Uždaros akcinės bendrovės „daimotra“ finansinės veiklos analizė


Uždaros akcinės bendrovės „daimotra“ finansinės veiklos analizė.


Šio darbo tikslas išanalizuoti :

Darbo uždaviniai :

Aprašyti įmonę (pateikti trumpą jos istoriją, aprašyti veikos rūšis, parduodamas prekes, rinką, pardavimus,)

Išanalizuoti pagrindinius analizės metodus, kuriais remiantis tiriama finansinė būklė;

Pastebėti esmines įmonės finansines problemas.

Palyginti įmonės veiklą su kitomis panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis.

Pateikti apibendrintas išvadas apie įmonės padėtį, jos trūkumus, privalumus, galimybes ir grėsmes.

Įmonėje dirba nedidelis jaunų, kūrybingų ir kvalifikuotų darbuotojų kolektyvas. Kolektyvas visas savo idėjas ir planus stengiasi sėkmingai pritaikyti savo verslui vystyti ir plėtoti. Ieškoma naujų bendradarbiavimo partnerių, stengiamasi laiku atsiskaityti su tiekėjais (nors ne visada pavyksta).

Įmonė stengiasi įsigyti kuo daugiau naujų įrengimų, gerinti dirbančiųjų darbo sąlygas.

Įstaiga gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinama. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Naudoti tokie informacijos šaltiniai:

Atliekant finansinę įmonės „Daimotra“ analizę panaudotos tokios analizės rūšys:

Suformuoti finansinių rodiklių sistemą, kuri leistų prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti priimamų sprendimų ekonominį efektyvumą.

Finansinę analizę galima atlikti taikant įvairiausius metodus : horizontalią bei vertikalią analizę, grupavimą, balansinius sugretinimus.

Lyginant 2003m. su 2004m. pastebimas padidėjęs bendro turto pokytis (išaugo 30% arba 51361Lt). Trumpalaikis turtas sumažėjo 17,76, %, tam įtakos turėjo prekių, skirtų perparduoti atsargų sumažėjimas. Pirkėjų įsiskolinimas 2005 metais sumažėjo iki 22,66%. Grynųjų pinigų sumažėjimas sąskaitoje 50% leidžia daryti išvadą, jog sumažėjo įmonės mokumas.

Ilgalaikio turto sudėtyje padidėjo kitas materialus turtas – 41% arba 56437Lt,ir nematerialus turtas padidėjo 311,62% arba 5768Lt., įmonė įsigijo licenciją, skyrė pinigų prestižui.

2005 metais 3,32% padidėjo kapitalas ir rezervai. Šio rodiklio padidėjimas rodo teigiamus pokyčius įmonės veikloje. Tiekėjams skolos per 2005 metus sumažėjo iki 45% ,tai reiškia – sumažėjo savininkų įsipareigojimai. Lyginant su 2004 metas skolos tiekėjams sumažėjo 2745Lt. , vadinasi įmonė laiku atsiskaitinėja su tiekėjais už patiektas prekes.

2004 metais įsipareigojimai bei savininkų nuosavybė įmonėje sumažėjo 23%, t.y. šiais metais įmonėje sumažėjo ir nuosavas (2,56%) ir skolintas kapitalas (82,75%). Nuosavo kapitalo sumažėjimas kelią didesnę riziką įmonės savininkams, nes mažėja jų kapitalo dalis. 2005 m. savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai padidėjo 30%.

2.2 Horizontali pelno ( nuostolių) ataskaitos analizė

Iš dinamikos pelno (nuostolių) analizės matyti, jog pardavimai 2004 m. mažėjo (14,17%), o 2005 metais vėl pradėjo augti ir pakilo iki 26,9% arba 95 tūkst. Lt. Nagrinėjamojo įmonėje savikaina per 2003 metus sumažėjo 9,7%, o per 2004 metus išaugo 23,85 % arba 81 tūkst. Lt Lt. Savikainos išaugimas lėmė pardavimo pajamų padidėjimą. Bendrosios ir administracinės išlaidos 2004 metais padidėjo 7% arba 0,8 tūkst. Lt, 2005 metais 10,66% arba 1,3 tūkst. Lt. Šiuo atveju išlaidų augimo priežastimis galėjo būti atlyginimų augimas, patalpų nuomos išlaidos ar kitos paslaugos.

2004 metais įmonė patyrė tipinės veiklos nuostolį 2,4 tūkst. Lt, o 2005 m. jau gavo pelną 0,8 tūkst. Lt, kuris palyginus su 2003 metais sumažėjo 133,33% . Kitos veiklos pajamos įmonėje sparčiai augo, 2004 metais jos siekė 131,5%, o 2005 m. – 68,18%. Pagal šiuos rodiklius galima spręsti, jog įmonėje buvo priimti geri sprendimai pajamoms iš kitos veiklos gauti.

Finansinė ir investicinė veikla 2004 ir 2005 metais mažėjo, atitinkamai 233% ir 12,5%. Sumažėjusios finansinės ir investicinės veikloms sąnaudoms 2004 ir 2005 metais 11% ir 270% rodo jog įmonė gauna mažiau baudų ar delspinigių iš verslo partnerių.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 94 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (7166 žodžiai)
  • Kolegija
  • Audrone
  • Uždaros akcinės bendrovės „daimotra“ finansinės veiklos analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Uždaros akcinės bendrovės „daimotra“ finansinės veiklos analizė. (2016 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzdaros-akcines-bendroves-daimotra-finansines-veiklos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 04:13
×