Uosto tyrimas


Klaipedos uosto direkcija referatas. Empirinis tyrimo metodas vertikali horizontali analize.

Įvadas. Vį „klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Organizacinė valdymo struktūra. Apskaitos politika. Kokybės politika. Ssgg analizė. Vį „klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ vidaus audito tarnyba ir jos veiklos organizavimas. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Mokumo, pelningumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės pirkėjų skolų pirminiai apskaitos dokumentai ir jų atsispindėjimas įmonės balanse. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Tyrimo problemos aktualumas: Vidaus auditas Lietuvoje atsirado palyginti neseniai. Vidaus auditas vertina, kaip veikia vidaus kontrolės sistema, nurodo jos trūkumus, ir pateikia vadovybei pasiūlymus dėl jos gerinimo. (D. Daujotaitė 2006). Lietuvos audito rinka dar nėra nusistovėjusi, nėra aiškūs įstatymuose numatyti reikalavimai auditui, auditoriams praktikams labai trūksta mokomosios, metodinės literatūros (J.Mackevičius 2009). Privalomai auditas atliekamas tik didelėse įmonėse, nemokama pasirinkti tinkamų audito paslaugų kainų. Neretai pasitaiko, kad auditas atliekamas formaliai tik todėl, kad to reikalauja įstatymai, įmonių vadovybė nesinaudoja galima audito nauda, neanalizuoja auditoriaus išvadų ir pasiūlymų (Barzelay 2010).

Tyrimo objektas: VšĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Darbo tikslas: ištirti VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Darbo uždaviniai:

1.Susipažinti su įmonės pagrindine veikla.

2.Apibūdinti vidaus audito tarnybą ir jos veiklos organizavimą.

3.Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizes, bei ištirti mokumo, pelningumo bei veiklos efektyvumo rodiklių teorinius pagrindus.

4.Atlikti pirkėjų skolų auditą bei ištirti jų pirminių dokumentų atsispindėjimo įmonės balanse teorinius pagrindus

Tyrimo bazė: VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“

Tyrimo tipas: teorinis, empirinis..

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, vertikali, horizontali analizės, santykinių rodiklių skaičiavimas, finansinė analizė, nacionaliniai ir tarptautiniai audito standartai, nacionaliniai verslo apskaitos standartai, SSGG analizė.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 170 KB
  • 2013 m.
  • 21 puslapis (4488 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ataner
  • Uosto tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Uosto tyrimas. (2013 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/uosto-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 10:00
×