Ugdomųjų tyrimų metodika


Egzamino klausimai Šiuolaikinio mokslo pradžia , jam būdingi bruožai. Mokslo samprata. Mokslui būdingi bruožai. Mokslo ir visuomenės sąsaja. Mokslas. Mokslinis pažinimas , jo skirtumai nuo kitų pažinimo formų. Mokslinis ir kasdienis pažinimas. Mokslinis pažinimas. Žinojimo pažinimo prielaidos. Objektyvios realybės pažinimo būdai. Empirinio ir teorinio pažinimo ypatumai. Empirinį tyrimą. Teorinis pažinimas. Tyrimo būdai. Tyrimo būdų klasifikacija. Mokslinio tyrimo proceso struktūra. Mokslinio darbo temos pasirinkimas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Mokslinės problemos formulavimo principai. Problema probleminis klausimas. Tyrimo objektas. Hipotezės samprata. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo tikslas. Tyrimo planavimas ir organizavimas. Įvardinama , kokie metodai taikyti darbe , koks tų metodų naudojimo tikslas. Tiriamųjų imties samprata. Bendri tiriamųjų atrankos kriterijai. Tiriamosios imties sudarymo modelis. Imties tūrio pasirinkimo būdai tikimybinis –. Tyrimo metodo samprata ir jiems keliami reikalavimai. Literatūros šaltinių studijavimo paskirtis. Literatūros citavimas tekste. Citavimas. Ši forma vertina , apibūdinant sąvokas , paryškinant paties tyrinėtojo mintis ir pan. Bibliografinio aprašo reikalavimai. Teorijos vaidmuo moksle. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizė. DOKUMENTŲ TURINIO content analizė pagal dėstymo formą – statistiniai ir verbaliniai. Pagal bendrą reikšmę – oficialūs ir neoficialūs. Stebėjimo metodo samprata. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Stebėjimo metodui keliami šie reikalavimai. Stebėjimo būdai. Apklausa. Reikalavimai apklausos vedėjui , reikalavimai klausimams. Klausimų formos. APKLAUSA - tai vienpusė komunikacija , kurią valdo apklausos gavėjas. Apklausos vedėjui keliami reiklavimai bei elgesio taisyklės.


Žinojimas yra tiesiogiai susijęs su praktine veikla.

Teorinis pažinimas susijęs su mąstymų, proto operacijomis, padedančiais daryti įvairius apibendrinimus: formuoti sąvokas, iškelti hipotezes ir t.t.

Tyrimo objektas: visuomeninis elgesys, praeities įvykiai arba sąlygos, dabarties įvykiai arba sąlygos, leidžiantys prognozuoti tarpusavio ryšiai, naujovės, kokybės vertinimas, galimas priežastingumas, priežastingumas.

Tyrimo metodas - tai tam tikrų praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdas, taikant įvairiais priemones. Reikalavimai: turi būti metodologiškai pagrįsti; turi būti informatyvūs; patikimi.

Apsaugo nuo klaidų ir nepagrįstų apibendrinimų; suteikia prasmę stebėjimui, pasiūlo reikiamus sprendimus; nukreipia link daugiau tikėtinų apibendrinimų; formuoja tam tikras tyrimo gaires; sistemina turimas žinias ir jas nukreipia reikiama linkme.

Dokumentų analizė – atsižvelgiant į mokslinio tyrimo objektą, tikslą ir uždavinius šis metodas laikytinas svarbiausiu duomenų rinkimo metodu.

Aiškūs stebimų požymių vertinimo kriterijai.

Duomenis, gautus stebėjimo metu, turi būti įmanoma palyginti (svarbu vienodi kriterijai).

Stebėjimas vyksta kontaktuojant su tiriamuoju ir jam sutikus (atviras stebėjimas).

Stebėjimas atliekamas tarp stebimųjų, kurie nežino, kad jie yra stebimi (tiriamos mažos socialinės grupės).

Slaptas stebėjimas. Stebėtojas yra nežinomas, todėl objektą galima stebėti natūralioje aplinkoje. Galima panaudoti įvairias technines priemones.

Jis negali reikšti savo nuomonės apie duodamus klausimus nei prieš apklausą, nei jos metu;

Negalima vertinti atsakymų arba kaip nors rodyti savo pritarimą arba nepritarimą;

Svarbi anketos apimtis; ilga anketa tiriamąjį atbaido, nėra noro atidžiai ją skaityti;

Negali reikšti savo nuomonės apie duotus klausimus, nei prieš apklausą nei jos metu;

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (1459 žodžiai)
  • Zydrune
  • Ugdomųjų tyrimų metodika
    10 - 4 balsai (-ų)
Ugdomųjų tyrimų metodika. (2016 m. Kovo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/ugdomuju-tyrimu-metodika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 16:11
×