Ultra Vires doktrinos samprata


Įvadas. Ultra vires doktrinos samprata. Pirmosios tarybos direktyvos nuostatos dėl ultra vires doktrinos ir jų įgyvendinimas Lietuvos respublikos civiliniame kodekse. Išvados. Literatūros sąrašas.


Aptarti pirmosios Tarybos direktyvos nuostatą dėl ultra vires doktrinos ir jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Žodžių žodyne ultra vires sąvoka semantiškai, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „daugiau negu leidžia jėgos“. Taigi ši sąvoka nusako veiksmus, viršijančius nustatytą kompetenciją.

2) negalioja ir tie sandoriai, kuriuos sudarė juridinio asmens valdymo organai, viršydami įstatymuose ar steigimo dokumentuose nustatytą savo kompetenciją.

Pirmuoju aspektu ultra vires doktrina suprantama Jungtinėje Karalystėje ir kontinentinės teisės valstybėse, išskyrus Vokietija, kur atstovavimas bendrovei yra paremtas įgaliojimo teorija (angl. The Mandate Theory). Ji grindžiama požiūriu, kad juridinis asmuo veikia per atstovą, kurio galių apimtis, remiantis įprastu santykių tarp įgaliotojo (angl. Principal) ir įgaliotinio (angl. Agent), priklauso nuo įgaliotiniui suteikto įgaliojimo (angl. Power of Attorney) turinio, todėl šiuo atveju visai nesvarbu, įgaliojimus apribojo įstatymas ar įgaliotojas, o trečiosioms šalims taikoma numanomo žinojimo (angl. constructive notice) apie galių apribojimus prezumpcija. Antrasis ultra vires aspektas yra vokiškosios juridinio asmens valdymo organų teorijos rezultatas. Pagal tai, valdymo organas nėra juridinio asmens įgaliotinis civilinės teisės požiūriu, o jo galias pagal įstatymus gali riboti stebėtojų taryba, steigimo dokumentai, dalyvių susirinkimas arba paties valdymo organo priimti sprendimai, tačiau tokie apribojimai, išskyrus imperatyviai numatytus įstatymuose, negali būti panaudoti prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.

Daugelio valstybių šiuolaikinė įmonių teisė nedaro esminio skirtumo tarp fizinio ir pelno siekiančio juridinio asmens teisnumo, tačiau kai kuriose valstybėse pripažįstama, kad visi juridiniai asmenys turi tik specialų teisnumą, nors specialaus teisnumo pažeidimo pasekmės jau nebėra tokios skaudžios, kaip anksčiau. Lietuvoje ultra vires doktrina visa apimtimi taikoma tik viešiesiems juridiniams asmenis. LR CK 1.82 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad viešųjų juridinių asmenų sudaryti sandoriai, prieštaraujantys jų veiklos tikslams, gali būti pripažįstami negaliojančiais, kitaip tariant, toks sandoris galioja, kol nėra nuginčytas teisme. Privačiųjų juridinių asmenų atžvilgiu ultra vires doktrinos atsisakyta. Tačiau jos atsisakymas turi ir tam tikrų neigiamų aspektų. Teisininkai pastebi, jog tokiu būdu padidėja valdymo organų reikšmė, nes negalima pripažinti negaliojančiu jokio sandorio, net prieštaraujančio juridinio asmens veiklos tikslams ar tiesiogiai uždrausto steigimo dokumentuose (tai taikoma ir dovanojimo ar kitoms neatlygintinėms sutartims), o sudarius tokį sandorį, išieškoti iš juridinio asmens valdymo organų padarytą žalą gali būti sudėtinga. Reikia pastebėti, kad siekiant apsaugoti viešąjį interesą, kai kurios veiklos rūšys, susijusios su padidėjusiu pavojumi žmogaus gyvybei, sveikatai, aplinkai, ginkluotės gamyba bei įsigijimu ir pan., yra licencijuojamos ar nustatomi specialūs reikalavimai verstis viena ar kita veikla, todėl nepriklausomai nuo to, ar juridinis asmuo turi universalųjį ar specialųjį teisnumą, nesilaikius licencijavimo ar kitokių specialių leidimų nustatytos tvarkos, gali pasireikšti ultra vires doktrina. Pagal LR CK 2.75 straipsnio 1 dalį, juridinių asmenų teisnumas gali būti apribotas tik įstatymu nustatytais pagrindais ir tvarka. Licencijuojamos veiklos rūšys vadovaujantis LR CK 2.78 straipsnio 2 dalimi tai pat nustatomos tik įstatymu.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 38 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (2447 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Ultra Vires doktrinos samprata
    10 - 2 balsai (-ų)
Ultra Vires doktrinos samprata. (2017 m. Rugsėjo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/ultra-vires-doktrinos-samprata.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:03
×