Ugdymo tyrimų metodologijos egzamino konspektas


Egzamino temos Mokslo samprata. Mokslui būdingi bruožai. Mokslo ir visuomenės sąsaja. Mokslas. Mokslui būdingi bruožai –. Mokslo ir visuomenės sąsaja –. Mokslinis pažinimas , jo skirtumai nuo kitų pažinimo formų. Mokslinis ir kasdienis pažinimas. Skirutmai nuo kitų pažinimo formų. Mokslininkai , jų veikla , įtaka visuomenei. Mokslininkai. Informacijos šaltinių paieška , moksliniai nemoksliniai šaltiniai. Citavimas perfrazavimas. - Citavimas. Plagiatas ir plagiavimas. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas. Žvalgomasis tyrimas ir jo esmė. Mokslinio darbo temos pasirinkimas. Temos formulavimas. Tyrimo aktualumo pagrindimas. Mokslinė problema. Mokslinės problemos formulavimo principai. - Mokslinė problema. Mokslinės problemos formulavimo principai. –. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo tikslas. Tyrimo planavimas ir organizavimas. –. Empirinių duomenų rinkimas. Tyrimo duomenų apdorojimas. Statistinis gautų duomenų apdorojimas. Teorinis duomenų apdorojimas. Gautų duomenų praktinis pritaikymas. Tyrimo metodo samprata. Literatūros šaltinių studijavimo paskirtis. Literatūros citavimas tekste. Teorijos vaidmuo moksle. Dokumentų analizės metodas. Stebėjimo metodo samprata. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Apklausa. Reikalavimai apklausos vedėjui , reikalavimai klausimams. Reikalavimai apklausos vedėjui. Interviu metodas , jo paskirtis. Interviu tipai. – Interviu. Ikimokyklinio ugdymo tyrimų metodai. – Apklausa. Veiklos tyrimo metodo esmė. Tiriamųjų imties samprata. –. Tyrėjo etikos ypatumai tyrimuose. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų tyrimų specifika. Tyrėjo etikos ypatumai atliekant ikimokyklinio ugdymo tyrimus. Tyrimų rezultatų aptarimo skyriaus paskirtis. Išvados.


( prenumeruojamos duomenų bazės; Moksliniai šaltiniai - knygos, žinynai, enciklopedijos, magistro darbai, moskliniai staipsniai.

Perfrazavimas - (kai informacinio šaltinio frazė baigiamajame darbe perpasakojama savais žodžiais).

Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinis tyrimas - sistemingas, nestruktūrizuotas atvėjo ar individų grupės situacijos ar įvykio tyrimas natūralioje aplinkoje, siekiant suprasti tiriamuosius reiškinius, pateikti interpretacinį, holstinį jų paaiškinimą.

Mokslinio darbo temos pasirinkimas. Temos formulavimas. - Temos pasirinkimas -nuo temos pasirinkimo priklauso būsimo darbo vertė. Temą gali paisūlyti darbo vadovas, tačiau tyrėjas visada turi būti savarankiškas ir darbo vadovo patarimais vadovautis kūrybiškai. Atliekant tyrimą, tema neretai koreguojama, todėl jos pirminė formuluotė yra preliminari. Temos formulavimas - formuluojant temas reikia išsikelti sau klausimus. Ar išsikelta temą galima moksliškai tirti? Ar pakankamai aiški jos formuluotė? AR tyrime galime gauti reiškmingų duomenų? Ar galima temą išanalizuoti esamomis sąlygomis.

Mokslinė problema. - Mokslinė problema. - Nusako pagrindinę darbe nagrinėjamą problemą. Turi paaiškinti numatomo tyrimo tikslą. Problema gali būti formuluojama klausimu. – Problemos formulavimas reikalauja apibrėžti tyrimo objektą – reiškinį, veiklas, patys žmonės, jų savybė. Problema turi būti aktuali, tema turi dominti patį tyrėją, aiškus problemos apibrėžimas.

Tyrimo planavimas ir organizavimas. – 1. (tyrimo (temos) metodologinis pagrindimas –

Literatūros studijavimo paskirtis - yra neatsiejama mokslinio darbo dalis, kuri tęsiasi per visą mokslinio tyrimo procesą. Ruošiantis tyrimui literatūros analizė padeda pasirinkti temą, tyrimo metodus, protingai suplanuoti savo darbą. Prasidėjus tyrimams literatūros studijavimas sudaro tam tikras sąlygas, kad kuo geriau būtų atliktas tyrimas. Literatūros citavimas tekste - vertinga, apibūdinant sąvokas, paryškinant paties tyrinėtojo mintis ir pan. Skaitytojui lengviausia, nes nereikalauja savarankiškai mąstyti.

Stebėjimo metodo samprata. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. – Stebėjimas - tai kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas. Glaudžiai susijęs su jutiminiu pažinimu. Galima suvokti išgyvenimus, jausmus ir psichines būsenas. Stebėjimo būdai - 1) stebėjimas vyksta kontaktuojant su tiriamuoju ir jam sutikus (atviras stebėjimas) 2). Stebėjimas atliekamas taro stebimųjų, kurie nežino, kad jie stebimi (tiriamos maažos socialinės grupės).Slaptas stebėjimas. - Stebėtojas yra nežinomas, todėl objektą galima stebėti natūralioje aplinkoje, galima panaudoti įvairias technines priemones. Mokslinis stebėjimas. Būdinga tai, kad jo rezultatai reikalauja tam tikros interpretacijos, t.y. Tam tikro teorinio pagrindimo. Tai tikslingai organizuotas procesas, kuris kontroliuojamas pagal kokią nors teoriją ar hipotezę. Kasdieninis stebėjimas labiausiai remiais praktine patirtimi.

  • Microsoft Word 26 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (2098 žodžiai)
  • Kolegija
  • Benedikta
  • Ugdymo tyrimų metodologijos egzamino konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Ugdymo tyrimų metodologijos egzamino konspektas . (2018 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/ugdymo-tyrimu-metodologijos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 00:14
×