Ūkio statistikos egzamino klausimai


Statistiniai duomenų rinkimo metodai. Anketinė apklausa. Apklausos organizavimo rūšys , anketavimo pranašumai ir trūkumai. Imties metodas. Imties rūšys. Imties tyrimų klaidos. Stochastinis arba statistinis ryšys. Koreliacija , Regresija. Indeksų metodas. Indeksų esmė ir rūšys. Indeksų esmė ir rūšys. Ekonominis augimas , jo matavimo vienetai. Ekonominio audimo veiksniai. Gyventojų skaičiaus nustatymo būdai. Natūralus ir mechaninis gyventojų skaičiaus kitimas. Tiksliausiai gyventojų skaičius nustatomas juos surašant. Kitas duomenų apie gyventojus šaltinis yra jų registras. Santykiniais rodikliais. Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Natūralus nedarbo lygis. Faktiškas nedarbo lygis. Ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai. Natūralusis nedarbo lygis. Faktiškasis nedarbo lygis. Nacionalinis produktas ir pagrindiniai jo rodikliai BNP BVP , NP . Neapskaitomos ekonomikos vrtinimo metodai. Tiesioginiai metodai. Netiesioginiai metodai. Mišrieji metodai. Nacionalinės pajamos. Nacionalinis turtas , jo sudėtinės dalys. Finasinis ir nefinansinis nacionalinis turtas. Nefinansinis turtas. Kainų stebėjimo metodai. Kainų indeksai. Konkretūs agregatinių Laspeyreso ir Paasche kainų indeksų , besiskiriančių svėrimo. Taikymo variantai. Bankų ir finansų įstaigų staistika. Bankinės veiklos indikatoriai. Pinigų perkamoji galia. Infliaciją. Bankų statistika. Bankinė veikla. Šitaip apskaičiuotas indeksas vadinamas. Jis ir. Savo turiniu yra skirtingi. Infliacija identifikuojama VKI kitimo mastu. Ūkio ciklai , jų rūšys. Ūkio konjunktūros indikatoriai ir jų sudarymo metodai. Ekonominiais indikatoriais. Bendrieji indikatoriai. Paprastųjų indikatorių junginiai. Klasikinė ūkio ciklų statistinio tyrimo metodika. Tarptautinė ūkio integracija. Struktūrinių šalių palyginimo rodiklių sistema.


ekspedicinė, kai registratorius aplanko respondentą ir pats užpildo anketą;

o atsitiktinės paklaidos (atsiranda tyrimui naudojant gausią informaciją). Tai skirtumas tarp imties vidurkio ir visos aibės vidurkio. Atsitiktinių paklaidų atsiranda naudojant tas pačias matavimų procedūras ir instrumentus. Atsitiktinės paklaidos vidurkiai mažėja mažėjant stebinių skaičiui.

Stochastinis arba statistinis ryšys. Koreliacija, Regresija.

Koreliacija. Nefunkcinės priklausomybės grafinis vaizdas vadinamas koreliaciniu lauku. Kuo glaudžiau taškai koreliaciniame lauke išsidėstę apie kokią nors tiesinę liniją, tuo ryšys stipresnis. Kai taškai išsidėsto ant tiesės, koreliacinis ryšys tampa funkcinis. Koreliacijos koeficientas gali svyruoti intervale [-1,1]. Teigiamas koeficientas parodo, kad x didėjant y taip pat didėja, o neigiamo koreliacijos koeficiento atveju yra atvirkščiai.

Regresija. regresinė priklausomybė kiekybiškai išreiškia ryšį tarp faktorinio požymio (požymių) x ir rezultatinio požymio (požymių) y grupinių vidutinių reikšmių naudojant vadinamąją empirinę regresijos liniją arba regresijos lygtį. Paprastai naudojami keli regresijos tinkamumo rodikliai:

Vidutinė kvadratinė regresijos paklaida (standartinė regresijos paklaida, absoliutinė regresijos paklaida);

Indeksų esmė ir rūšys. Vienas iš seniausių statistikos metodų - indeksų metodas. Jo paskirtis - kiekybiškai charakterizuoti sudėtingų socialinių reiškinių santykinį kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu.Sąvoka „indeksas" turi dvejopą prasmę:

tai tam tikras rodiklis arba tam tikrų skaičiavimų rezultatas;

tai ypatinga santykinių dydžių rūšis.

