Ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė


Įvadas. Teorinė dalis. Analizės objektas ir metodas. Analizės šaltiniai ir jų rūšys. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. Finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. PRAKTINĖ DALIS. Įmonės „X“ finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Įmonės mokumo rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Analizės apibendrinimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Uab " x" balansas, (lt). Uab " x" pelno (nuostolio) ataskaita ,(lt).

Taip pat analitinės informacijos naudotojai įvairūs įmonės leidžiamų obligacijų savininkai, bankai, kreditinės institucijos, kiti kreditoriai. Juos domina, kaip įmonė sugeba laiku padengti einamuosius įsiskolinimus ir procentų pagal juos išmokėjimų galimybes ateityje. Išorinių analitinės medžiagos naudotojų interesai sueina į analitinės veiklos vykdymo nustatymą ir įvertinimą, remiantis publikuojamais įmonės atskaitomybės duomenimis.

Kursinio darbo tikslas išnagrinėti teorinius įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės klausimus bei praktiškai atlikti įmonės „X“ finansinių rodiklių analizė. Įmonės „X“ balansas bei pelno (nuostolio) ataskaita pateikti priede.

Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, praktinė dalis, išvados, priedai.

Privataus ūkio sąlygomis ūkinės ir komercinės veiklos analizė gali būti skirstoma į išorinę ir vidinę. Pirmasis įmonių savarankiškos veiklos išorės ir vidaus analizės suskirstymo požymis – analizei naudojamos informacijos šaltiniai. Išorinei analizei imami publikuojamieji ataskaitiniai duomenys, t. y labai apribota informacijos apie įmonių veiklą dalis, kuri gali būti prieinama visuomenei. Vidinei analizei visa patikima informacija apie įmonės veiklą prieinama tik ribotam žmonių skaičiui – įmonės valdytojams.

Tačiau nereikia pamiršti ir apie kitus analizės išskyrimo į išorinę ir vidinę požymius. Tokiais požymiais gali būti savi tikslai ir uždaviniai, būdingi tam tikrai analizės rūšiai. Išorinė analizė sprendžia įmonės darbo rentabilumo, jų kapitalo panaudojimo intensyvumo bei finansinės padėties įvertinimo klausimus, kartu nustatomi įmonės santykiai su akcininkais, kreditoriais, mokesčių rinkimo institucijomis, padėtis gamybos pelno ir nacionalinės ekonomikos požiūriu bei ginamas jos prestižas verslo pasaulyje. Informacijos iš publikuojamosios atskaitomybės naudojimas įmonių veiklos analizei susiaurina analitinių rodiklių skaičių, realiai apibūdinančių įmonių veiklą. Todėl išoriniai analitinės medžiagos vartotojai stengiasi gauti papildomų duomenų apie įmonių veiklą. Stambūs bankai turi galimybę pasiūlyti įmonėms, kurioms būtinas kreditas, užpildyti išsamesnes savo veiklos finansinių ataskaitų formas. Papildomą finansinę informaciją apie įmonių veiklą taip pat gauna fondų biržos. Bet šie duomenys nėra pasiekiami visai visuomenei.

Vidinei analizei naudojamas pilnas ekonominės informacijos, atsiran-dančios įmonėse, kompleksas. Šios informacijos dėka analitikas turi galimybę realiai įvertinti įmonės padėtį. Iš pirmų šaltinių jis gali gauti patikimus duomenis apie pelno formavimą iš pardavimų, apie visos įmonės išleistos ir realizuotos produkcijos per visą analizuojamąjį periodą savikainos struktūrą, atskirų įmonės veiklos rūšių savikainą, produkcijos kainos bei išlaidų, skirtų jai pagaminti bei parduoti, nukrypimo nuo normų pobūdį ir priežastis.

Vidinės analizės duomenys apibudina svarbiausius įmonės konkurencingumo politikos klausimus. Jie naudojami įvertinant iškeltų užduočių sprendimus ir perspektyvaus vystymosi programos nagrinėjimą.

Taigi vidinė analizė išsamiai nagrinėja visą pagrindinį įmonių tikslo siekimo mechanizmą – maksimalaus pelno gavimą. Vidinė analizė gali duoti valdytojams analitinės medžiagos, būtinos valdymo sprendimams priimti. Vidinės analizės rezultatus valdytojai naudoja gamybos technologijai ir organizavimui tobulinti; šie rezultatai yra viena iš svarbiausių priemonių konkurencinėje kovoje tarp prekių gamintojų ar paslaugų teikėjų. Dėl šių priežasčių įmonių vidinės analizės rezultatai viešai neskelbiami, yra konfidencialūs.

Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos analizė gali būti operatyvinė (slenkanti, kasdieninė), periodinė ir vienkartinė.

Operatyvinė analizė ( tokia analizė, kai remiantis kasdieniais apskaičiavimais ir įmonės darbo kontrolės duomenimis tuojau pat fiksuojamas racionalaus įmonės darbo sutrikimas bei kartu nustatomos pažeidimų priežastys ir kaltininkai. Operatyvinė analizė leidžia operatyviai ir laiku įsiterpti į gamybą, daryti įtaką jos rezultatams, o ne tik prognozuoti ateitį.

Periodinė analizė ( tokia analizė, kuri apima tam tikrą laikotarpį (mėnesinė, ketvirčio, metinė analizė) ir leidžia giliau nei operatyvinė patikrinti pagal galiojančius rodiklius gamybos būklę, nustatyti kaitą, atrasti laimėjimus bei atskleisti trūkumus.

Prireikus atliekama vienkartinė analizė. Ji tikslinga norint išanalizuoti pakankamai pastovius reiškinius arba atskiras veiklos sritis.

Asmenis, potencialiai suinteresuotus tokia informacija, galima suskirstyti į grupes:

a)įmonės vadybininkai. Šiuos asmenis įmonės savininkai ar savininkas skiria įmonei valdyti. Jiems reikalinga einamoji bei prognozuojamoji informacija apie finansinę įmonės būklę.

Tai reikalinga siekiant efektyviai valdyti verslą ir priimti kuo naudingesnius įmonei valdymo sprendimus;

b)įmonės savininkai. Jiems reikalinga informacija, pagal kurią galėtų įvertinti, ar valdymo darbuotojai efektyviai atlieka savo funkcijas, arba sužinoti, ar pelningos įmonės valdymo darbuotojų vykdomas operacijos ir kokią pelno dalį galima panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti;

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 157 KB
  • 2015 m.
  • 33 puslapiai (6540 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernest
  • Ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/ukines-ir-komercines-veiklos-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:31
×