UAB „X“ socialinė atsakomybė


Įmonių socialinės atsakomybės samprata. Uab „Inida“ įmonės veiklos charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė visuomenėje (bendruomenėje). Išvados. Literarūra. Priedai. Priedas. Priemonių įtraukimo į įmonės veiklą veiksmų planas. Priedas. Įmonių socialinės atsakomybės ir jų įgyvendinimo plano rengimas. Poveikio nustatymas ir rekomendacijos. Priedas. Uab „Inida“ stiprybių/silpnybių bei galimybių/grėsmių analizė.

Temos aktualumas: Šiandien vis dažniau verslo sferoje tampa svarbu ne tik uždirbti pajamas ir plėsti savo paslaugas rinkoje, tačiau ir etninės vertybės, pagarba žmogui, bendruomenei bei aplinkai. Šie dalykai prisideda ir prie sėkmingos įmonės veiklos. Dėl to dažnai siekiama diegti įmonių socialinės atsakomybės koncepciją organizacijos veikloje. Jos nauda yra labai plati: padeda gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje, didina darbuotojų motyvaciją, pritraukia ir išlaiko geriausius darbuotojus, sumažinti energijos vartojimo ir atliekų kiekį bei joms skiriamas išlaidas, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo. Visa tai lemia aukštesnę darbo kokybę ir efektyvesnį valdymą.

Darbo tikslas: įrodyti socialinės atsakomybės svarbą įmonės veikloje.

Metodai: darbe taikoma internetinių šaltinių, UAB „Inida“ socialinės atsakomybės ataskaitos analizė. Komandinio darbo pagalba priimti svarbūs sprendimai dėl rekomendacijų įmonei.

Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių organizuojama veikla, kai yra atsižvelgiama į socialines ir aplinkosaugines problemas ir stengiamasi vadovautis pagarbos žmogui ir visuomenei bei gamtai vertingais aktualiais principais.

Bendruomenė – įsiklausymas į bendruomenės poreikius, įmonių dalyvavimas savanoriškoje veikloje, prisidėjimas prie įvairių kultūrinių renginių organizavimo juos remiant, padėti jaunimui įsitraukti į verslą ar profesinę veiklą;

Darbuotojai – sukurti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbo vietoje, atsižvelgti į darbuotojų nuomonę, dėl įmonėje vykstančių procesų, skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir suteikti karjeros galimybes;

Rinka - pareigingai atlikti mokėjimus, organizuoti socialiai atsakinga rinkodarą, sudaryti palankias sąlygas specialius poreikius turintiems žmonėms;

Aplinkosauga – atsakingai ir efektyviai naudoti gamtos išteklius vykdant įmonės veiklą: gaminant produkciją, teikiant paslaugas, organizuojant prekybą, gaminti ir plėtoti „žalius“ produktus.

Visos įmonės, suvokdamos socialinės atsakomybės svarbą savo veikloje, naudoja gamtos išteklius tausojančias technologijas, gamyboje naudoja įrenginius bei medžiagas, nekenksmingas žmogaus sveikatai, bet kuriuo atveju numato ir neigiamas pasekmes tiek gamtinei, tiek socialinei aplinkai. Nuolat yra stengiamasi tobulinti darbo aplinką, plėtojant etiškus santykius su aplinkiniais. Socialinė atsakomybė yra laikoma esmine darnios plėtros sąlyga ir jos klausimai yra įtraukti į „Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programą“. Sklandų įmonių socialinės atsakomybės įvykdymą turi užtikrinti teisėsaugos sistema, užkertanti kelią korupcijai ir su ja susijusiems padariniams. Tokiu būdu, ĮSA yra patvirtinama kaip strateginė vertybė.

Dažniausiai įmonės investuodamos į ĮSA veiklą tikisi sulaukti finansinės naudos. Investavimas negarantuoja, kad bus sulaukta naudos, nes, pakankamai sudėtinga kiekybiškai pagrįsti priežastinius ryšius tarp ĮSA veiksmų bei finansinių rodiklių. SA naudinga įmonei, nes įtakoja jos reputaciją, geresnė reputacija leidžia pelnyti interesų grupių palankumą, prieigą prie resursų ( kvalifikuoti darbuotojai, palankesnės tiekimo, kreditavimo sąlygos, pardavimai). Organizacijos, savo iniciatyva prisiimančios papildomos atsakomybės, įgyja konkurencinio pranašumo, o neatsakingos organizacijos praranda savo pozicijas.

  • Aplinka Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 41 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2463 žodžiai)
  • Kolegija
  • G-uste
  • UAB „X“ socialinė atsakomybė
    10 - 4 balsai (-ų)
UAB „X“ socialinė atsakomybė. (2015 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-x-socialine-atsakomybe.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 13:08
×