Uždarosios akcinės bendrovės su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų buhalterinė apskaita


Įvadas. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos teoriniai aspektai. Darbo užmokesčio įsipareigojimų apskaita. Su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių apskaita. UAB „Asvita“ su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos procesas. UAB „Xxl“ apskaitos politika. UAB „Xxl“ su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaita. Išvados. Literatūra. Priedas. Darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraštis. Priedas. Atsiskaitymo lapelis. Priedas. Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija. Priedas. Bendrasis žurnalas. Priedas. Apyvartos žiniaraštis. Priedas. Balansas. Priedas. Pelno nuostolių ataskaita.


Darbo tikslas - naudojantis turimomis bei literatūros analizės metu įgytomis žiniomis pateikti su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje.

Atostogų apmokėjimas. Atostogų rūšys pagal darbo kodekso 125 straipsnį skirstomos į:

Darbo užmokesčio įsipareigojimų apskaitą reglamentuoja 31-asis VAS standartas. Balanse darbo užmokesčio įsipareigojimai gali būti parodyti ir trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų dalyse. 31-asis VAS standartas įvertinimo tikslais atlygį darbuotojui skirsto į:

Darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems įsipareigojimams  apskaityti  pagal pavyzdinį sąskaitų planą  naudojamos buhalterinės sąskaitos pateikiamos pirmame paveiksle.

Su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai skirstomi į dvi pagrindines dalis:

Nors mokesčius moka tiek darbuotojas, tiek darbdavys, pareiga apskaičiuoti mokėtinas sumas ir pervesti mokesčių administratoriui priklauso darbdavio atsakomybei.

Darbdavys privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas, kurios sudaro 31,18% priskaičiuoto darbo užmokesčio.

Gyventojų pajamų mokesčio sąnaudos turi būti pripažįstamos tada, kada buvo patirtos, nesvarbu, kada bus sumokamos. Paskutinę mėnesio darbo dieną įmonė apskaičiuoja GPM sumas. Iš darbuotojams apskaičiuoto atlygio išskaičiuoja GPM įmoką ir apskaitoje registruoja sąskaitoje 4462 – mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.

Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos turi būti pripažįstamos tada, kada buvo patirtos, nesvarbu, kada bus sumokamos. Paskutinę mėnesio darbo dieną įmonė apskaičiuoja VSD sumas. Iš darbuotojams apskaičiuoto atlygio išskaičiuoja VSD įmoką ir apskaitoje registruoja sąskaitoje 4463 – mokėtinos socialinio draudimo įmokos.

Apibendrinant galima teigti, jog darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai yra griežtai reglamentuojami įstatymais ir teisės aktais. Darbdavio ir darbuotojo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kuris numato tiek abiejų šalių santykius tiek darbo apmokėjimo principus. Teisės aktai taip pat numato kokius mokesčius privalo mokėti tiek darbdavys tiek darbuotojas. Kiekvieną mėnesį turi būti sumokamos socialinio draudimo įmokos kurios iš darbdavio pusės sudaro 31,18%, o iš darbuotojo 9% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio. Darbuotojai taip pat moka 15% dydžio gyventojų pajamų mokestį. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių įsipareigojimų apskaitą reglamentuoja 31-asis VAS standartas, kuris nurodo, kaip darbo užmokestis ir visi su juo susiję įsipareigojimai turi būti apskaitomi.

UAB „mur-mur“ buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal šiuos teisės aktus:

Nustatoma taikyti 1 Eur likvidacinę vertę visiems ilgalaikio turto vienetams.

2017 gruodžio 5 d. priskaičiuoti komandiruotpinigiai . Registruojama tokia sąskaitų korespondencija:

2017 gruodžio 10 d. Išmokamas darbo užmokestis už lapkričio mėnesį, nebelieka mokėtino darbo užmokesčio. Registruojama tokia sąskaitų korespondencija:

2017 gruodžio 11 d. Sumokamas gyventojų pajamų mokestis už lapkričio mėnesį. Registruojama tokia sąskaitų korespondencija:

2017 gruodžio 17d. Pastebėta klaida mokant darbo užmokestį. Darbuotojui buvo permokėta 8 eur. Registruojama tokia sąskaitų korespondencija:

Apibendrinat galima teigti, kad įmonės „xxl“ buhalterinė apskaita vykdoma pagal pasirašytą apskaitos politiką. Visa vykdoma veikla yra registruojama ūkinėmis operacijomis iš kurių atsispindi įmonės vykdoma veikla ir pagal kurias toliau sudarinėjamos finansinės ataskaitos. Įmonėje gruodžio mėnesį buvo užregistruotos 24 ūkinės operacijos. Vykdant apskaitą buvo laikomasi apskaitos standartų. Pasibaigus kalendoriniams metams buvo apskaičiuotas veiklos rezultatas ir sudarytos finansinės ataskaitos.

  • Microsoft Word 173 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 50 puslapių (10605 žodžiai)
  • Kolegija
  • Valius
  • Uždarosios akcinės bendrovės su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų buhalterinė apskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
Uždarosios akcinės bendrovės su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų buhalterinė apskaita. (2019 m. Rugpjūčio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzdarosios-akcines-bendroves-su-darbo-santykiais-susijusiu-isipareigojimu-buhalterine-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 08 d. 21:58
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo