Ugdomosios veiklos protokolas


Pedagogikos praktikos ataskaita. Data Laikas Vieta „ Drugelio “ grupė Vaikų amžius 5 metai. Ugdomosios veiklos tema. „ Ką pasakoja rudenėlio spalvos “ Ugdymo tikslai. Veiklai keliamas uždavinys (- iai ). Ugdymo turinio planavimas atsižvelgiant į ugdomosios veiklos diferencijavimo , individualizavimo ir integravimo galimybes bei poreikį. Priedas veiklą apibendrinanti refleksija klausimai padėsiantys suformuluoti refleksiją. PRIEDAS Ugdomojo ciklo dalys / Laiko sąnaudos Vaikų veikla Pedagogo veikla Metodai ** Priemonės **. „ Mano draugas rudenėlis “.


Veiklai keliamas uždavinys(-iai) (ką ir kokiu būdu ugdomojo ciklo ir/arba veiklos pabaigoje vaikai gebės?)

Pedagogo pasirengimas: (kaip pedagogas pasiruoš ugdomajai veiklai pvz., gamins priemones, parengs specifinę ugdymosi sėkmę įgalinančią aplinką, ieškos inovatyvių metodų ir kita):

Surasti eilėrašti arba pasaką apie rudenį, pririnkti įvairių spalvų mažų lapų aplikavimui. Apgalvoti kaip geriau vesti veiklą.

Reiki padėti vaikams susidaryti teisingus gamtos reiškinių vaizdinius, žadinti meilė gamtai, mokyti grožėtis ja. Supažindinti su gamta turi labai svarbią reikšmę vaikų protiniam lavinimui.

Man visai neblogai sekėsi, tik kai kurie vaikai buvo nekalbus. Atlikti užduoti vaikams pasisekė gerai, kelėta vaikams reikėjo pagalbos. Tik reikėjo įtraukti maža dar žaidimėlį.

Pamokėlėse nuosekliai išsiaiškinama ir patikslinama tai, ką vaikai žino apie rudenį. Auklėtoja būtinai turi panaudoti vaikų žinias ir patirtį, todėl per pamokėlės nuosekliai keliami klausimai, į kurios vaikai atsako.

Vaikai, rudenį darosi šalčiau ir šalčiau. Saulutė rečiau pasirodo ir mažiau šildo. Žolės gelsta, džiūsta, vysta ir gėlės.

Ugdomosios veiklos protokolas. (2015 m. Spalio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/ugdomosios-veiklos-protokolas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 03:38