Ukio statistikos egzamino konspektas


Ekonomikos augimo šaltiniai. Mokslo ir technikos pažanga. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Perkamoji galia (angl. purchasing power).


tai ypatinga santykiniu ̨ dydžiu ̨ rušis.Iš tikru ̨ju ̨ indeksai yra ypatinga santykiniu ̨ dydžiu ̨ rušis, nes vienu rodikliu pateikiama daugelio, dažnai skirtingu ̨ pavadinimu ̨vienetu ̨ aibes kitimo laiko ir teritorijos atžvilgiu charakteristika

Indeksai neatspindi vieno ar kito reiškinio dydžio, arba jo lygio,o suteikia jo lyginam ̨aj ̨a charakteristik ̨a, t.y. apsiriboja šio reiškinio kitimo keiciantis situacijai (laiko ar teritorijos atžvilgiu) išmatavimu.

riklausomai nuo to, k ̨a indeksas atspindi: ar sudetingo

reiškinio tam tikro elemento kitim ̨a, ar to reiškinio tam tikru ̨elementu ̨ grupes kitim ̨a, ar visos sudetingo reiškinio elementu ̨aibes kitim ̨a laiko ar teritorijos atžvilgiu, turime:elementariuosius(individualiuosius) indeksus (vartotoju ̨kainu ̨ indeksas, exporto/importo apimties indeksas;migracijos indeksas) ;grupinius indeksus;( NASDAQ, DJA, darbo kaštu ̨

indeksas)) bendruosius(suvestinius) indeksus. (geroves indeksas,

̇esanalizes objektu, yra triju ̨ tipišku ̨ rušiu ̨:kiekybiniai

(charakterizuoja tiriamos aibes arba jos dalies dydi ̨, kuri ̨ galima tiesiogiai nustatyti, pvz., prekiu ̨ kiekis,

2. Standartinė paklaida (t (Standart Error); galima apskaičiuoti pagal klasikinę paklaidos dispersijos formulę.

Ekonomikos augimas - ekonomikos teorijos dalis, kurioje analizuojamos ekonomikos augimo priežastys. Tiria tokius veiksnius kaip, užtikrinančius realiojo BNP , taip pat ir realiojo BVP produkto didėjimą ir pastovų šalies gamybinio pajėgumo kilimą.

Joana. 2. Gyventojų skaičius. Demografinės problemos pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.

Tiksliausiai gyventojų skaičius nustatomas juos surašant. Gyventojų surašymai atliekami vienu metu nustatytoje teritorijoje pagal bendrą programą ir metodologiją registruojant kiekvieną stebėjimo vienetą. Yra ištisinių stebėjimų, atliekamų kas 10 - 15 metų.

Demografinės problemos pasaulyje, ES ir Lietuvoje

Histerezės efektas - kai didėjatrumpalaikis nedarbas, jis tęsiasi ir virsta ilgalaikiu pasitraukimu iš darbo rinkos. Minėtas efektas pasireiškia tada, kai darbo rinka pradeda atsigauti, o bedarbiai nesiintegruoja į darbo rinką ir renkasi ilgalaikes nedarbo išmokas arba negalios bei ankstyvo išėjimo į pensiją išmokas.

Atskleisti daugelį ryšių tarp gamybos ir nedarbo, kainų lygio, pajamų ir t.t.

Naudojant skatinančią fiskalinę politiką, vyriausybė padidina išlaidas ir sumažina mokesčių tarifus, arba imasi abiejų šių priemonių iš karto. Šie veiksmai padidina visuminę paklausą ir skatina Bendrojo nacionalinio produkto didėjimą, tačiau tuo pat metu didėja biudžeto deficitas ir kainos.

deficitinis valstybės biudžetas (valstybės išlaidos viršija pajamas)

ūkio recesija (smunkant darbo našumui auga produkcijos kaina)

Finansuose yra trys pagrindiniai dokumentai: balansas; pelno(nuostolių) ataskaita; pinigų srautų ataskaita.

Investicijų grąža yra susijusi su pagrindiniu verslo principu -kiekvienas turto euras turi atitikti lėšų litą˛, pasiimtą iš rinkos. Šie pinigai gali atsirasti tik iš veiklos pelno, gauto efektyviai naudojant turtą.Kai invesicijų grąža yra lygi aba didesnė už lėšų kainą, verslas yra gyvybingas.

Terminas "finansinis svertas" vartojamas pavaizduoti ryši ˛ tarp pelno ir fiksuoto palūkanų˛ mokesčio. Jei finansinis svertas yra didelis, tai palūkanos sudaro didelę dalį pelno prieš palūkanas ir net mažas veiklos pelno paskeitimas turės didelę ˛itaką savininkų grąžai. Daug skolingai bendrovei gerai sekasi ekonomikos kilimo laikotarpiu tačiau ji patiria didelius sunkumus recesijos metu.

Skolos ir nuosavybės santykis -- Tai vienas iš fundamentalių ˛imonės finansinių matu˛. Šis rodiklis nusako balansa˛ tarp lėšų, atė jusių iš savininko ir pasiskolintų lėšų. Trys skolos apskaičiavimo būdai:

Akcinių˛ bendrovių vertė nustatoma akcijų rinkoje. Įmoniu˛ kurios nėra viešai kotiruojamos biržoje vertė taip pat priklauso nuo rinkos. Akcijų kaina:

Nominali vertė – tai akcijų kaina pagal susitarimą, Ji yra įsivaizduojama ir paprastai nedidelė, nustatoma registruojant akcinę bendrovę

  • Statistika Konspektas
  • Microsoft Word 7845 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5044 žodžiai)
  • Viktorija
  • Ukio statistikos egzamino konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Ukio statistikos egzamino konspektas. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/ukio-statistikos-egzamino-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:41
×