UAB „Salda“ organizacijos valdymo procesai


Įvadas. Vadybos teorijos raida ir esminiai principai. Vadybos ištakos ir raida. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Valdymo funkcijų tyrimas UAB „Salda“ aplinkoje. Planavimo funkcija UAB „SALDA“. Organizavimo funkcijos analizė. Vadovavimo funkcija UAB „ SALDA“. Kontrolės funkcija organizacijoje. UAB „SALDA“ valdymo sistemos tobulinimo projektas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.


Šiame kontekste teigtina, kad šiuolaikinėmis aršios konkurencijos rinkoje sąlygomis įmonė, neturinti aiškios ir praktiškai įgyvendinamos konkurencinės valdymo strategijos, anksčiau ar vėliau neišlaikys kovos ir pasitrauks iš rinkos arba jos pozicijos ir įtaka šioje rinkoje ženkliai susilpnės.

Vadyba yra šiuolaikinės organizacijos sėkmingos veiklos garantas, padeda jai dalyvauti konkurencinėje kovoje bei siekti dominuojančių pozicijų rinkoje. Galima sakyti, kad šiuolaikinė organizacijų vadyba – tai organizacijos suvokta, parengta, įgyvendinama ir nuolat tobulinama veiklos strategija, kuri apima personalo valdymą, produktų/paslaugų kokybės kontrolę, rinkos tyrimus, klientų poreikių identifikavimą ir kt.

Darbo problema. Kiekvienos organizacijos veiklos sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo vadovo. Vadovas formuluoja įmonės taktinius ir strateginius tikslus bei koordinuoja pavaldinių veiksmus siekiant juos pasiekti. Tačiau organizacijos valdymas – tai itin sudėtingas procesas, reikalaujantis gilių žinių, patirties, tikėjimo savo jėgomis ir, iš dalies, sėkmės.

Darbo tikslas - išanalizavus organizacijos valdymo funkcijas teoriniais pagrindais ir įvertinus jų atlikimo lygį UAB „SALDA“.

atskleisti esminius teorinius pagrindinių organizacijos valdymo funkcijų – planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės aspektus;

Darbo metodai. Darbe iškeltam tikslui pasiekti bei suformuluotiems uždaviniams įvykdyti taikomi šie metodai:

Vadybos raidą galima suskirstyti į keturius laikotarpius arba 4 požiūrius:

Moksliškas darbo užduoties atlikimo metodų suformulavimas, darbuotojų parinikimo, apmokymų ir motyvavimo idėjų ir principų gvildenimas remiantis empiriniais tyrimais gamyboje. Darbo užmokesčio diferencijavimo, gamybos kalendorinio planavimo pradžia.

Vadovų elgesio susisteminimas, dėmesys visoms organizacijos grandims ir jų veiklai. Darbo pasidalijimo, drausmės, komandinės vienybės, teisingumo, iniciatyvos, kolektyvo dvasios ir kt. organizacijoje principų aktualizavimas.

Darbuotojų valdymo efektyvumo tyrimai remiantis sociologijos, psichologijos ir kt. mokslais. Poreikių teorijos atsiradimas ir plėtra, darbuotojų poreikių ir motyvavimo darbui tyrimai.

Šaltinis: sudaryta darbo autoriaus remiantis Stoner ir kt., 2006, p.33-45

Klasikinio požiūrio trūkumas pasireiškė tuo, kad jis neužtikrino pakankamo gamybo efektyvumo ir darbo vietų darnos. Praktika parodė, kad darbuotojai ne visada pasirinkdavo prognozuojamus ar numanomus elgesio modelius. Kitaip tariant, vadovams nepavyko sutyguoti „žmogiškosios organizacijos pusės“ veiklos (Stoner ir kt., 2006).

Didelį dėmesį „žmogiškąjai organizacijos pusei“ skyrę bihevioristai, siekę sustiprinti klasikinę organizacijos teoriją savo sociologine ar psichologine nuojauta. Šio teorijos ribotumas pasireiškė aspekto, kad darbuotojai gali skirtis pagal poreikius ir pagal kultūrą, aspektais. Teorija tinka vakarietiškam pasauliui, tačiau neįvertina kitų kultūrų konteksto. Turint omenyje, kad šiuolaikinis verslas yra globalus ir organizacijose dirba skirtingų kultūrinių terpių atstovai, ši spraga yra gana rimta.

Matematiniais metodais pagrįstos vadybos mokyklos trūkumas sietinas su tuo, kad ji perenelyg didelį dėmesį skyrė ateičiai ir ateities prognozėms, o mažiau dėmesio – esamiems darbuotojų santykiams organizacijoje. Ši mokykla didžiausia dėmesį skiria tik tiems organizacijų aspektams, kuriuos galima išreikšti skaičiais ignoruojant žmonių santykių svarbą (Stoner ir kt., 2006).

Nepaisant aptartų trūkumų, kiekviena vadybos teorija įnešdavo naujus, tobulesnius organizacijos valdymo metodus, prisidėjo prie šiuolaikinės vadybos paradigmos formavimo, plėtė teorinę darbuotojų ir administracijos, darbuotojų tarpusavio santykių, darbuotojų elgsenos organizacijoje, vadovavimo bazę.

Kai kurie autoriai (pavyzdžiui, Sakalas ir kt, 2010) išskiria tik 4 pagrindines vadybos funkcijas, eliminuodami iš pirmiau pateikto sąrašo koordinavimą.

Realiai pasiektų, faktiškų rezultatų palyginimas su pasirinktais ir/ar suplanuotais standartais/rodikliais

  • Microsoft Word 650 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (8097 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raimond
  • UAB „Salda“ organizacijos valdymo procesai
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB „Salda“ organizacijos valdymo procesai . (2017 m. Lapkričio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-salda-organizacijos-valdymo-procesai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 19 d. 11:11
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo