UML pagrindai


Informatikos skaidrės. UML pagrindai. Uml. UML privalumai. Spartus sistemų kūrimas (angl. Rapid Development). Reikalavimų išgavimas. Analizė. Projektavimas. Kūrimas. Diegimas. UML komponentai. UML diagramų tipai (visi). UML diagramų tipai. UML modeliavimo ir sistemų kūrimo priemonės. Vartojimo atvejų diagramos. Aktoriai. Vartojimo atvejis. Detalus vartojimo atvejo aprašymas. Vartojimo atvejų modelis. Vartojimo atvejų diagramos pavyzdys. Kardinalumai. Quake II vartojimo atvejų diagrama. Ryšiai. <>. <>. Aktorių hierarchija. Veiklos arba Scenarijų diagramos. Elementai. Veiklos diagramos modelis. Veiklos diagramos pavyzdys. Išsišakojimas ir apjungimas. Išlygiagretinimas ir sinchronizavimas. Objektai. Signalai. Detali veiklos diagrama.


Ko iš mūsų nori užsakovas??? Verslo procesų identifikavimas: Scenarijų diagramos (angl. activity) Dalykinės srities analizė: Aukšto lygio klasių diagrama Sąveikaujančių sistemų išskyrimas: Realizacijos (angl. deployment) Rezultatų pristatymas užsakovui.

Vartojimo atvejų identifikavimas: Vartojimo atvejų diagrama (-os) (angl. use case) Vartojimo atvejai detalizuojami: Veiksmų sekų aprašymai Detalizuojamos klasių diagramos: Detalizuota klasių diagrama Analizuojamos sistemos galimos būsenos: Būsenų diagrama (angl. state) Nustatomos objektų tarpusavio sąveikos: Sekų ir bendradarbiavimo diagramos (angl. sequence, collaboration) Analizuojama sąveika su kitomis sistemomis: Detali realizacijos diagrama (angl. deployment).

Objektų diagramų kūrimas ir detalizavimas: Scenarijų diagramos (angl. activity) Komponentų diagramų kūrimas Diegimo (angl. deployment) plano sudarymas Vartotojo sąsajos projektavimas ir prototipai Testų kūrimas Dokumentacijos kūrimas: Dokumentacijos struktūros sudarymas.

Kodo rašymas Kodo testavimas Vartotojo sąsajų kūrimas ir testavimas Pilna sistemos dokumentacija.

Sistemos atstatymo plano sudarymas Sistemos įdiegimas aparatūrinėje įrangoje Integruotos sistemos testavimas Šventimas  ... arba ne .

Būsenų (angl. state) diagramos: Nusako objektų būsenas ir jų pasikeitimus laike. Bendradarbiavimo (komunikavimo) (angl. collaboration, communication) diagramos: Aprašo objektų sąveiką. Realizacijos (angl. component, deployment) diagramos: Nusako sistemos komponentus ir parodo fizinę sistemos struktūrą.

Veiksmų būsenos – aprašo sistemoje atliekamus veiksmus. Perėjimas – jungia dvi veiksmų būsenas, atvaizduoja vykdymo eigą. Išsišakojimas (angl. branch) Sinchronizavimas: Išlygiagretinimas (angl. fork) Apjungimas (angl. join) Objektai Signalai.

UML pagrindai. (2014 m. Lapkričio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/uml-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:25