Uždarosios akcinės bendrovės „Neptūnas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo analizė


Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas gaminti gaminių skaičius. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai. Pagrindinių medžiagų išlaidos visai produkcijai, atskiriems gaminiams ir produkcijos vienetui pagaminti. Gaminių vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis, soc. Atskirų gaminių, visos planuojamos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Bendros darbo apmokėjimo išlaidos. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos gamybinių įrenginių varikliams varyti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Įmonės netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių ir vieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir produkcijos vieneto gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių ir vieno gaminio veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir produkcijos vieneto komercinė savikaina. Gaminių kainos. Planuojamos pardavimo pajamos. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mąstas vertine išraiška. Išvados ir siūlymai. Literatūra.

Projekto tikslas: atlikti UAB „Neptūnas“ 2015 m. veiklos rezultatų prognozę.

Kiekvienai gamybinei įmonei tenka atsakyti į labai svarbius ir sunkius klausimus: ką ir kiek gaminti. Nuo produkcijos gamybos apimties priklauso visi pagrindiniai įmonės veiklos rezultatai. Vadinas, pasirinkdama, kokią produkciją gaminti ir kiek jos gaminti, įmonė nulemia tolesnę savo ateitį.

Planuojamų gaminti gaminių skaičius apskaičiuojamas iš planuojamų parduoti gaminių skaičiaus atėmus pagamintos produkcijos likučius laikotarpio pradžioje ir pridėjus planuojamus pagamintinos produkcijos likučius laikotarpio pabaigoje. Pvz.:

Planuojamų gaminti dušo kabinų Banga (80x80) gaminių skaičius = 6250 – 19 + 62,5 = = 6293,5 = 6294 vnt.

Darbininkai skirstomi į 2 grupes: pagrindiniai darbininkai ir pagalbiniai darbininkai.

Darbininkų poreikis pagal darbo imlumą skaičiuojamas laiką, reikalingą produktui pagaminti, padalinus iš vieno žmogaus naudingo darbo laiko sudauginto iš reikiamo pagaminti gaminių skaičiaus per tą laiką. Pvz.:

Reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius = (6*6294 + 6,5*5812) / 1832 = 42 žm.

Tai natūralūs objektai, paimti tiesiai iš gamtos. Apdorotos žaliavos tampa medžiagomis. Žaliavos skirstomos į pagrindines ir pagalbines. Pagrindinės – medžiagos, iš kurių gaminami produktai. Jos sudaro materialų turinį.

Medžiagos poreikis tiesioginio skaičiavimo metodu apskaičiuojamas gaminio gamybos apimtį padauginus iš medžiagos sunaudojimo normos. Pvz.:

Silikono poreikis dušo kabinai Banga (80x80) = 6294*2 = 12588 vnt.

Skaičiuoti išlaidas yra svarbu bet kuriai įmonei. Tam, kad išsilaikytų konkurencingoje rinkoje, įmonės turi gaminti ne vien tik aukštos kokybės gaminius, bet ir numatyti, kokios bus produkcijos gamybos išlaidos.

Pagrindinių medžiagų išlaidos vienam vienetui apskaičiuojamos gaminio kainą padauginus iš gaminio sunaudojimo normos. O išlaidos visiems gaminiams apskaičiuojamos išlaidas vienam vienetui padauginus iš planuojamų gaminti gaminių skaičiaus. Pvz.:

Grūdinto stiklo išlaidos dušo kabinai Banga (80x80) = 35*2,7 = 94,50 Lt

Medžiagų atvežimo išlaidos sudaro 2 proc. jų vertės. Todėl, norint apskaičiuoti medžiagų atvežimo išlaidas, reikia išlaidas visai produkcijai padauginti iš 2 proc. Pvz.:

Dušo kabinos Banga (80x80) atvežimo išlaidos visiems gaminiams = 3527787*2% = 70555,74 Lt

1.5. draudimo įmokos pagal gaminius ir iš viso

Darbo užmokestis yra darbo įvertinimas pinigais. Apmokėjimas už darbą pritraukia įmonei kvalifikuotus darbuotojus, užtikrina vidinį teisingumą ir palaiko įmonės konkurencingumą. Darbuotojas privalo susitarti dėl darbo užmokesčio, kurio pagrindinės nuostatos yra numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

Planuojant darbo užmokestį apskaičiuojama lėšų suma, reikalinga darbuotojų darbui apmokėti per atitinkamą laikotarpį. Į darbo apmokėjimo lėšas įskaičiuojamas ir papildomas darbo užmokestis.

Gaminio vienetinis įkainis apskaičiuojamas darbininko valandinį tarifinį atlygį padauginus iš laiko normos vienam gaminiui pagaminti. Pvz.:

Dušo kabinos Banga (80x80) vienetinis įkainis = 10,5*6 = 63 Lt

Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis pagal vienetinę sistemą apskaičiuojamas gaminių kiekį padauginus iš vienetinio įkainio. Pvz.:

Vieno pagrindinio darbininko darbo užmokestis dušo kabinai Banga (80x80) =

Taip pat prie pagrindinių darbininkų viso darbo užmokesčio yra pridedamas papildomas darbo užmokestis, kuris šioje įmonėje sudaro 10 proc. pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio.

Taigi, apskaičiuojame taip: 33043,5*1,1 = 436174,20 Lt

Soc. draudimo įmokos skaičiuojamos pagrindinių darbininkų darbo užmokestį padauginus iš 0,3098. Pvz.:

Soc. draudimo įmokos = 436174,2*0,3098 = 135126,77 Lt

Tiesioginės gamybos išlaidos apskaičiuojamos sudėjus tiesiogiai priskiriamas išlaidas medžiagoms, pagrindinių darbinkų darbo užmokestį ir įmokas į socialinį draudimą. Pvz.:

Tiesioginės gamybos išlaidos Banga (80x80) vienam vienetui = 665+63+19,52 =

Darbuotojų metinė alga skaičiuojama darbuotojų mėnesinę algą padauginus iš tiek, kiek metuose yra mėnesių. Pvz.:

Vadybininko metinė alga = 2500*12 = 30000 Lt

Įmokas į soc. draudimą apskaičiuojame darbo užmokestį padauginę iš 30,98 proc. Pvz.:

Direktoriaus įmoka į socialinį draudimą = 4000*0,3098 = 1239,20 Lt

Bendrosios darbo apmokėjimo išlaidos skaičiuojamos tam, kad įmonė žinotų, kiek išlaidų sudaro darbo apmokėjimas. Taip nustatoma, kam konkrečiai ir kokia suma pagrįstai priskaičiuota ir išmokėta. Darbuotojo alga gali būti skaičiuojama mėnesiui, gali būti skaičiuojama ir metams.

Metinis darbo užmokestis apskaičiuojamas vieno darbuotojo mėnesinę algą padauginus iš 12 mėnesių ir darbuotojų skaičiaus. Pvz.:

Pagrindinių darbininkų metinis darbo užmokestis = 42*12*1731,17 = 872510,16 Lt

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 61 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5230 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marija941026
  • Uždarosios akcinės bendrovės „Neptūnas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Uždarosios akcinės bendrovės „Neptūnas“ planuojamos gaminti produkcijos pelningumo analizė. (2015 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzdarosios-akcines-bendroves-neptunas-planuojamos-gaminti-produkcijos-pelningumo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 04:35
×