Indeksais plačiąja prasme vadinami ypatingos rūšies sisteminiai santykiniai dydžiai, kurie atspindi sudėtingų socialinių-ekonominių reiškinių arba atskirų elementų kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu. Priklausomai nuo to, ką indeksas atspindi: ar sudėtingo reiškinio tam tikro elemento kitimą, ar to reiškinio tam tikrų elementų grupės kitimą, ar visos sudėtingo reiškinio elementų aibės kitimą laiko ar teritorijos atžvilgiu, turime:

Socialiniai-ekonominiai reiškiniai, galintys tapti indeksinės analizės objektu, yra trijų tipiškų rūšių:

kiekybiniai (charakterizuoja tiriamos aibės arba jos dalies dydį, kurį galima tiesiogiai nustatyti, pvz., prekių kiekis, dirbančiųjų skaičius);

kokybiniai (rodo tam tikrą savybę, būdingą atskiriems vienetams arba jų grupėms, pvz., kaina, išlaidos, darbo produktyvumas, darbo užmokestis,);

apimties (gaunami kaip pirmųjų rodiklių sandauga, rodanti bendrą tiriamo reiškinio apimtį, pvz., prekių apyvarta, produkcijos vertė, darbo užmokesčio fondas).

Ekonominis augimas, jo matavimo vienetai. Ekonominio audimo veiksniai.

Sn - nuolatiniai gyventojai (konkrečioje vietovėje nuolat gyvenantys gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar tyrimo momentu šie gyventojai šioje vietovėje yra, ar jų nėra);

Sli - gyventojai, laikinai išvykę į kitą vietovę;

Sla - gyventojai, laikinai atvykę į vietovę, bet joje nuolat negyvenantys.

Tai pagrindinės gyventojų skaičių identifikuojančios skaitinės kategorijos. Jos susijusios šia priklausomybe:

Sn = Se + Sli- Sla(2.1)

Ekonomiškai aktyvūs ir neaktyvūs gyventojai. Natūralus nedarbo lygis. Faktiškas nedarbo lygis.

Faktiškasis nedarbo lygis (N1) yra bedarbių skaičiaus dalis ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiuje (dažniau darbingo amžiaus gyventojų skaičiuje), išreikšta procentais.Šių rodiklių apskaičiavimui imami gyventojų surašymų, namų ūkių, įmonių tyrimų, įdarbinimo įstaigų ataskaitų duomenys. Identifikuojant padėtį darbo rinkoje, be minėtų rodiklių, apskaičiuojama vidutinė nedarbo trukmė, nedirbančiųjų (bedarbių) įdarbinimo norma (įdarbintų ir užregistruotų bedarbių skaičiaus procentinis santykis).

Nacionalinis produktas ir pagrindiniai jo rodikliai (BNP,BVP, NP).

Pagrindiniai nacionalinio produkto rodikliai yra šie:

BVP yra visų prekių ir paslaugų, sukurtų šalyje ataskaitiniu laikotarpiu vertė, kaip galutinis gamybinės veiklos rezultatas.

BNP = BVP + KŠG – ŠGU(2.7)

mišrieji metodai. Tai tyrimai, paremti tiesioginiais, netiesioginiais ir ekspertinių vertinimų metodais..

įstaigų ir organizacijų turtas (PK + AS);

  • Statistika Konspektas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (4062 žodžiai)
  • Gedas
  • Ūkio statistikos egzamino klausimai
    10 - 9 balsai (-ų)
Ūkio statistikos egzamino klausimai. (2016 m. Vasario 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/ukio-statistikos-egzamino-klausimai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 04:39
×