Upės baseino vandens kokybės vertinimas


Upės baseino vandens kokybės vertinimas. Bartuvos upės analizė. Pagrindinės upės hidromorfologinės charakteristikos. Fizinės-geografinės upės baseino charakteristikos. Pagrindiniai antropogeninės taršos šaltiniai upės baseino teritorijoje. Upės monitoringo taškai. Upės cheminis užterštumas, vykdomas monitoringas. Vandens kokybės vertinimo skaičiavimai. Tiesios švarios upės debito įvertimas ir atstumo iki visiško teršalų susimaišymo taško nustatymas. Prognozojamos azoto apkrovos upei nustatymas. Bendro azoto priklausomybės nuo debito grafinis pateikimas. Upių santakos debito, vandens temperatūros ir ištirpusio deguonies koncentracijos įvertinimas. Bakteriologinio upės užterštumo vertinimas. Taršos parametrų reguliavimas upės ruože. Ištirpusio o. Koncentracijos upėje vertinimas. Anaerobinių sąlygų įtakos tyrimas ištirpusio o. Koncentracijos profiliui upėje. Literatūra.

Upėje C taške Nr.2 nustatoma prognozuojama azoto apkrova. Skaičiavimams bus naudojamai septynių dienų upės vidutiniai debitai.

Upių B ir C santakos vietoje, taške Nr.3, bus įvertintas upių santakos debitas, vandens temperatūra ir ištirpusio deguonies koncentracija.

Upės A taške Nr.4 bus nagrinėjamas bakteriologinis upės užterštumas E. Koli bakterijomis.

Upių A ir B santakoje, taške Nr.5 bus nagrinėjama taršos parametrų reguliavimas, atkreipiant dėmesį į chloridus, kaip konservatyvią medžiagą.

Upės A taške Nr.6, esančiame už santakos su upe B, bus nagrinėjama ištirpusio deguonies koncentracija.

Upės C taške Nr.7 bus nagrinėjama anaerobinių sąlygų įtaka ištirpusio deguonies koncentracijos profiliui nagrinėjamoje upėje.

Upės hidrologiniai parametrai, darantys įtaką vandens judėjimui upės baseine, susiję su krituliais, potvynių - atoslūgių reiškiniais, vagos debito kitimais, gruntinių ir dirvos vandenų skverbimosi į upės vagą tyrimais ir kt. Nagrinėjant atvirų telkinių vandens kokybės modelių sudarymo ypatumus, pagrindinės upės hidrologinės charakteristikos yra debitas, greitis ir geometriniai parametrai. Upės debitas nagrinėjamame vagos skerspjūvyje priklauso nuo:

baseino charakteristikų ( baseino ploto, perimetro, upės baseino aukštupio altitudės iki nagrinėjamo taško;

užtvankų bei rezervuarų, galinčių reguliuoti upės debitą, vietų ir kitų nagrinėjamoje baseino dalyje debito mažėjimo ir didėjimo šaltinių.

Apskaičiavę hidraulini spindulį ir upės vagos nuolydi pagal 2.1.3 formulę apskaičiuojame upės tekmės greiti U:

Apskaičiavę upės tekmės greitį, galime apskaičiuoti pagal (2.1.1. ir (2.1.2.) formules, švarios upės debitą ir atstumą iki visiško teršalų susimaišymo taško:

Teršalai su upės vandeniu visiškai susimaišys už 684,4 m nuo jų išleidimo vietos.

2.2 Prognozojamos azoto apkrovos upei nustatymas.Bendro azoto priklausomybės nuo debito grafinis pateikimas.

Reikia apskaičiuoti upelio vidutinę kitų 10-ies dienų azoto apkrovą (W), jei paros debitu kitimas per šias dienas yra toks: 3.8; 6.0; 9,4; 10,3; 9,6; 11,7; 12,8; 15,2; 14.3; 12,2 m3/s.

Gautą laužtinę kreivę aproksimuojame tiese, t.y. brėžiame geriausiai tinkančia tiesę. Tiesėje pasirenkame du taškus, nuleidę statmenis į ašis surandame tų taškų koordinates.

Šiuo atveju koncentracijai ir debitui (C ir Q) nustatyti geriausiai tinka taškai A( 0,82; 9,0) ir B(1,21; 16,0). Randame koeficientų a ir b reikšmes (2.2.1 ir 2.2.2):

Pagal šią empirinę formulę bei žinomus kitų dešimties sienų debitus, apskaičiuojame bendrojo azoto koncentracijas bei kiekvienos dienos teršalų apkrovas pagal formulę 2.2.4:

Iš gautų rezultatų matyti, kad 10-ies dienų vidutinė teršalų apkrova bus 10,19 g/s.

2.3. Upių santakos debito, vandens temperatūros ir ištirpusio deguonies koncentracijos

Apskaičiuojame ištirpusio deguonies koncentraciją visiško susimaišymo taške, laikant, kad deguonis iki to momento niekur nebuvo naudojamas 2.3.3 formulė:

deguonies koncentracija upių santakoje B upės atžvilgiu padidėja iki T = 18,99 °C ir C=5,26

Iš gautų rezultatų matome, kad nuotekose reikia sumažinti bakterijų koncentraciją 89,32 %. Norint tai įvykdyti reikia taškinio šaltinio nuotekose bakterijų koncentraciją sumažinti iki

Teršalų masės apkrova W parodo, kiek medžiagos, turinčios masę m, išleidžiama iš taškinio šaltinio per laiko vienetą:

Pramoninio taršos šaltinio apkrova

  • Microsoft Word 1066 KB
  • 2016 m.
  • 32 puslapiai (3850 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ana
  • Upės baseino vandens kokybės vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Upės baseino vandens kokybės vertinimas. (2013 m. Balandžio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/upes-baseino-vandens-kokybes-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Kovo 30 d. 09:25
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo