UAB „Skaidrūs langai“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas


Praktinė – tiriamoji dalis. Įmonės metų gamybos apimtis ir mastas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio fondas. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui. Bendrosios metų netiesioginės gamybos išlaidos ir netiesioginės gamybos išlaidos , tenkančios kiekvienam gaminiui. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Metų veiklos sąnaudos. Įmonės metų grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumai. Nenuostolingo pardavimo mastas.


Atlikę skaičiavimus, nustatėme, kad lango su viena varčia metinė gamybos apimtis ir metinis gamybos mastas yra lygus 636 vnt. Lango su dvejomis varčiomis metinė gamybos apimtis ir metinis gamybos mastas yra lygus 2072 vnt.

Kad įmonė pasiektų užsibrėžtus tikslus, turime apskaičiuoti darbuotojų skaičių, kurie ir įvykdytų numatytas užduotis.

Šiame projekte darbininkų poreikis nustatomas pagal darbo imlumą. Jis apskaičiuojamas gamybos apimtį dauginant iš laiko normos, tenkančios vienam gaminiui pagaminti, padalinus iš planinio vieno darbininko efektyvaus darbo laiko fondo ir planuojamo išdirbio normų įvykdymo koeficiento sandaugos.

Efektyvaus darbo laiko fondas gaunamas iš nominalaus darbo laiko fondo (251 d.d.) atimant planuojamus neatvykimo į darbą atvejus (12 proc.): kasmetines atostogas, ligas ir kitus leistinus neatvykimo atvejus, ir gautą skaičių padauginant iš darbo dienos trukmės (8 val.).

Išdirbio normų įvykdymo koeficientas rodo, kokiu laipsniu buvo įvykdyta nustatytoji išdirbio norma. Kuo koeficientas didesnis, tuo našiau dirbama. Vadinasi tuo pačiu metu tam pačiam darbui atlikti reikės mažiau žmonių, atitinkamai mažės ir darbo užmokesčio išlaidos produkcijai.

staliaiPagalbiniai darbininkai sudaro 10 proc. pagrindinių darbininkų skaičiaus – pagalbiniai darbininkai.

Įmonei pagaminti 2708 vnt langų reikia 12 pagrindinių darbininkų ir 2 pagalbinių darbininkų.

Darbo užmokestis – atlyginimas darbuotojui už jo atliekamą darbą. Darbo užmokestis skirstomas į pagrindinį ir papildomą. Darbininkui už kiekvieną pagamintą produkcijos vienetą mokama pagal vienetinį įkainį taikant vienetinę tiesioginę sistemą.

Vienetinis įkainis– tai suma, mokama darbininkui už pagamintą produkcijos vienetą, įvertinus jo valandinį tarifinį atlygį ir gaminamo gaminiolaiko normą.

Tiesioginės gamybos išlaidos – tai visos išlaidos, tiesiogiai susijusios su gaminamu produktu. Tiesioginėms išlaidoms priskiriamos tiesioginės darbo išlaidos ir tiesioginės medžiagų išlaidos.

Tiesioginės medžiagų išlaidos vienam gaminiui apskaičiuojamos įvertinant reikiamų medžiagų kiekių normų sumą ir tų kiekių įsigijimo kainas.

Socialinis draudimas sudaro 30,98 proc. nuo viso darbo užmokesčio. Pavyzdžiui Eur.

Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam langui su viena varčia 102,39 Eur, su dvejomis – 147,42 Eur.

1.5 Bendrosios metų netiesioginės gamybos išlaidos ir netiesioginės gamybos išlaidos, tenkančios kiekvienam gaminiui

Netiesioginė gamybos išlaidos – tai tos išlaidos, kurių neįmanoma priskirti tiesiogiai gaminamo produkto išlaidoms. Pagal šio projekto užduotį tokios išlaidos yra: pagalbinės medžiagos, pagalbinių medžiagų išlaidos įrenginių priežiūrai, gamybinių patalpų ir įrengimų išlaidos elektrai, gamybinių patalpų priežiūra, gamybiniame sektoriuje dirbančių(bet negaminančių produkto) darbuotojų atlyginimai ir socialinis draudimas, gamybinio pastato bei įrengimų nusidėvėjimai, įrenginių remonto išlaidos bei kitos išlaidos.

  • Microsoft Word 51 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2506 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gerardas
  • UAB „Skaidrūs langai“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
UAB „Skaidrūs langai“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas . (2020 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-skaidrus-langai-ekonominiu-rodikliu-skaiciavimas-ir-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 11 d. 16:13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo