikta 7 priede.

2. Apskaičiuoti UAB „Batukas“ mokesčiai ir užpildytos deklaracijos pateikiamos prieduose.

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas 2005 m. birželio 7 d. Nr. X-23 Vilnius

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4196 žodžiai)
  • Kolegija
  • Giedrė
  • UAB Mokesčiai Lietuvoje
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB Mokesčiai Lietuvoje. (2017 m. Vasario 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-mokesciai-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 13:43
×