Uab “x” direktoriaus vadovavimo stilius


Įvadas. Vadovavimo stiliaus teoriniai ypatumai. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal K. Leviną. R. Blake‘o ir D. Moutono „Valdymo tinklelis“. Uab „X“ direktoriaus vadovavimo stilius. Uab „X“ direktoriaus vadovavimo stiliaus ypatumai. Uab „X“ direktoriaus vadovavimo stiliaus požymiai. Uab „X“ direktoriaus vadovavimo stiliaus efektyvumas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Temos aktualumas. Organizacijos lyderio vadovavimo stiliaus nagrinėjimas yra aktuali tema kiekvienai įmonei. Šuo metų nėra griežtos ir vieningos vadovavimo stilių klasifikacijos. Todėl yra sudėtinga priskirti tam tikrą vadovą prie konkrečios grupės. Tačiau, nagrinėjant jo vadovavimo stiliaus ypatumus galima nuspręsti, ar jie yra šiuolaikiški, efektyvus būtent šioje aplinkoje, ar yra galimybė vadovui prisiderinti prie pavaldinių ir atvirkščiai. Efektyvus vadovavimas lemia geresnius įmonės veiklos rezultatus ir tuo pačių vadovą teigiamai vertinantys darbuotojai geriau atlieka savo darbą ir yra patenkinti jo vertinimo principais – tai yra papildomai motyvuojami.

Darbe panaudota įmonės vadovo vadovavimo stiliaus analizės metodologija – mokslinės literatūros sisteminimas, darbuotojų apklausa, vadovo interviu - gali buti naudojama ir kitos įmonės vadovo vadovavimo stiliaus analizei.

Nagrinėjamos įmonės vadovybės prašymų jos pavadinimas darbe nėra atskleidžiamas.

UAB „X“ direktoriaus vadovavimo stiliaus ypatumams nustatyti bus naudojamas anketinės apklausos bei interviu metodas. Taip pat gautų duomenų analizė ir apibendrinimas

UAB „X“ direktoriaus vadovavimo stiliaus priskirimui tam tikroms teorijoms bus naudojamas mokslinės literatūros ir tyrimo metų gautų duomenų paliginimo metodas

UAB „X“ direktoriaus vadovavimo stiliaus efektyvumo nagrinėjimui bus naudojama tyrimo metų gautų duomenų ir mokslinės literatūros lyginamoji analizė. Taip pat apibendrinimo metodas.

Apie vadovavimo stilius rašo daug mokslininkų. L. Rimkutės nuomone (2010), vadovavimo stiliai pasižymi tam tikromis tik jiems būdingomis savybėmis ir taikomi esant skirtingoms aplinkybėms.

Skirtingi vadovavimo stiliai lemia skirtingus darbo rezultatus. Vadovo stilių lemia asmenybė, charakteris, patirtis, įgyta dirbant vadovaujamą darbą, kolektyvo ir įmonės tradicijos, vertybės, filosofija.

Tai yra vadovo – tirano valdžia, kuris vienas priima sprendimus, nesidalina atsakomybe. Norint neprarasti valdžios toks vadovas mažai deleguoja, daug kontroliuoja, darbuotojai tik vykdo įsakymus. Nepaisant to, kad autokratinis stilius dažnai kritikuojamas, jis nepakeičiamas kritinėmis situacijomis, kai reikia greitai priimti sprendimus, nes autokratinio valdymo sistemoje egzistuoja aiškių komandų grandinė. Tačiau daugeliu atveju jis nėra toks efektyvus, nes, kaip teigia Bruce R. Jewell (2002), neretai sukelia darbuotojų susierzinimą ir pasipriešinimą. Darbo grupė nepajėgia veikti savarankiškai nes yra labai priklausoma nuo vadovo. Autokratinis stilius duoda rezultatų, bet tai labai priklauso nuo vadovo bruožų ir grupės paklusnumo. Toks valdymo stilius tiktų, jeigu pavaldiniai nėra savarankiški, bet yra paklusnus. Tačiau jis negali patenkinti šiuolaikinių darbuotojų poreikių – jų asmenybės pripažinimo, socialinių, savirealizacijos poreikių. Todėl tarp tų poreikių ir autokratinio vadovavimo prasideda prieštaravimas.

Nežiūrint to, kad autokratinis valdymo stilius akivaizdžiai turi daug trūkumų, vis dėlto daugumai šiandienos įmonių vadovų būdingas būtent šis vadovavimo būdas. Tai galima paaiškinti tuo, kad visų pirma, dėl blogų verslo sąlygų vos ne vienintelis daugelio įmonių tikslas yra išlikti bet kokia kaina. Tokiu atveju sunku tikėtis iš vadovo ir visos įmonės veiklos socialinės atsakomybės apraiškų, ir autokratiškas valdymo stilius yra pateisinamas.

Toks stilius turi atkarpą – Biurokratinį valdymo stilių.

Biurokratinio stiliaus vadovas sulaukia mažiau savo pavaldinių pasipriešinimo, nes visa valdžia ir galia nuasmeninama, perkeliama į įstatymus ir reikalavimus, darbuotojai gerai su juo sutaria, jei besąlygiškai laikosi visų numatytų procedūrų. Šis stilius gali būti naudingas ir veiksmingas, kai darbuotojai kasdien turi dirbti monotoniškus darbus, tačiau biurokratiškai vadovauti netinka, kai darbuotojai susiformuoja sunkiai pakeičiamus darbo įgūdžius.

Šie stiliai priklauso taip vadinamiems tradiciniams – ne šiuolaikiniams valdymo stiliams.

Prie šiuolaikinių valdymo stilių priskiriami Liberalus ir demokratiškas valdymo stilius.

Liberalaus arba Laissez-faire (pranc. „be jokio įsikišimo“)  stiliaus vadovas minimaliai kišasi į pavaldinių veiklą. Darbuotojas pats sprendžia, ką ir kaip daryti. Jei jam duodami nurodymai, tai nekontroliuojama, kaip jie vykdomi, vengiama įsakinėti, ir retai imasi spręsti reikalus, dažniausiai juos pavesdama atskiroms darbo grupėms. Pavaldiniai, turintys didelę veiksmų laisvę, naudojasi ja savo nuožiūra, patys kelia sau užduotis ir jas realizuoja. Todėl darbo rezultatai paprastai būna menki. Vadovas liberalas nedemonstruoja savo vadovaujančios padėties, nes nėra įsitikinęs savo kaip vadovo užimama padėtimi ir kompetencija.

  • Microsoft Word 342 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (5913 žodžiai)
  • Kolegija
  • Olga
  • Uab “x” direktoriaus vadovavimo stilius
    10 - 10 balsai (-ų)
Uab “x” direktoriaus vadovavimo stilius. (2016 m. Vasario 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-x-direktoriaus-vadovavimo-stilius.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 27 d. 02:10
×