Ūkio bankroto tikimybės vertinimas


Įvadas. Petro vaitelio ūkio bankroto priežasčių ir pasekmių teoriniai aspektai. Bankroto samprata. Naujo ūkininkų bankroto įstatymo apžvalga. Ūkininkavimas - padidintos rizikos verslas. Įstatymo skirtumai užsienio šalyse. Įstatymo tobulinimo galimybės. Tyčinio bankroto atvejai Lietuvoje. Tyčinio bankroto teisinis reguliavimas užsienio šalyse. Bankroto ir restruktūrizavimo alternatyva. Užsienio bankroto statistika. Bankrotą apibrėžiančio skaičiavimo samprata. Bankroto prognozavimo modeliai. Altmano modelis. R. Taffler ir H. Tisshaw bei J. Fulmer bankroto prognozavimo modeliai. G. Springate ir R. Lis modeliai. Bankroto prognozavimo modelių lyginamoji analizė. Rodiklių ryšys su modeliais. Bankroto tikimybės vertinimo modelių analizė. Petro Vaitelio ūkio analizė. Ūkio techninė bazė ir investicijos. Išorinės aplinkos veiksniai. Vidinės aplinkos veiksniai. P. Vaitelio ūkio SWOT (SSGG) analizė. Petro Vaitelio ūkio gamybinė, orgazacinė ir valdymo struktūra. Gamybinė struktūra. Organizacinė struktūra. Valdymo struktūra. Praktinis ūkio bankroto prognozavimas. Bankroto prognozavimas remiantis E. Altmano modeliu. Bankroto prognozavimas remiantis kitų autorių modeliais. Bankroto modeliais skaičiuotų rezultatų palyginimas. Lietuvos ūkininkų apklausa, dėl naujojo bankroto įstatymo. Literatūra. Priedai. Pelno nuostolių ir balanso ataskaita. Atliktos apklausos visi klausimai. Atlikti skaičiavimai.

Tyrimo problema. Kuo tiksliau ir anksčiau įvertinti Petro Vaitelio ūkio finansinę būklę, tam laiku nustatyti šio ūkio bankroto įvykimo tikimybę.

Šio darbo praktinė reikšmė yra neabejotina: darbas aktualus pačiam Petrui Vaiteliui ir kitiems ūkininkams, o gauti tyrimo rezultatai galėtų būti panaudoti tobulinant ūkio veiklą ir mažinant bankroto tikimybę.

Darbo tikslas. Įvertinti ūkio bankroto tikimybę.

Darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

1. Bankroto tikimybės tyrimas Lietuvos ūkiuose teoriniu aspektu;

2. Petro Vaitelio ūkio bankroto tikimybės prognozavimas;

3. Atlikti Lietuvos ūkininkų apklausą apie naują įmonių bankroto įstatymą;

4. Remiantis ūkio analize, pateikti perspektyvinį ir prognozėmis paremtą scenarijų, kaip išvengti bankroto.

Tyrimo objektas – ūkio bankroto tikimybė.

Baigiamajame darbe buvo naudoti šie tyrimo metodai:

1.Mokslinės literatūros palyginamoji analizė;

2.Apklausa.

  • Ekonomika Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 1270 KB
  • 2014 m.
  • 57 puslapiai (10891 žodžiai)
  • Kolegija
  • Nerijus
  • Ūkio bankroto tikimybės vertinimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Ūkio bankroto tikimybės vertinimas. (2014 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/ukio-bankroto-tikimybes-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 01:49
×