Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita


Įvadas. Pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos grynajam pardavimų bei turto pelningumams analizė. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo analizė. Mokumo analizė. Įsiskolinimo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.

Kiekviena įmonė siekdama sėkmingai konkuruoti rinkoje, privalo nuolat ieškoti rezervų veiklai gerinti, kurti naujus produktus, taikyti vis naujesnę techniką ir tobulinti valdymo metodus. Įmonių veiklos analizė objektyviausiai padeda įvertinti konkrečią ekonominę situaciją, veiklos sąlygas bei įmonės galimybes.

Finansinės analizės metu gaunama informacija padeda patikrinti, ar užsibrėžti tikslai buvo pasiekti, ar jų sprendimai pasiteisino, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Analizė padeda priimti pagrįstus ekonominius sprendimus visuose gamybos lygiuose, planavimo projektavimo ir kituose etapuose. Taigi galima teigti, kad finansinė analizė yra svarbus ekonomikos šaltinis.

Atliekant UAB „Širvintų šiluma“ finansinės veiklos analizę buvo atsižvelgta į finansinių rodiklių tarpusavio ryšį ir priklausomybę. Rodikliai buvo nagrinėjami dinamiškai, struktūriškai ir kompleksiškai, o norint įvertinti atskirų veiksnių įtaką rodikliams buvo naudotas eliminavimo metodas.

Darbo tikslas – atlikti UAB „Širvintų šiluma“ finansinę analizę pagal 2010-2009 metų finansinių ataskaitų duomenis.

Tyrimo metodai – įmonės ataskaitų analizė, įmonės finansinių duomenų grupavimas, duomenų palyginimas. Pardavimų ir investicijų pelningumo, trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo, turto struktūros, įsiskolinimo laipsnio, bankroto tikimybės analizė. Du Ponto ir eliminavimo metodų taikymas. Siekiant įverti įmonės veiklos rodiklius, pritaikant statistikos departamento normas.

Analizuojant 2010 ir 2009 metų įmonės duomenis apie turimą turtą pastebimas jo padidėjimas 1637026 litais. 2009 metais įmonės turimo turto vertė buvo 11426523 litų, o 2010 metais jau siekė 13063549 litus, t.y. padidėjo 14,33 procento. Tokiam rodiklio pasikeitimui daugiausiai įtakos turėjo ilgalaikio turto padidėjimas, jo vertė padidėjo 1271867 litais t.y. 14,06 procento. Taip pat padidėjo ir trumpalaikis turtas, kurio vertė 2009 metais siekė 2382183 litus o 2012 metais išaugo iki 2747342 litų, t.y. 365159 litu daugiau.

Turto pelningumas 2010 metus lyginant su 2009 metais sumažėjo nuo 10.08 iki 5.83 procento, t.y. 4,25 procentinio punkto. Tai rodo, kad 2010 metais investuotas 100 litų į turtą uždirbo 4,25 lito mažiau nei 2009 metais. Neigiamos įtakos rodiklio pasikeitimui turėjo sumažėjęs įmonės grynasis pelnas. Turto pelningumo rodiklio reikšmės vertinamos neigiamai, nes turtas įmonėje yra panaudojamas neefektyviai – tai, kad rodiklis siekia 5-10% rodo jog įsigijus turtą, patirtos išlaidos atsiperka maždaug per 10 metų.

Trumpalaikio turto pelningumas ataskaitinį laikotarpį lyginant su baziniu sumažėjo nuo 48,37 iki 27,74 procentų, t.y. 20,63 procentinio punkto. Taigi pastebima jog 2010 metais investuotas 100 litų į trumpalaikį turtą uždirbo 20,63 lito mažiau nei 2009 metais. Šio rodiklio sumažėjimui neigiamą įtaką turėjo grynojo pelno sumažėjimas 390226 litais. Nepaisant to, trumpalaikio turto pelningumo rodiklis, abejais laikotarpiais vertinamas labai gerai, nes trumpalaikis turtas uždirba pakankamai daug grynojo pelno.

Ilgalaikio turto pelningumas 2010 metus lyginant su 2009 metais sumažėjo nuo 12,74 iki 7,39 procento, t.y. 5,35 procentinio punkto. Tai reiškia, kad 2010 metais investuoti 100 litų į ilgalaikį turtą uždirbo 5,35 lito mažiau nei 2009 metais. Neigiamą įtaką rodiklio sumažėjimui turėjo padidėjęs ilgalaikis turtas. Šis rodiklis vertinamas neigiamai, nes ilgalaikis turtas uždirba mažai grynojo pelno, taip pat matyti, kad įmonėje trumpalaikis turtas yra pelningesnis, nei ilgalaikis.

Turto grynasis pelningumas ataskaitinius metus lyginant su baziniais metais sumažėjo nuo 12,74 iki 7,4 procento, t.y. 42,02 procentinio punkto mažiau. Tai reiškia, kad 2010 metais investuotas 100 litų į materialųjį turtą uždirbo 42,02 lito mažiau, nei 2009 metais. Teigiamą įtaką rodiklio didėjimui turėjo materialiojo turto padidėjimas, tačiau neigiamą – grynojo pelno sumažėjimas 390226 lito. Rodiklis vertinamas neigiamai.

Nuosavo kapitalo pelningumas 2010 metus lyginant su 2009 metais sumažėjo nuo 14,26 iki 8,62 procento, t.y. 5,64 procentinio punkto mažiau. Tai reiškia, kad 2010 metais investuotas 100 litų į nuosavą kapitalą uždirbo 5,64 lito mažiau, nei 2009 metais. Tam įtakos turėjo grynojo pelno sumažėjimas. Šio rodiklio reikšmės abejais laikotarpiais vertinamos neigiamai nes yra mažesni už 30 procentų ribą.

  • Apskaita Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 110 KB
  • 2015 m.
  • 22 puslapiai (4045 žodžiai)
  • Universitetas
  • Giedrius
  • Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita
    10 - 6 balsai (-ų)
Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita. (2015 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-sirvintu-siluma-veiklos-analizes-profesines-veiklos-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 17:35
×