UAB „X“ veiklos finansinė analizė kursinis darbas (2)


Įvadas. Finansinės analizės tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai, trūkumai. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficientų ir santykinių rodiklių pagalba. Pelno ir pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo uždaviniai:

1) analizės tikslų nustatymas;

2) analizės uždavinių nustatymas;

3) finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas;

4) pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;

Priklausomai nuo tikslų gali skirtis finansinės analizės apimtis, tikslumas ir terminai. Svarbiausi finansų analizės tikslai yra šie:

tirti vidaus ir aplinkos veiksnių poveikį vidaus rezultatams, nustatyti įmonės veiklos tobulinimo galimybes;

įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, nustatyti esmines neigiamų pokyčių priežastis;

Koeficientai nusako santykį tarp tam tikrų dydžių, ko negali parodyti absoliutūs rodikliai. Pagrindinis ir vienas svarbiausių finansinės analizės tikslų – kvalifikuotai įvertinti įmonės finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas siekiant padėti įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą.

Nagrinėjant balanso turto dalies horizontaliąja analizės lentelę, sunku išskirti pasikeitimų priežastis. Tad tikslinga aptarti visus duomenys. Įmonės ilgalaikio turto suma palyginus 2013 m. su 2012 m. padidėjo 2215071 Lt, arba 22,63%, bei palyginus su 2014 m. su 2013 m. jei sumažėjo 1429736 Lt, arba 12.75%. Galima teigti, kad visą dalį ilgalaikio turto dalies sudaro materialusis turtas. 2013m. stipriai padidėjo transporto priemonių, įrengimų ir įrankių turto dalis atitinkamai augo 41.11% ir 181,63%, galima manyti, kad buvo įsigytos naujos transporto priemonės. Pastatai ir finansinis turtas 2013m. didelės reikšmės ilgalaikio turto didėjimui neturėjo. 2014 m. daugiausia sumažėjo transporto priemonių, įrengimų ir įrankių, finansinio turto, dėl to ilgalaikis turtas krito 12,75%.

Turto iš viso per ši laikotarpį padidėjo pirmaisiais metais padidėjo 4521040 Lt. arba didėjimas buvo 39,63% , o antraisiais sumažėjo 23,94% arba 3814243 Lt.

Per šį laikotarpi, įmonė dirbo netolygiai. Palyginus 2013 m. su 2012 m. matome, kad įmonės grynasis pelnas (nuostolis) per šį laikotarpį padidėjo 60,59% t.y. 381084,1 Lt., tai pakankamai didelis augimas, tačiau palyginus 2014 m. su 2013 m. pastebimas 79,20%, t.y. 800000,8 grynojo pelno sumžėjimas. Galima teigti, kad tokiam grynojo pelno (nuostolio) pokyčiui didžiausia įtaką turėjo 2013m. padidėjąs 48,69% bendrasis pelnas, o 2014m. palyginus su 2013m. bendrasis pelanas sumažėjo 56,33%. Veiklos sąnaudos atitinkamai per paskutini analizuojama laikotarpį sumažėjo 22,02%. Pardavimai ir paslaugos 2013 m. padidėjo 33,83%, o 2014 m. sumažėjo 37,61% tai parodo ir 2014m. sumažėjusi 79,20% veiklos pelną.

Iš vertikaliosios balanso analizės matome, kad 2012-2014m. didžiąją bendro turto dalį sudarė ilgalaikis turtas, tačiau laiko perspektyvoje šio turto dalis mažėjo. 2013m. palyginus su 2012m. jis sumažėjo 8,48 punktais ir sudarė 70,39% bendro turto. O 2014m. ilgalaikis turtas padidėjo 10,37 punktais ir sudarė 80,76%. viso turto. Ilgalaikio turto dalies didėjimui 2014m. įtakos turėjo transporto priemonių padidėjimas. Tuo tarpu trumpalaikis turtas nagrinėjamu laikotarpiu didėjo: 2013m. lyginant su 2012m. trumpalaikis turtas padidėjo 8,48% ir sudarė 29,61% bendro turto, o 2014m. sumažėjo 10,37% ir sudarė 19,24% viso turto. Rodiklio pokyčiui didžiausią įtaką turėjo pinigai bankų sąskaitose ir kasoje 2013m. padidėjo 5,52 punkto, o 2014m. sumažėjo 8,91 punkto ir atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 2013m. lyginant su 2011m. išaugo 2,51 punkto, o 2014m. lyginant su 2013m. sumažėjo 0,26 punkto. Pirkėjų įsiskolinimai kiekvienais metais nežymiai mažėjo nuo 10,4% iki 10,21%.

Įmonės savininko nuosavybės ir įsipareigojimų vertikalioji analizė 2012-2014 m. rodo, kad įmonės veikla buvo finansuojama iš skolintų šaltinių: nuosavas kapitalas sudarė 18,15% 2012 m., 24,03% 2013 m., 14,53% 2014 m. O per vienerius metus trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė atitinkamai 2012 m. 58,42% 2013 m. 45,16% pastebima, kad per ši laikotarpį įmonė stengiasi po truputi sumažinti skolintų šaltinių dalį, tačiau 2014m. trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo iki 67,82%. Didžiąją trumpalaikių įsipareigojimų šaltinių dali sudaro atsiskaitymai su tiekėjais t. y 2012 m. 4795948 Lt kas sudaro 42,03%, 2013 m. 6011932 Lt. kas sudaro 37,74% o 2014m. 5896114 Lt. kas sudaro 48,67%. 2013 m. palyginti su 2012. sumažėjo 4,29 punkto, o 2014 m. palyginti su 2013m. padidėjo 10,93 punkto.

  • Microsoft Word 596 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 47 puslapiai (10193 žodžiai)
  • Universitetas
  • Liza2
  • UAB „X“ veiklos finansinė analizė kursinis darbas (2)
    10 - 6 balsai (-ų)
UAB „X“ veiklos finansinė analizė kursinis darbas (2). (2016 m. Gegužės 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-x-veiklos-finansine-analize-kursinis-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 18:25
×