Ūkio pristatymas analizė


Įvadas. Ūkio pristatymas. Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir jos įvertinimas. Augalininkystės produktų gamyba. Ūkyje pagamintos produkcijos paskirstymas. Investicijų planavimas. Gamybos išlaidų skaičiavimas. Sėklų reikmės ir išlaidų joms įsigyti skaičiavimas. Trąšų reikmės ir išlaidų joms įsigyti paskaičiavimas. Augalų apsaugos produktų reikmės ir išlaidų jiems įsigyti apskaičiavimas. Žemės ūkio technikos techninių priežiūrų ir remonto išlaidos. Degalų ir tepalų reikmės ir išlaidų jiems įsigyti skaičiavimas. Mokesčiai. Kitos gamybos išlaidos. Gamybinės veiklos įvertinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Marijampolės apskrityje vidutinis melžiamų karvių skaičius yra 4,6. ūkyje yra laikoma 10 melžiamų karvių. Lyginant su apskrities duomenimis, analizuojamame ūkyje melžiamų karvių skaičius yra didesnis nei statistinis vidurkis apskrityje.

Analizuojamame ūkyje mėšlas yra kaupiamas mėšlidėje, o jai prisipildžius mėšlas išvežamas į rietuves laukuose, tuomet yra panaudojamas kaip organinė trąša tręšti laukams.

ūkyje daugiausiai ploto užima ariama žemė – 20 ha, palyginti Lietuvoje panašaus dydžio ūkiuose ariamos žemės vidurkis yra 34,65 ha. Ūkyje žemės ūkio naudmenų iš viso yra 85,47 proc., o tai atitinka 40 ha plotą. Ne žemės ūkio naudmenys, tai yra žemė po pastatais, miškas, krūmai bei vandens telkiniai užima 6,8 ha, o tai yra 14,53 proc. visos turimos žemės. Lietuvoje panašaus dydžio ūkiuose žemės ūkio naudmenų vidurkis yra yra 43,66 ha. Taigi analizuojamame ūkyje ŽŪN skaičius yra nežymiai mažesnis už Lietuvos statistinį ūkių vidurkį.

Didžiausią pasėlių ploto dalį sudaro pievos, ganyklos (apie 27 proc.), nemažą dalį užima žieminiai kviečiai (apie 12 proc.), kiti augalai užima apie 61 proc. viso pasėlių ploto.

Sėjomainos laukai nėra visiškai vienodi, tačiau skirtumas nėra labai didelis (daugiausiai 2,7 ha). Šie augalai yra kas met kaitaliojami vietomis pagal sudarytą sėjomainą.

Ūkininkas turi ateities planuose išnaikinti krūmus, kurie yra ganyklos viduryje ir paversti juos kultūrine ganykla, be to vidury krūmų yra maža pelkė, ją taip pat reiktų nusausinti, tačiau tam reikia papildomų pajamų.

Daugiausiai produkcijos gaunama iš pievų ir ganyklų, nes iš jų yra gaminami pašarai gyvuliams tvartiniam laikotarpiui. Pievų ir ganyklų produkcija sudaro visos gaunamos produkcijos ūkyje.

Analizuojamame ūkyje daugiausiai pagamintos augalininkystės produkcijos yra skirtos pašarui (81,16 proc.) ir tik nedidelė produkcijos dalis skirta sėklai (5,44 proc.) bei pardavimui (13,4 proc.)

Šieno ir kultūrinių ganyklų žaliosios masės kiekiai skiriasi 32 procentais, todėl atitinkamai piniginės įplaukos už šieną yra didesnės. Bendra piniginių įplaukų suma siekia 2505 eurus.

Daugiausiai gaunama piniginių įplaukų už žieminių kviečių sėklą (360 Eur) , mažiausiai gaunama už javų mišinių sėklą (80 Eur). Bendra piniginių įplaukų suma už sėklai skirtą produkciją siekai 901,6 Eur.

Daugiausiai produkcijos yra skiriama pardavimui, tai yra pieno (26,6 t), veršelių (10 vnt) ir galvijienos gyvu svoriu (4 t). Likusi produkcija yra sunaudojama pašarui bei maistui.

Daugiausiai pajamų gauama iš galvijienos gyvu svoriu (5200 Eur). Antroje vietoje pagal pajamų dydį yra pienas (3458 Eur). Bendra piniginių įplaukų suma už prekinę gyvulininkystės produkciją yra 9978 Eur.

Produkcijos kiekis siekia 2,5 t. Už pašarui skirtą gyvulininkystės produkciją, kuriai priklauso pienas ir kuriuo yra maitinami jauni veršeliai, yra gaunami 325 eurai.

Produkcijos kiekis yra nedidelis – 0,15 t. Ji yra sunaudojama maisto gaminimui. Už šią produkciją yra gaunamos piniginės įplaukos. (195 Eur).

Investicijos – tai ilgalaikiai kapitalo įdėjimai naudai gauti. Kapitalo investavimas yra labai svarbi verslo veiklos sritis, nes nuo teisingai pasirinktos investavimo krypties priklauso įmonės ateitis. Todėl prieš investuojant kapitalą į tam tikrą veiklos sritį, būtina apskaičiuoti ne tik investicijų reikmę, bet ir kiek bus gaunama pelno, bei per kiek metų įdėtas kapitalas bus susigrąžintas.

  • Žemės ūkis Kursinis darbas
  • Microsoft Word 107 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (6279 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurgita
  • Ūkio pristatymas analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Ūkio pristatymas analizė. (2017 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/ukio-pristatymas-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 20:33
×