Ūkinis veiklos analizė


Ekonomikos analizė.

Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės finansiniai rodikliai. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Išteklių rodiklių analizė. Praktinė dalis. Pelningumo rodiklių analizė. Finansinio statuso analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Išvados. Literarūros sąrašas. Priedai.


Namų darbą sudaro šios dalys: įvadas, teorinė dalis, tiriamoji dalis, išvados ir literatūros sąrašas. Namų darbo apimtis 18-20 p. be titulinio puslapio, turinio ir literatūros sąrašo.

Įvade aprašomas namų darbo temos aktualumas, nurodomas tyrimo objektas, pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai.

Teorinėje dalyje apžvelgiama įmonės ūkinės veiklos analizės samprata, tikslai ir uždaviniai, pateikiami analizės metodai, išnagrinėjami pagrindiniai rodikliai ir jų panaudojimas įmonės ekonominei būklei vertinti.

Tiriamojoje dalyje atliekama išsami „X” įmonės ekonominės būklės analizė, apskaičiuojami ir išanalizuojami veiklos pelningumo ir efektyvumo rodikliai.

Temos aktualumas. Kiekvienos prekybos įmonės siekis yra kuo didesnis pelningumas . Pelningumas priklauso nuo begalės veiksniu, tuo tarpu - nuo įmonės finansinės veiklos. Todėl reikia nagrinėti pačios įmonės finansinę veiklą. Tam reikia surinkti pakankamai informacijos per daugiau nei venerius metus – šiame darbe surinkta trijų metų ( 2009 m, 2010 m, 2011 m) finansinė ataskaita.

Darbo tikslas: surasti ir atsirinkti reikiamą pasirinktos temos literatūrą, surinkti statistinius duomenis ir juos analizuoti , kelti problemas ir jas spręsti, lygindamas įvairių autorių nuomones, sieti teorines žinias su praktine situacija, pateikti išvadas bei siūlyti sprendimus esamai situacijai pakeisti.

,,X‘‘ įmonė nepateikė šių metų ataskaitą , todėl yra sunku vertinti kokia yra esama ūkinės veiklos padėtis;

Su turimais duomenimis – nebuvo įmanoma atlikti vertikalio analizės

Įmonė neturi ilgalaikių įsipareigojimų ( arba tiesiog nenorėjo jų pateikti ) , todėl negalima įvertinti rodiklių , susijusių su ilgalaikiais įpareigojimais (pvz investicijų pelningumo rodiklis) ;

Nėra pateikta informacijos apie akcijas arba įmonės neturi savų akcijų ;

Nėra su dotacijų ir subsidijų ;

Kai kurie pateikti ataskaitiniai duomenys pasirodė ne itin logiški (pvz. Nepasiskirstytasis pelnas (nuostoliai) ;

Antroje darbo dalyje atliekama įmonės ,,X‘‘ ūkinės finansinės veiklos analizė. Galiausiai pateikiamos išvados bei pasiūlymai .

Žmonių poreikiams tenkinti yra gamynamos prekės ir teikiamos paslausgos, visa tai apibūdinama kaip ūkinė veikla. Veikla yra atliekama naudojant įvairius išteklius. Patys poreikiai apibūdinami kaip žmonių biologinės ir socialinės prigimties kylančios reikmės, vartojant darbu sukurtus daiktus bei paslaugas.

Poreikiai nuolat didėja , todėl ūkinė veikla negali patenkinti atskirai kiekvieno individo poreikius. Tam , kad tenkinti daugiau poreikių , reikia pastoviai didinti produktų , prekių ir paslaugų sukurimą.

Įmonių ūkinės veiklos pagrindinis bruožas yra technologija. Jinai apibūdinama kaip būdai skirti konkretiems prekėms arba paslaugoms gaminti - tiekti.

Šiais laikais įmonių ūkinės veiklos siekis yra ne pragyvenimas, o kuo didesnio pelno siekis. Kad nustatyti finansinę įmonės būklę ir atskleisti didesnio pelno gavimo galimybes – atliekamos analizės. Analizės ištakų reikia ieškoti jau gilioje senovėje, kai žmonės pažindami gamtos ir visuomenės reiškinius, juos analizuodavo.

Ūkinė veikla (dažniausiai) nagrinėjama dviem analizėm: ekonomine analize bei finansine analize. Finansinės svarbumą lemia tai, jog įmonė turi turėti pakankamai finansinių išteklių, nes susidūrus su nuolatiniu jų stygiumi, labai problematišku tampa pačios įmonės egzistavimas. Finansinė ir ekonominė analizės tarpusavyje tampriai susijusios, kadangi be racionalaus ūkininkavimo nebus ir gerų finansinių rezultatų. Finansinė analizė nustato būdus geresniam įmonių finansų valdymui.

Horizontaliosios analizės atmaina – trendo analizė , kuri analizuojami keletos metų finansinių ataskaitų duomenys , apskaičiuojami rodiklių pokyčiai per keletą laikotarpių ir šitaip atskleidžiamos ūkio sublektų veiklos rezultatų kitimo tendencijos , dėsningumai. Šiame darbe bus pagrinde atliekama horizontalioji analizė.

Naudojant analizės metodus, svarbu suprasti ir problemas. Neužtenka vien įsisavinti analizės techniką.

Prieš pradedant ekonominę analizę, tikslinga atsakyti į tokius klausimus:

Atsakius į pateiktus klausimus bus lengviau susigaudyti situacijoje, bus kryptingiau planuojamas darbas.

 • Ekonomika Analizės
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Doroci
 • 28 puslapiai (4195 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos analizės
 • Microsoft Word 98 KB
 • Ūkinis veiklos analizė
  10 - 2 balsai (-ų)
Ūkinis veiklos analizė. (2016 m. Kovo 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/ukinis-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:21