UAB X valdymo analizė


Philip morris lietuva referatas. Uzdarosios akcines bendroves valdymas referatas. Philip morris lietuva swot. Uab x valdymas.

Įvadas. Finansinės veiklos analizės turinys. Finansų analizės reikšmė ir tikslai. Finansų analizės metodai ir būdai. Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės analizės šaltinis. Balansas – analizės šaltinis. Pelno ir nuostolio ataskaita. Santykinė analizė. Uab ,,philip morris lietuva“trumpa charakteristika. Uab ,,philips morris lietuva’’ finansinių ataskaitų vertikalioji ir horizontalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Swot analizė. Rinkos situacija, bei perspektyvos. Įmonės finansinė veikla ir vidaus tvarka. Užrašai ant cigarečių. Konkurentai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.

Išanalizuoti finansinės analizės teorinius pagrindus;

Išanalizuoti UAB ,,Philip morris Lietuva“veiklos charakteristiką;

Tokį turto dalių pasiskirstymą lėmė materialaus turto sumažėjimas nuo 58 proc. (2009 metais) iki 46 proc. (2012 m.). 2011 metais atsirado naujas kintamasis UAB „Philips morris Lietuva“ turto sudėties lyginamųjų dalių kitimo dinamikoje 2009-2012 m. Tai – sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio sąnaudos. Matome, kad pirmus du metus įmonės sukauptų (gautinų) pajamų ir ateinančio laikotarpio sąnaudų nebuvo. Ir tik 2011 metais greta trumpalaikio ir ilgalaikio turto atsirado šis balanso straipsnis. 2009 ir 2010 metais vis dėlto buvo sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos. Atitinkamai 98804 lt. ir 41478 lt. Tačiau jie nesiekė nė vieno proc. UAB „Philips morris Lietuva“ turte. Per 2011 metus šis balanso straipsnis padidėjo 100%. 2011 metais – 1 proc.,o 2012 metais 2 proc. Kapitalo ir nuosavybės analizė rodo, kad įmonės veikla buvo finansuojama ne tik iš nuosavų šaltinių. 2009 metais kapitalas ir rezervai sudarė 50 procentų įmonės pasyvų ir per nagrinėjamą laikotarpį svyravo. Pavyzdžiui lyginant su 2010 metais padidėjo 7 punktais ( 7 procentais), o tuo tarpu įsipareigojimai per tokį pat laikotarpį sumažėjo7 proc. ir 2010 metais jau sudarė 42 procento visų pasyvų. Tačiau būtina paminėti, kad tiek kapitalas, tiek UAB „Philips morris Lietuva“ įsipareigojimai kito dinamiškai.

Kapitalų ir rezervų sudėtyje 2009 metais dominuoja rezervai. Sekančiais metais jo lyginamoji dalis padidėja 1 punktu (iki 34 procentų). 2010-2011 metais padidėjo 3 punktais arba iki 37 procentų, 2011-2012 lyginamoji dalis kapitale padidėjo dar 2 punktais. Antroje vietoje pagal lyginamąjį svorį nuosavo kapitalo dalyje užima kapitalas. 2009 metais jis sudarė 16 procentų. 2010 metais jo lyginamasis svoris sudarė 17 proc., nuo tų metų, jis pastoviai mažėjo, kol galiausiai 2012 metais, jo lyginamasis svoris sudarė tik 13 proc. Nuosavo kapitalo dalyje. Nuosavo kapitalo dalyje pagal lyginamąjį svorį trečiojoje vietoje yra nepaskirstytas pelnas (nuostolis). 2009 metais, nebuvo nei pelno, nei nuostolio. Tai leidžia manyti, kad įmonė nepatyrė nuostolių šiais nagrinėjamais metais, bet ir neuždirbo. Sekančiais metais pelnas padidėjo 5 proc.. Nuo to laiko įmonės pelnas tolygiai didėjo. UAB „Philips morris Lietuva“ 2012 metų pelnas, kaip ir 2011 metais padidėjo 9 procentais. Tai leidžia manyti, kad įmonė dirba sėkmingai ir artimiausiu laikotarpiu neketina nutraukti savo veiklos. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalis bendroje balanso pasyvų dalyje 2009 – 2012 metais pastebime įsipareigojimų tendenciją. Tai lemia ilgalaikių įsipareigojimų mažėjimas nagrinėjamu laikotarpiu. Ilgalaikiai įsipareigojimai ir po vienerių metų gautinos sumos sumažėjo 2009 – 2012 metais sumažėjo 16 proc. Tačiau trumpalaikiai įsipareigojimai priešingai negu ilgalaikiams, didėjo. 2009 metais trumpalaikiai įsipareigojimai ir iki vienerių metų mokėtinos sumos sudarė 62 proc iš visų įsipareigojimų. Per nagrinėjamą laikotarpį trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 8 proc., t.y. iki 80 proc.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 60 KB
  • 2011 m.
  • 29 puslapiai (7088 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • UAB X valdymo analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
UAB X valdymo analizė. (2011 m. Balandžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-x-valdymo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 04:22
×