UAB Transportas sandėliavimas ir paskirstymas tyrimas


Įvadas. Sandėliavimas ir paskirstymas. Sandėliavimo ir paskirstymo procesai teoriniu aspektu. Logistikos įmonės logistinio paskirstymo procesas. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai. Įmonės veiklos analizė. Duomenis apie darbuotojus. Tyrimo rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.


Tiriamojoje dalyje buvo siekiama išsiaiškinti dabartinę sandėliavimo sistemos padėtį įmonėje.

Išnagrinėtų autorių literatūra padėjo išsiaiškinti, koks yra sandėliavimo ir paskirstymo procesų vaidmuo įmonėms, išryškėjo logistikos sistemų valdymo problemos.

Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB ,, GEDLITO TRANSPORTAS“ sandėliavimo ir paskirstymo procesus.

Tyrimo metodai. Siekiant ištirti UAB ,, GEDLITO TRANSPORTAS“ įmonės sandėliavimo ir paskirstymo procesus, atlikta anketinė apklausa. Anketinėje apklausoje dalyvavo įmonės darbuotojai, respondentams buvo paruoštos atskiros anketos, kurios skyrėsi tik keliais klausimais, nes buvo atsižvelgta į įmonių veiklos specifiką. Anketos buvo įteiktos tiesiogiai, siekta padidinti užpildytų anketų susigražinimo skaičių. Darbuotojai turėjo tam tikrą laiko tarpą, kad atsakyti į pateiktus klausimus apie įmonės logistinių procesų valdymą, į apklausą buvo įtrauktas įmonės vadovas, kad būtų galima šia apklausą pilnai vertinti, išgirdę visos įmonės darbuotojus. Turint tam tikros grupės žmonių apklausos rezultatus buvo atlikta UAB ,,GEDLITO TRANSPORTAS“ įmonės sandėliavimo ir paskirstymo procesų analizė. Analizuojant sandėliavimo ir paskirstymo procesą buvo panaudota mokslinių šaltinių analizė, ši analizė padės išanalizuoti autorių mintis, bei atsakyti į darbe išsikeltus uždavinius.

Pagal Meidutę I., Vsiliauską A.V. (2007), sandėliai – tai įvairūs pastatai, statiniai bei įrengimai skirti kroviniams priimti ir saugoti, jiems paruošti bei išsiųsti galutiniam vartotojui (14p.).

Tai yra atitinkamo prekių asortimento, priklausomai nuo vartotojo užsakymo, sujungimas į vieną siuntą.

Paskirtymo procesas apima užsakymų vykdymą, sandėliavimą ir transportavimą, taip pat ir informacinę, planavimo, valdymo ir kontrolės veiklą. Šiame skyriuje aptarsiu logistinės įmonės paskirstymo procesą į kurį taip pat įeina ir užsakymų tvarkymas.

Paskirstymas – sprendimai kuriais pasirenkami prekės pateikimo vartotojams keliai, transportavimas, dislokacijos vieta, atsargos sandėliuose (43 p.)

Paskirstymas – tai veiksmai susiję su pateikimo kanalų parinkimu ir prekių persikėlimu į vartotojui patogią vietą, jam patogiu laiku ir forma. (64 p.)

Paskirstymas – tai ne tik fizinis prekių judėjimas, bet ir pirkimo – pardavimo operacijos, susijusios su mokėjimų priemonių ir

Prekių paskirstymas gali būti centralizuotas arba decentralizuotas. Centralizuotą prekių paskirstymą lemia esant šiai prekių paskirstymo sistemai, visa produkcija (asortimentas) sutelkiama viename sandėlyje. Tai kur kas pagerina pasirengimo šią produkciją tiekti klientui laipsnį. Tai reiškia, kad klientas turi galimybę visuomet gauti pageidauja­mą produkciją, išskyrus tuos atvejus, kai susidaro tam tikrų sunkumų gamyboje.

Šaltinis: Christoper M. Logistika ir tiekimo grandinės valdymas, Vilnius, 2007, 154p.

Apibendrinant logistinės įmonės užsakymų tvarkymą, galima teigti jog užsakymų tvarkymo sistema yra logistikos sistemos pagrindas. Klientas užsakydamas prekę duodą impulsą veikti visai logistinei sistemai. Kuo greitesnė ši sistema yra, tuo efektyviau yra išsprendžiamas logistikos uždavinys: reikiamoje vietoje, reikiamu laiku, mažiausiomis sąnaudomis.

Siekiant išanalizuoti UAB ,,GEDLITO TRANSPORTAS“ įmonės sandėlio procesų sistemas, buvo pasirinktas tyrimo instrumentas – anketa. Tai vienas iš populiariausių mokslinių tyrimų metodų, leidžiantis gauti didelį kiekį reikalingos informacijos. Anketos buvo išdalintos asmeniškai kiekvienoje įmonėje. Anketa sudaryta remiantis I. Luobikienės (2006 m.) patarimais ir K. Kardelio (2002 m.) knyga „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“, pasak autorių sudarinėjant anketas yra svarbus klausimų aiškumas ir jų išdėstymas. Labai svarbu sudarinėjant anketas parinkti optimalų atvirų ir uždarų klausimų santykį. Uždari ir klausimai patogūs tuomet kai reikia gauti tikslų atsakymą, fakto patvirtinimą, respondentams jie labiau patinka, nes anketa užpildoma greitai. Tačiau šie klausimai nepateikia išsamios informacijos, apriboja apklausos dalyvį, norintį pareikšti savo nuomonę. Norint informatyvios anketos, būtina įtraukti bent keletą atvirų klausimų. Taip respondentai gali pareikšti savo nuomonę, todėl įmanoma įvairiapusiškai išanalizuoti problemą. Atvirų klausimų neturi būti per daug, tikslinga juos formuluoti tik ties esminiais tyrimo aspektais. Mūsų anketoje atvirais klausimais norėta išsiaiškinti respondentų požiūrį į įmonių sandėliavimo sistemą. Anketa sudaryta pagal visas rekomendacijas, tačiau neatmetama tikimybė, kad respondentai ne visiškai tiksliai atsakė į klausimus, yra interpretacijų tikimybė, nes skiriasi respondentų kompetencija. Anketą sudaro 21 klausimas.

  • Microsoft Word 134 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 34 puslapiai (6231 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ina
  • UAB Transportas sandėliavimas ir paskirstymas tyrimas
    10 - 3 balsai (-ų)
UAB Transportas sandėliavimas ir paskirstymas tyrimas. (2017 m. Sausio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-transportas-sandeliavimas-ir-paskirstymas-tyrimas.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 06 d. 14:03
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo