UAB „x“ 2009 m. sausio mėn. finansinių ataskaitų parengimas


Įvadas. Aiškinamasis raštas. Apskaitos politika. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Individuali praktinė užduotis. priedai. Priedas.


Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Bendrovės įstatinis kapitalas – 20 000 Eur. UAB „Siurprizas“ nėra pridėtinio vertės mokesčio (PVM) mokėtoja.

1. Įmonės principas. Į įmonę savininkų investuotas turtas apskaitoje yra atskiriamas ir vertinamas atskirai nuo šio savininko asmeninio turto. Buhalterinė apskaita rodo tik įmonės veiklą.

2. Veiklos tęstinumo principas. Tai prielaida, kuri parodo, kad nėra einama bankroto link, bei kad įmonės veikla trunka neribotą laiką.

4. Pastovumo principas. Keleto laikotarpių veiklos rezultatų lyginimui, reikalingas principas, kuris leidžia keisti apskaitos metodiką. Tačiau, tik siekiant teisingo įmonės veiklos rezultatų parodymo, metodika yra keičiama.

6. Kaupimo principas. Tai ūkinių faktų registravimas tuomet, kai jie įvyksta.

10. Turinio svarbos principas. Įvairių ūkinių operacijų turinys privalo atitikti įmonės ekonominę realybę.

UAB „Siurprizas“ sąskaitų planas parengtas pagal pavyzdinį sąskaitų planą (žr. 2 priedą).

Bendroves finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais. Nuo 20x9 m. sausio įmonė pasirašė prekybinę sutartį su Šveicarijos įmone, todėl buvo pradėtos vykdyti valiutines operacijos. Bendroves apskaitoje valiutinės operacijos registruojamos, atsižvelgiant į Šveicarijos franko kurso kitimą euro atžvilgiu.

Ūkinėms operacijoms registruoti įmonė pildo specialiuosius žurnalus: pinigų gavimo, pinigų mokėjimo, pirkimų skolon, pardavimų skolon bei parduotų prekių savikainos. Operacijoms, kurios nepriskiriamos nė vienam iš minėtųjų žurnalų, registruoti, įmonė pildo bendrąjį žurnalą (žr. 4 priedą). Sąskaitų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra perkeliami į didžiąją knygą (žr. 5 priedą), iš kurios duomenų yra sudaromos finansinės ataskaitos – balansas (žr. 3, 6 priedus) bei pelno (nuostolių) ataskaita (žr. 7 priedą).

Duomenims detalizuoti įmonė taip pat naudoja analitinius registrus: atsargų apskaitos korteles ir skolų įmonei bei įmonės skolų apskaitos korteles.

Apskaitos politika įmonėje yra parinkta ir įgyvendinama įmonės vadovo. Dokumentus rengia įmonės buhalteris.

Ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto įvertinimą ir pateikimą finansinėse ataskaitose UAB „Siurprizas“ vykdo 12-ame verslo apskaitos standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka.

Įmonė yra įsigijusi transporto priemonę, po pirminio pripažinimo ją vertina ir finansinėse ataskaitose parodo įsigijimo savikaina. Transporto priemonei yra nustatytas 6-erių metų naudingo tarnavimo laikas, 280 Eur. likvidacinė vertė, o nusidėvėjimo skaičiavimas atliekamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Atsargos įmonės apskaitoje vertinamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos vadovaujantis 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ reikalavimais.

Įmonėje atsargoms priskiriamas trumpalaikis turtas (pirktos prekės, skirtos perparduoti: moteriškos odinės striukės, moteriškos odines rankinės ir kiti smulkūs odiniai galanterijos gaminiai), kurį bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per dvylika mėnesių. Striukės bei rankinės apskaitomos nuolat apskaitomų atsargų būdu, o kiti smulkūs odiniai galanterijos gaminiai – periodiškai apskaitomų atsargų būdu.

Registruojant atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o apskaičiuodama savo reikmėms sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą įmonė taiko FIFO būdą (daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos anksčiausiai pirktos atsargos). Nuolat apskaitomoms atsargoms registruoti vedamos atsargų apskaitos analitines korteles (žr. 8 priedą), kuriose ataskaitinio laikotarpio pradžioje registruojamas pradinis atsargų likutis bei savikaina, per ataskaitinį laikotarpį gautų bei sunaudotų atsargų kiekis, vieneto kaina bei suma, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – galutinis likutis vienetais bei savikaina.

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3078 žodžiai)
  • Kolegija
  • Saulė
  • UAB „x“ 2009 m. sausio mėn. finansinių ataskaitų parengimas
    10 - 3 balsai (-ų)
UAB „x“ 2009 m. sausio mėn. finansinių ataskaitų parengimas. (2020 m. Spalio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-x-2009-m-sausio-men-finansiniu-ataskaitu-parengimas.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 20 d. 18:18
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo