Uab veiklos pelningumo prognozės ir perspektyvų vertinimas


Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius per pusmetį. Įmonės darbuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Įmonės darbuotojų skaičius ir struktūra. Įmonės darbuotojų struktūra. Darbo užmokestis už kiekvieno produkcijos vieneto pagaminimą. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Vadovų, specialistų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis. Vieno įmonės darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Produkcijos gamybinė savikaina. Medžiagų išlaidos. Tiesioginės gamybos išlaidos. Atitinkamų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų struktūra. Gamyboje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Bendra netiesioginių gamybos išlaidų suma. Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Administracinio ir bendro naudojimo ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Bendrosios įmonės veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina, kaina, pelnas ir pelningumas. Įmonės pajamos, pelnas ir pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, tipinis ir grynasis pelnas. Įmonės bendras ir grynasis pardavimo pelningumas. Lūžio taškas. Išvados. Literatūra.

UAB „Laiko ratas“ pagal planinius duomenis orientuojasi gamybinėje veikloje.

Darbo tikslas – įvertinti UAB „Laiko ratas“ per 2014 metų antrą pusmetį pelningumo prognozes ir perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

Apskaičiuoti planuojama pagaminti gaminių skaičių per pusmetį.

Apskaičiuoti įmonės darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį.

Apskaičiuoti produkcijos gamybinę savikainą.

Apskaičiuoti įmonės veiklos sąnaudas.

Apskaičiuoti kiekvieno gaminio komercinę savikainą, kainą, penlą, ir pelningumą.

Darbo struktūra: Projektas susideda iš šešių skyrių, kuriuose bus nagrinėjama UAB „Laiko ratas“ veiklos per 2014 metų antrą pusmetį pelningumo prognozės ir perspektyvos.

UAB „Laiko ratas“ per 2014 m. antrą pusmetį gamins dviejų modelių technologinės įrangos komplektus: T1 ir T2. Planuojamų pagaminti gatavų gaminių skaičius per pusmetį: T1 – 2252 vnt., o T2 – 2599 vnt. Gatavų gaminių likučiai pusmečio pradžioje: T1 – 100 vnt., T2 – 125 vnt., o gatavų gaminių likučiai pusmečio pabaigoje: T1 – 80 vnt., T2 – 100 vnt. Kadangi gatavų gaminių likučių pusmečio pradžioje yra daugiau nei pabaigoje, įmonė turės pagaminti mažiau produkcijos, nei planuoja parduoti.

Įmonėje dirba 20 darbuotojų. Pagal darbo pobūdį jie yra skirstomi į vadovus, specialistus, kitus tarnautojus, pagrindinius darbininkus ir pagalbinius darbininkus. Šioje įmonėje yra 2 vadovai (direktorius, gamybos vadovas), 1 specialistas (buhalteris), 1 tarnautojas (sekretorius – administratorius), 14 pagrindinių darbininkų ir 2 pagalbiniai darbininkai.

Skaičiuojant darbo užmokestį už kiekvieno produkcijos vieneto pagaminimą taikome vienetinę darbo užmokesčio formą. Vienetinė darbo užmokesčio forma – tai tokia darbo užmokesčio forma kai darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo atlikto darbo kiekio. Taikant šią formą, mokama pagal vienetinius įkainius. Vienetinis įkainis yra darbo užmokesčio suma, mokama už produkcijos (detalės) vieneto pagaminimą arba operacijos atlikimą. Vienetinis įkainis priklauso nuo šių dydžių: valandinio tarifinio atlygio, laiko normos produkcijos vienetui pagaminti ir valandinės išdirbio normos.

Įmonėje yra 14 pagrindinių darbininkų, kuriems mokamas darbo užmokestis pagal vienetinę tiesioginę darbo užmokesčio sistemą. Pagrindinis pagrindinių darbininkų darbo užmokestis gaunamas vienetinį įkainį dauginant iš planuojamos pagaminti produkcijos. Papildomas darbo užmokestis planuojamas 10 proc. pagrindinio darbo užmokesčio (darbo užmokesčio už pagamintą produkciją).

Pagalbiniame gamybos bare dirbs 2 pagalbiniai darbininkai (4 kvalifikacinė kategorija). Darbo užmokestis už pagalbinių darbų atlikimą mokamas pagal laikinę paprastąją sistemą. Planuojama, kad kiekvienas darbininkas per 2014 metų antrą pusmetį dirbs po 910 val. Papildomas darbo užmokestis šiems darbininkams planuojamas 10 proc. pagrindinio (tarifinio) darbo užmokesčio.

Įmonės vadovų, specialistų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis yra apskaičiuojamas pagal laikinę paprastąją sistemą. Iš šių darbuotojų direktorius gaus didžiausią darbo užmokestį (3000 Lt/mėn), nes jam tenka didžiausia atsakomybė, taip pat jis užima aukščiausias pareidas. Kuo užimamos pareigos yra aukštesnės, tuo atsakomybė ir darbo užmokestis didesnis. Per pusmetį bus išmokėta 52200 Lt šiems darbininkams.

UAB „Laiko ratas“ išlaidų duomenys naudojami įmonės ir jos padalinių veiklos rezultatams apskaičiuoti. T1 gaminiui tenka daugiau medžiagų išlaidų, nei T2 gaminiui. Žinant medžiagų normą vienam gaminiui galima sužinoti visų reikiamų gamybai medžiagų išlaidas (154708 Lt).

Tiesioginės gamybos išlaidos susideda iš tiesioginių medžiagų išlaidų, tiesioginio darbo užmokesčio išlaidų (pagrindinių darbinikų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis) , socialinio draudimo įmokų. Visos T1 technologinės įrangos tiesioginės gamybos išlaidos yra 185746 Lt, o T2 – 125248 Lt, visos gamybos programos tiesioginės išlaidos sudarys 310994 Lt.

Technologinių įrangos komlektų T1 ir T2 didžiausią tiesioginių gamybos išlaidų dalį sudaro pagrindinės medžiagos (T1 – 42%, T2 – 42%) ir pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis (T1 – 35%, T2 – 35%).

Netiesioginės gamybos išlaidos – tai visos gamybinės išlaidos be tiesioginių medžiagų ir tiesioginio darbo išlaidų, reikalingos produkcijai pagaminti. Netiesioginės gamybos išlaidos paskirstomos kiekvienam gaminiui pagal pasirinktą paskirstymo bazę. Netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymo atskiriems gaminiams bazė yra Įmonėje didžiausią netiesioginių gamybos išlaidų dalį sudaro pagalbinių darbininkų ir gamybos vadovo darbo užmokesčiai. Bendra netiesioginių gamybos išlaidų suma 69260 Lt.

  • Microsoft Word 118 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (3967 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Uab veiklos pelningumo prognozės ir perspektyvų vertinimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Uab veiklos pelningumo prognozės ir perspektyvų vertinimas. (2015 m. Lapkričio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-veiklos-pelningumo-prognozes-ir-perspektyvu-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 20:28
×