UAB “Šiaurės servisas”


Vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. „Uab“ Įstatymas. Bendrovės steigimas. Bendrovės registravimas. Uab „Šiaurės servisas“ charakteristika. Uab “Šiaurės servisas” valdymo struktūra. Darbuotojų motyvacija įmonėje “ Šiaurės servisas”. Konfliktai ir jų valdymas. Literatūra.


UAB „Šiaurės servisas“ ― įkurtas 2013 m. vasario 23 dieną Šiauliuose. Įmonėje dirba 9 darbuotojai. Įmonės įstatinis kapitalas 1064000 Lt, sudarytas iš 10640 paprastųjų vardinių akcijų, kurias valdo trys akcininkai, turintys atitinkamai 52,07 proc., 35,81 proc. ir 12,12 proc. visų akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 100 Lt.

UAB „Šiaurės servisas“ ― pagrindinė veikla - įvairių lengvųjų automobilių techninės būklės įvertinimas ir gedimų šalinimas.

Įmonė turi įsteigusi dukterinę įmonę „Pietų servisas“ kuri yra Marijampolėje ir valdo 100 proc. šios įmonės akcijų. Dukterinės įmonės veikla – kėbulo remonto darbai.

Didžiausia problema, su kuria susiduria įmonė – tai kvalifikuotų darbuotojų, galinčių dirbti

kėbulo remonto darbus, trūkumas. Todėl nuo 2014 metų pradėta darbinti Baltarusijos piliečius,

Konfliktai, atrodo, yra neišvengiami. Tačiau nereikėtų jų vertinti tik „blogai“ – tai gali būti postūmis keistis pačiam, tobulinti tarpusavio santykius bei mokytis „teisingai“ konfliktuoti.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259448 ( žiūrėta 2014-05-30 )

UAB “Šiaurės servisas”. (2015 m. Birželio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/uab-siaures-servisas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:53