Uždarosios akcinės bendrovės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas


Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ūkio subjekte. Ūkio subjekto veiklos apžvalga. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė ūkio subjekte. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas ūkio subjekte. Buhalterinės apskaitos metodų, taikomų ūkio subjekte, analizė. Pasirinktų taikyti buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės metodų pagrindimas. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas. Faktinių ir parengtų ataskaitų palyginimas ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Priedai.


The final work consists of: 25 sections, 16 tables, 9 paintings, 26 literature.

Relevance: Each head of the entity, taking into account the information needs of consumers and accounting policy setting document preparation and data transfer to the accounting records of the procedures, application techniques and methods that best reflect the transactions must also ensure the quality of the information.

Object: The accounting policy of an private limited company ,,X”.

Applied methods: regulatory accounting records, the operator of sources of information analysis, comparison of methods and techniques of analysis, dynamic analysis of the indicators. This study was performed using MS Exel worksheet.

Apskaitos politika formuojama pagal įvairius apskaitos reglamentus, todėl šiame skyriuje bus aptarti įvairios apskaitą reglamentuojančios tarptautinės bei nacionalinės nuostatos.

ES Taryba yra išleidusi keliolika Direktyvų įvairiais teisiniais ir ekonominiais klausimais, tačiau su apskaitos tvarkymu tiesiogiai susijusios šios:

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos reglamentavimo pagrindą sudaro šie trys įstatymai: 1) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, 2) Įmonių finansinės atskaitomybės ir 3) Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės. Jų nuostatos suderintos su Europos Tarybos ketvirtąja (78/660/EEB) ir septintąja (83/349/EEB) direktyvomis. Įstatymų nuostatoms įgyvendinti yra labai svarbu integruoti Lietuvos buhalterinę apskaitą į Europos Sąjungos apskaitos sistemą. Todėl kiekvienas buhalterinės apskaitos specialistas turi gerai išstudijuoti minėtų įstatymų nuostatas ir sugebėti jas pritaikyti dirbdamas. Toliau pateikiama ir apibendrinama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės, Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų sandara.

BENDROSIOS NUOSTATOS. LR bendrąsias nuostatas sudaro: įstatymo paskirtis, taikymas, pagrindinės sąvokos, bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai ir kt. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo: įstatymo paskirtis, taikymas, pagrindinės sąvokos. LR įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo bendrąsias nuostatas sudaro: įstatymo paskirtis, taikymas, pagrindinės sąvokos. Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymo sąlygos; išimtys kai patronuojanti įmonė, būdama kitos įmonių grupės dukterinė įmonė, nesudaro konsoliduotų finansinių ataskaitų; išimtys, kai dukterinės įmonės finansinės ataskaitos konsoliduojamos.

Antrąją skirsnį LR buhalterinės apskaitos įstatyme sudaro apskaitos organizavimo aprašas, kuriame aprašomas apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas, taip pat valdymo apskaita, apskaitos politika, vyriausiojo buhalterio atskaitomybė ir kt.

LR įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo antroje dalyje aprašomas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymas: konsoliduotųjų finansinio atskaitų rinkinio sudėtis; reikalavimai konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms.

Tokie finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai pateikiami LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo trečioje dalyje: bendrieji finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai: turto ir įsipareigojimų įvertinimas; klaidų taisymas; metinių finansinių ataskaitų auditas; metinių finansinių ataskaitų ir metinio finansinio pranašumo skelbimas.

Konsoliduotas metinis pranešimas aptariamas LR įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo trečiame skirsnyje.

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ketvirtame skirsnyje ,,Finansinės ataskaitos“ aprašoma finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis; finansinių ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai; sutrumpintos ataskaitos.

  • Microsoft Word 259 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 47 puslapiai (10595 žodžiai)
  • Kolegija
  • Iveta
  • Uždarosios akcinės bendrovės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
    9 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Uždarosios akcinės bendrovės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas. (2018 m. Spalio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzdarosios-akcines-bendroves-apskaitos-politika-ir-finansiniu-bei-mokestiniu-ataskaitu-sudarymas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 00:15
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo